Poll of polls

Borgerlige fylkesordførere i nord?

Publisert 3. september 2010. Sist endret 5. september 2010.

Fylkesmålinger ble publisert for Nordland, Troms og Finnmark 1. september (NRK/InFact, kommunevalgspørsmål) og 3. september (A-pressen/Respons, stortingsvalgspørsmål). Regjeringspartiene Ap, Sp og SV var samlet ikke over 50% på noen av disse i alt seks målingene. Disse partiene har f.t. flertall i fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark.

Hvis målingene antyder en retning mot fylkestingsvalget 2011, er det nå spenning i alle de tre nordligste fylker om det blir rødgrønn eller borgerlig fylkesordfører 2011-2015.

Fordi (1) Ap har mobiliseringsevne blant mange egne 2009-velgere som nå sitter på gjerdet, (2) fordi Høyre nå er fullmobilisert av egne 2009-velgere, og (3) fordi Frp har hatt en tendens til å falle i nord fra målinger året før et valg til valget, er det trolig mest nærliggende at de rødgrønne beholder disse posisjonene. Men målingene september 2010 viser i hvert fall at kampen om makten i fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark synes mer åpen enn den har vært.

Nord-Norge 2007 - 2010

Kst 2007 NRK K-måling 1 sep Stv 2009 A-pressen S-måling 3 sep
A 34,3 32,8 39,3 32,4
H 12,4 18,6 11,8 19,7
Frp 17,9 23,4 24,3 25,3
SV 7,5 6,4 7,7 7,3
Sp 9,8 7,2 7,7 7,3
KrF 3,5 2,7 3,5 3,7
V 3,2 2,5 2,4 2,3
R 2,7 3,8 1,3 1,2
A+Sp+SV 51,6 46,4 54,7 47
F+H+K+V 37 47,2 42 51

Kst 2007 = Kommunestyrevalget 2007
NRK K-måling 1 sep 2010 = NRK/InFact kommunevalgmålinger Nordland, Troms, Finnmark publ 1 sep 2010
Stv 2009 = Stortingsvalget 2009
A-pressen S-måling 3 sep 2010 = A-pressen i Nord-Norge/Respons stortingsmålinger Nordland, Troms, Finnmark publ 3 sep 2010

Regjeringspartienes landstendens i et kommunevalg gitt målingene fra NRK/InFact er rundt 39. Ap, Sp og SV fikk samlet 43,8 i 2007. Poll of polls kommunevalget for regjeringspartiene er nå rundt 39-40 nasjonalt.

Regjeringspartienes landstendens i et stortingsvalg gitt målingene i nord fra A-pressen/Respons er rundt 41. Snittet av de nasjonale stortingsvalgmålingene i august var 37,2. Ap, Sp og SV fikk samlet 47,8 i 2009.

Regjeringens nivå i nord er derfor rundt snittet av de øvrige kommunevalgmålingene. På stortingsvalgspørsmål kan regjeringens nivå i nord synes å være noe bedre enn nivået nasjonalt i slutten av august da Respons' måling ble tatt opp.

Regner vi om målingene i nord til en landstendens, forutsatt samme relative endring over hele landet, får vi disse nivåene - alt avrundet til nærmeste hele prosent:

NRK K-målingen A-pressen S-målingen
A 28 29
H 29 29
Frp 23 24
SV 5 6
Sp 6 6
KrF 5 6
V 5 4

(Merk at denne beregningsmåten kan gi sum partiene over 100%)

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner