Poll of polls

Ap 36,9

Publisert 13. februar 2012. Sist endret 13. februar 2012.

Sees stortingsmålingene i Oppland og Bergen i februar samlet, forutsatt samme relative endring i alle fylker, ser vi hvilken neglebiter valgnatten neste år kan bli:

1) Ap oppnår 36,9 pst - og vil i så fall gjøre sitt sterkeste stortingsvalg siden 1993 som var Thorbjørn Jaglands første valg som partileder.

2) SV faller under sperregrensen.

3) Regjeringens flertall går tapt.

4) Skulle SV få 4 pst (og ikke 3,85 som denne beregningen gir), vil regjeringen beholde sitt flertall. SVs vekst fra et til syv mandater tas med denne beregningen i sin helhet fra borgerlig side (i henhold til poll of polls' mandatberegningsprogram).

Hvis endringene i hele landet blir som i Bergen og Oppland

Stortingsvalgmålinger februar 2012 - Markedsinfo / Gudbrandsdølen Dagningen (Oppland) og TNS Gallup / Bergensavisen (Bergen)
Oppland og Bergen leverte 250.242 godkjente stemmer i 2009 - svarende til 9,3 pst av landets 2.682.904 godkjente stemmer

2012 2009 Forholdstall 2009 Landstendens Mnd 2009 Mnd 2013
Ap 97804 93916 1,04 35,4 36,9 71 70
Sp 12805 17116 0,75 6,2 4,6 8 8
SV 9656 15548 0,62 6,2 3,9 1 1
Frp 27028 47766 0,57 22,9 13 23 24
H 68751 44805 1,53 17,2 26,4 48 48
KrF 11261 11172 1,01 5,5 5,5 10 10
V 12240 11034 1,11 3,9 4,3 8 8

"Stemmetallene" forutsetter samme antall godkjente stemmer som i 2009.
"Landstendens" forutsetter samme relative endring i alle fylker

Mandater hvis SV settes til 4 pst - de øvrige uendret

2009 2013
Ap 71 70
Sp 8 8
SV 7 7
Frp 22 23
H 45 45
KrF 9 9
V 7 7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap