Poll of polls

Høyre størst i storbyene

Publisert 23. desember 2011. Sist endret 23. desember 2011.

Første stortingsvalgmåling i Oslo etter valget 2009 - Respons for Aften publisert 20. desember 2011:

1) Høyre ble størst på målingene i desember i år i både Bergen og Oslo.

2) Velgerne i Oslo og Bergen leverte i 2009 i alt 469.072 godkjente stemmer. Dette svarte til knapt 17,5 pst av landets 2.682.903 godkjente stemmer i 2009.

3) Forutsatt (i) målingene i desember 2011 i Bergen og Oslo, og (ii) samme antall godkjente stemmer i Bergen og Oslo i 2011 som i 2009, ville Høyre fått 35,9 pst i disse to byene samlet. Arbeiderpartiet ville fått 32,0 pst.

4) Tabellen under bygger på de tre lokale stortingsvalgmålingene som er publisert etter valget i september i år - Telemark (TNS Gallup/Telemarksavisa), Bergen (TNS Gallup/Bergensavisen) og Oslo (Respons/Aften).

5) Merk at antatt landstendens ("poll of polls") som bygger på en beregning hvor Bergen og Oslo veier så tungt som i dette tilfellet, trolig har spesielt høy usikkerhet for Senterpartiet. Merk også at Fremskrittspartiets nivå må sees i lys av bl.a. (i) at målingen i Telemark ble tatt opp opp på et særlig ugunstig tidspunkt for Telemark Frp, og (ii) at Frp trolig gjør det relativt sett svakere i bl.a. Bergen og Oslo enn landssnittet.

Målingen i Oslo: Se nærmere Aften 20. desember 2011 side 17.

Stortingsvalgmålinger Telemark, Bergen og Oslo høsten 2011

TNS Gallup for Telemarksavisa 17. okt 2011
TNS Gallup for Bergensavisen 13. des 2011
Respons for Aften 20. des 2011
Oversikten gjelder bare partier som f.t. er representert på Stortinget
Telemark, Bergen og Oslo leverte samlet 563.405 godkjente stemmer stortingsvalget 2009

Stemmer 11 Stemmer 09 Pst 11 Pst 09 Forholdstall Landstendens Mandater 09 Mandater 13
Ap 189364 198587 33,6 35,2 0,95 33,8 67 65
Sp 9182 12514 1,6 2,2 0,73 4,5 8 7
SV 36129 48406 6,4 8,6 0,75 4,6 8 8
Frp 47365 108155 8,4 19,2 0,44 10 17 17
H 193795 115566 34,4 20,5 1,68 28,8 52 55
KrF 22922 23015 4,1 4,1 1 5,5 9 9
V 36074 31089 6,4 5,5 1,16 4,5 8 8

Stemmer 11: Partienes "stemmetall" i Telemark, Oslo og Bergen samlet i 2011, forutsatt (i) målingene og (ii) antall godkjente stemmer er det samme som i 2009
Stemmer 09: Partienes stemmetall i Telemark, Oslo og Bergen samlet i 2009
Pst 11: Partienes stemmeandel i Telemark, Bergen og Oslo i 2011 samlet, forutsatt (i) målingene, og (ii) samme antall godkjente stemmer som i 2009
Pst 09: Partienes stemmeandel i Telemark, Bergen og Oslo i 2009 samlet
Forholdstall: Viser relativ endring 2011 vs 2009. Ap 0,95 = Relativt fall 5 pst. Høyre 1,68 = Relativ vekst 68 pst
Landstendens: Partienes nasjonale nivå, forutsatt at relativ endring i Telemark, Bergen og Oslo samlet svarer til hele landet
Mandater 09: Stortingsmandater iht landstendensen, gitt fordelingen av distriktsmandater i 2009
Mandater 13: Stortingsmandater iht landstendensen, gitt den mulige/sannsynlige fordelingen av distriktsmandater i 2013
Gitt at målingene i Bergen og Oslo samlet veier tungt, vil denne beregningen av landstendens erfaringsmessig inneholde størst usikkerhet for Senterpartiet.
Vår beregning av antatt landstendens ("poll of polls") bygger på relativ endring, en "prosentmetode". Et alternativ er en "prosentpoeng-metode", som tar utgangspunkt i absolutte endringer.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H