Poll of polls

Nord-Norge: Frp opp

Publisert 3. september 2010. Sist endret 3. september 2010.

NRK/InFact publiserte 1. september kommunevalgmålinger i Nordland, Troms og Finnmark. På bakgrunn av landstendensen på de øvrige kommunevalgmålingene så langt i år, er Fremskrittspartiet vinneren på disse målingene i Nord-Norge sett samlet.

Disse tre fylkesmålingene med kommunevalgspørsmål påvirker den nasjonale poll of polls kommunevalg slik, i parentes poll of polls kommunevalg uten disse tre målingene i nord:

Ap 27,9 (27,6)
H 26 (25,5)
Frp 19,2 (17,6)
SV 5,3 (5,3)
Sp 6,4 (7,1)
KrF 4,9 (4,9)
V 4,9 (5)
R 1,9 (1,7)

Vi ser at Fremskrittspartiet gjør det relativt sett bedre i nord enn på de øvrige kommunevalgmålingene i år. Dette er overveiende storbyer i sør. Når vi tar med de tre målingene i nord fra NRK/InFact, har vi nå inne målinger som svarer til 35,4% av de godkjente stemmene ved kommunevalget 2007.

Poll of polls kommunevalg vil på sine nettsider inntil videre bare bygge på kommunevalgmålinger i kommuner, ikke fylker. Bakgrunnen er at eventuell innarbeidelse av fylkesmålinger med kommunevalgspørsmål i poll of polls vil kreve oppdatering både av vår database og programmering.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner