Poll of polls

Bytteforholdet Ap vs H avgjør i 2013

Publisert 30. desember 2011. Sist endret 1. januar 2012.

1) Høyre og Kristelig Folkeparti oppnådde i desember årsbeste med månedssnitt på 29,6 pst og 5,4 pst på de nasjonale stortingsvalgmålingene. I en måned med samlet sett små endringer var Høyre og KrF de eneste partiene som hadde (marginale) pluss når snittet i julemåneden sammenlignes med november.

Gjennomsnitt stortingsvalgmålinger desember

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt november 32,7 29,1 15,2 4,4 5,3 5,1 5,2 0,0 1,5 1,5
Snitt desember 32,7 29,6 15,0 4,2 5,2 5,4 5,1 0,0 1,3 1,6
Endring 0,0 0,5 -0,2 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 0,0 -0,2 0,1
Sterkeste 34,8 33,3 17,7 5,0 6,4 7,8 7,4 0,0 1,9 2,5
Svakeste 30,7 26,7 11,7 3,2 4,1 4,3 3,9 0,0 0,4 0,9
Sprik 4,1 6,6 6,0 1,8 2,3 3,5 3,5 0,0 1,5 1,6

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i november og i desember.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Sentio / SMP 0,2 1,0 2,2 -0,9 0,4 0,2 -2,9 0,0 0,3 -0,4 2/12-2011
Verian / TV2 -0,9 1,2 -1,6 -0,4 0,9 0,2 2,3 0,0 -1,3 0,2 5/12-2011
Respons / Aftenp -2,2 3,3 -0,8 -0,2 -0,3 -1,0 2,0 0,0 -0,1 -0,7 9/12-2011
Norfakta / Nat. / KK 0,4 -1,5 0,8 0,5 -0,5 0,6 0,5 0,0 -0,8 0,0 10/12-2011
Sentio / DN 2,9 -3,3 -0,7 1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 -0,8 10/12-2011
Norstat / NRK 1,3 -0,1 -1,1 0,0 -0,1 -0,5 -0,2 0,0 -0,3 1,0 14/12-2011
Opinion / ANB 1,6 3,5 -3,9 0,0 -0,4 0,2 -1,8 0,0 0,0 0,6 14/12-2011
Ipsos / Dagbladet -1,0 2,3 1,1 -0,6 -2,0 0,4 -0,2 0,0 0,0 -0,3 23/12-2011
InFact / VG -2,6 -1,5 0,4 -0,2 1,3 2,6 -0,6 0,0 0,0 0,5 23/12-2011
Norstat / VL -1,0 0,5 0,5 -0,6 -0,4 0,6 -0,5 0,0 0,0 0,8 23/12-2011
Sentio / SMP -0,1 0,3 -0,8 0,7 -0,7 -1,0 1,0 0,0 0,5 0,1 30/12-2011
Snitt disse målingene -0,1 0,5 -0,4 0,0 -0,2 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,1
Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,8 %
Kommune 2023: 21,6 %

2) Arbeiderpartiet er stadig solide med snitt på nesten 33 pst. Dette er et nivå som strategene på Youngstorget trolig er tilfreds med i overkant av 600 dager før den store styrkeprøven i 2013. På den annen side har SV for fjerde måned på rad et snitt ubehagelig nær sperregrensen på 4 pst.

3) Statsministeren har både i 2005 og 2009 vist seg å være en vinner når det gjelder som mest. En eventuell tredje periode for regjeringen Stoltenberg II forutsetter bl.a. (i) at lekkasjen fra Ap til Høyre reduseres, og (ii) at Ap's mobilisering ikke fører til økte overganger fra SV til Ap på en måte som bringer SV under 4 pst.

4) Lykkes Ap i å minimere lekkasjen på rundt 100 000 av partiets 2009-velgere til Høyre - iflg Dagbladet / Synovate var overgangene i desember i år 13 pst av Ap's 949 000 velgere i 2009 - vil mye være gjort for å sikre regjeringen fire nye år.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Desember 2011 60 75 84 77 85 0 0 49 77 86 85 66 94 57
November 2011 60 76 84 77 86 0 0 48 76 84 85 65 93 57
Oktober 2011 63 79 88 80 88 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

5) Fremskrittspartiet og Høyre fikk samlet et snitt på 44,6 pst i desember 2011. Disse to partiene fikk i 2009 en sum på 40,1 pst. I fylkestingsvalget i år ble det 39,5 pst. At to partier med delvis gjensidig utveksling av velgere skal vokse fra 40 i 2009 til rundt 45 i 2013, er trolig neppe sannsynlig.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt mai: 17,0 %
Kommune 2023: 11,3 %

6) Oppveiingen av Fremskrittspartiet er stadig en usikkerhet ved målingene. I innspurten av valgkampen i år så vi en rekke målinger der Frp hadde lave råtall, dvs. en lav andel av de intervjuede. Byråenes behandling av materialet fører ofte til "oppveiing" av Frp. Slik "oppveiing" beror på statisiske metoder og erfaringstall. Oppveiingen vil oftest, men ikke alltid, treffe nærmere blink enn råtallene. I ettertid viste det seg at råtallene for Frp i flere tilfeller var nærmere valgresultatet i september 2011 enn de oppveiede tall som mediene publiserer som målingene.

7) Mediene som er oppdragsgivere for målinger bør i større grad informere publikum om eventuelle forskjeller mellom råtall og veiede tall for særlig Frp, og hvilken usikkerhet disse forskjellene representerer. Presenteres denne usikkerheten, vil det - kanskje - fremgå at det borgerlige flertallet kan være noe mindre solid enn det som fremgår av desember-snittet, 75 mandater for Ap+Sp+SV vs 94 for Frp+H+KrF+V.

Summen av Frp+Høyre vs summen av Ap+Sp+SV - månedssnitt nasjonale stortingsvalgmålinger 2011

Frp+H Ap+Sp+SV
Januar 50,1 37,9
Februar 49,5 38,2
Mars 49,4 39,2
April 45,9 40,4
Mai 46,5 40,5
Juni 48,1 39,3
Juli 46,7 41,2
August 39,7 48,2
September 43,6 43,5
Fylkestingsvalget 39,5 43,8
Kommunevalget 39,5 42,5
Oktober 43,1 43
November 44,3 42,4
Desember 44,6 42,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap