Poll of polls

Sentrum mot høyre i kommunene

Publisert 6. desember 2011. Sist endret 6. desember 2011.

Samarbeidskonstellasjonene i kommunestyrene etter årets valg, sammenlignet med valget i 2007, avdekker flere omfattende endringer, bl.a. at sentrumspartiene samarbeider mer med Fremskrittspartiet og Høyre enn i perioden 2007-11.

Under gjengis tabeller som viser hvor ofte de ulike partiene inngår i flertallskonstellasjoner med hverandre. Tabellene leses slik: Ta utgangspunkt i kolonnen (loddrett) helt til venstre i den øverste tabellen (2007-2011), med kolonnetittel "Ap". Denne kolonnen viser hvilke partier Ap inngikk i flertallskonstellasjoner med i forrige periode. Helt nederst, i raden "Ant" vises at Ap inngikk i flertallskonstellasjoner i tilsammen 263 kommuner i denne perioden. I hver rad angis hvor stor andel av disse 263 (for Aps del) flertallskonstellasjonene hvert av de øvrige partiene inngikk i sammen med Ap. H inngikk i 24 pst, Frp i 10 pst osv. Fordi det ofte er to eller flere partier som samarbeider i hver kommune, blir summen større enn 100 pst.

Samarbeid 2007-2011

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Ap 35% 23% 93% 65% 51% 54% - 100% 38%
H 24% 79% 15% 35% 61% 65% - 14% 40%
Frp 10% 51% 7% 19% 37% 32% - 0% 29%
SV 48% 11% 9% 41% 28% 31% - 86% 20%
Sp 58% 46% 39% 72% 57% 59% - 57% 46%
KrF 36% 63% 61% 39% 45% 66% - 43% 28%
V 27% 48% 37% 30% 33% 48% - 0% 21%
MDG 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
R 3% 1% 0% 4% 2% 2% 0% - 2%
A 13% 20% 23% 13% 17% 14% 14% - 29%
Ant 263 178 114 135 236 185 133 0 7 89
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Samarbeid 2011-2015

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Ap 48% 44% 88% 68% 55% 51% - 78% 48%
H 48% 90% 39% 58% 80% 78% - 44% 52%
Frp 33% 66% 32% 42% 58% 58% - 33% 43%
SV 43% 19% 21% 35% 26% 26% - 67% 23%
Sp 67% 56% 56% 69% 64% 63% - 78% 57%
KrF 45% 64% 63% 43% 53% 66% - 44% 40%
V 37% 56% 56% 39% 46% 58% - 33% 32%
MDG 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
R 3% 2% 2% 5% 3% 2% 2% - 1%
A 21% 23% 25% 20% 25% 22% 20% - 11%
Ant 260 262 194 127 255 211 187 0 9 115
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

pollofpolls.no registrerer samarbeidskonstellasjoner i hver enkelt kommune. Vi definerer "posisjon" som partiet eller partiene som stemte på ordføreren ved konstitueringen av kommunestyret. I parlamentarisk styrte kommuner og fylker, legges partiene som inngår i kommuneråd, byråd eller fylkesråd til grunn.

Andre definisjoner er også mulig, f.eks. hvilke konstellasjoner som samarbeider ved valg av formannskapet, hvilke partier som har inngått politiske samarbeidsavtaler etc. Alle definisjonene har fordeler og ulemper. Etter å ha lest protokollene fra de fleste konstituerende kommunestyremøtene, har vi lagt til grunn partiet eller partiene som står bak ordføreren som grunnlag for samarbeidskonstellasjonene, fordi dette er (i) etterprøvbart og (ii) dette grunnlaget for beregningene inneholder ikke skjønn.

Også denne definisjonen har ulemper. I en del kommuner valgte samtlige partier å stemme for ordføreren, slik at våre registreringer gir et mindre treffsikkert bilde i disse kommunene. En del kommuner gjennomfører også hemmelig valg av ordfører, slik at vi blir avhengig av opplysninger som ikke fremkommer av møteprotokollen for å fastslå konstellasjonene.

Konsensus i flere kommuner

Når en sammenligner tallene etter konstitueringen i 2011 med tallene for 2007, fant vi at et høyere antall kommuner i 2011 hvor alle partier samlet seg om ordføreren. Dette fremkommer bl.a. ved at det totale antallet samarbeidsforhold partiene inngår i er økt fra 1 340 til 1 617.

KrF og V mot høyre

Særlig interesse har vært knyttet til sentrumspartienes valg av samarbeidspartnere. Kristelig Folkeparti og Venstre foretrakk Høyre såvidt foran Arbeiderpartiet - og Fremskrittspartiet såvidt foran Sosialistisk Venstreparti - etter valget i 2007. Etter valget i 2011 har dette endret seg.

Samarbeid i prosent av det totale antall ganger partiet (i kolonnene) inngår i en konstellasjon.

KrF V
2007 2011 2007 2011
Høyre 61,1 79,6 64,7 78,0
Frp 37,3 58,8 31,6 58,1
Ap 51,4 55,5 54,1 51,1
SV 28,1 25,6 30,8 26,3

Som det fremgår av tabellen over samarbeider KrF og Venstre med venstresiden omtrent like mye som før. Dette må bl.a. ses i lys av punktet over, om flere kommuner med konsensus. Samtidig er KrF’s og Venstres samarbeid med Fremskrittspartiet og Høyre økt vesentlig. I absolutte tall inngår Høyre og KrF i flertallskonstellasjonen i 168 kommuner denne perioden mot 113 sist. Høyre og Venstre opptrer sammen i slike konstellasjoner i 145 kommuner, mot 86 sist.

Også Senterpartiet samarbeider vesentlig mer med Høyre og Frp i denne perioden enn i den forrige. Samarbeidet med Ap og SV er stabilt.

Økt samarbeid mellom de store

Også mellom de store partiene synes det å være et økt samarbeid som ikke bare kan forklares med flere konsensuskommuner. Av de flertallskonstellasjoner Arbeiderpartiet inngikk i etter valget i 2007, var Høyre med i 23,6 pst av dem. Etter valget i 2011 er dette tallet økt til 48,1 pst.

Mer oppsiktsvekkende er kanskje det økte samarbeidet mellom Frp og Ap. Frp inngikk i 2007 i 9,9 pst av de flertallskonstellasjoner Ap deltok i. I 2011 har andelen økt til 33,1 pst.

Ordførere for de ulike partiene

Valget, og de nye konstellasjonene, har medført store endringer i fordelingen av ordførere mellom de ulike partiene.

2007 2011
Ap 180 155
H 81 124
Frp 16 10
SV 5 3
Sp 83 92
KrF 26 18
V 12 8
R 1 0
A 26 20

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering