Poll of polls

Frp gjør det best hos DN

Publisert 23. februar 2012. Sist endret 23. februar 2012.

Landsomfattende stortingsvalgmåling Sentio for Dagens Næringsliv, opptatt 8-16 februar 2012, publisert 23. februar:

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt mai: 17,0 %
Kommune 2023: 11,3 %

1) Fremskrittspartiet fikk 18,1 pst. Dette er partiets sterkeste notering i nasjonal stortingsmåling siden Sentio for Sunnmørsposten 2. september 2011 da det ble 18,3 pst.

Fakta om målingen
Sentio for DN.
OEEV
Ap33,0-1,26,7
H25,3-2,44,9
Frp18,12,26,5
SV4,10,3-3,5
Sp5,70,2-7,8
KrF6,11,52,3
V4,5-0,7-0,1
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

2) Tabellen nedenfor angir avvik fra snittet for partiene i landsomfattende stortingsmålinger publisert 1. oktober 2011 - 23. februar 2012. Vi ser at Frp gjør det skarpest hos Sentio/DN med +2,1 pst i forhold til snittet, etterfulgt av Norfakta/Nationen/Klassekampen med +1,6. Motsatt er Frp lavest hos InFact/VG og Respons/Aftenposten. Frp scorer høyt hos byråer som veier mot valget 2009 og lavere hos byråer som veier mot valget 2011.

3) Frp's snitt på de fem nasjonale stortingsmålingene målingene hos Sentio/DN etter kommunevalget er 16,6 pst. Snittet hos Sentio/Sunnmørsposten på fem målinger i samme periode er 15,7.

4) Snittet for Frp for den første målingen etter kommunevalget hos Sentio/DN og Sentio/SMP var 15,6. Snittet av de to siste, begge publisert i februar 2012, hos Sentio/DN og Sentio/SMP var for Frp 16,9.

5) Snittet for Frp på alle landsomfattende stortingsmålinger fra og med oktober er i underkant av 14,5 - som også tilsvarer snittet så langt i februar.

6) Summen for Frp og Høyre har hos Sentio/DN etter kommunevalget vært 44,5 - 47,3 - 43,3 - 43,6 - 43,4 (snitt 44,4). Tilsvarende hos Sentio/SMP er 44,5 - 41,9 - 45,1 - 44,6 - 43,7 (snitt 44,0).

7) Summen av Frp og Høyre basert på månedssnittet av alle målingene er fra og med oktober 43,1 - 44,3 - 44,6 - 43,0 - 42,2 (snitt 43,4). Når det gjelder summen av Frp og Høyre, er Sentio bare marginalt høyere enn snittet av alle målingene.

8) Når vi sammenligner et byrå med snittet av alle målingene - her Sentio - betyr dette ikke at vi legger til grunn at snittet er "riktig". Vi forutsetter at enhver måling er "riktig", i den forstand at enhver måling forutsettes gjennomført innenfor rammen av god bransjeskikk for innsamling og bearbeiding av materialet. Vi har intet standpunkt til hvilket byrå som er nærmest blink når det gjelder partienes nivåer ved et eventuelt stortingsvalg i dag.

Se nærmere Dagens Næringsliv 23. februar 2012 side 5.

Avvik fra snittet for partiene i landsomfattende stortingsmålinger

Avvik er beregnet for målinger publisert 1. oktober 2011 - 23. februar 2012.

Avvik i prosentpoeng.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum avvik
Ipsos / Dagbladet -0,5 0,0 0,3 0,3 0,4 -0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,2 2,5
Norfakta / Nat. / KK -0,5 -0,1 1,6 -0,5 -0,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 -0,4 3,4
Norstat / VL -0,7 0,5 0,6 0,1 -0,2 0,3 -0,8 0,0 0,0 0,3 3,5
Sentio / SMP 0,2 -0,8 1,1 -0,3 0,4 -0,4 0,1 0,0 -0,3 -0,1 3,7
Norstat / NRK 0,0 -1,3 1,5 -0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,3 0,0 3,7
Verian / TV2 -0,5 0,7 -1,1 0,3 0,6 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,3 3,7
Sentio / DN -0,1 -1,2 2,1 -0,2 0,0 0,1 -0,7 0,0 -0,1 0,3 4,9
Opinion / ANB 1,4 -0,5 -0,9 0,6 -1,0 0,2 0,1 0,0 0,3 -0,1 5,1
InFact / VG 0,1 0,9 -2,3 -0,4 0,2 0,6 0,1 0,0 -0,1 0,6 5,4
Respons / Aftenp 0,5 2,0 -3,0 0,2 -0,1 -0,5 1,0 0,0 0,3 -0,3 8,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode