Poll of polls

Sp flest ordførere i Aust-Agder

Publisert 13. november 2011. Sist endret 13. november 2011.

1) Senterpartiet fikk 8,0 pst av stemmene ved kommunevalget i Aust-Agder, mot 9,6 pst i 2007. Tross fallet, har Sp øket antall ordførere fra fire til fem - av femten kommuner i fylket. Partiet vant ordførerne i Gjerstad og Valle (begge fra H). Sp beholdt ordførerne i Froland, Iveland og Bygland.

2) Høyres relative økning i kommunevalget i Aust-Agder var på 36 pst, mot landsresultatet på 45. Økningen var fra 18,7 pst i 2007 til 25,4 pst i 2011. Høyre ble største parti i Aust-Agder i kommunevalget. Ap ble størst i fylkestingsvalget.

3) Av Høyres økning i stemmetall i kommunevalget i Aust-Agder på 4.597 fra 2007 til 2011, kom 3.529 i Arendal, som hadde 39 pst av de stemmeberettigede i fylket.

4) Høyres antall ordførere falt fra fire i forrige periode til tre. Fordi partiet vant ordføreren i Arendal (fra Ap), bor nå 52 pst av de stemmeberettigede K-2011 i Aust-Agder i en kommune styrt av Høyre. Partiet beholdt ordføreren i Lillesand, og erobret ordføreren i Birkenes (fra KrF).

5) Arbeiderpartiet gikk ned 0,1% i kommunevalget i Aust-Agder, fra 24,4 pst i 2007 til 24,3. Fallet kan i hovedsak tilskrives et svakt valg i Arendal. Ap hadde +0,7 i fylkestingsvalget.

6) Arbeiderpartiet økte fra to til tre ordførere. Gevinstene kom i Risør (fra Rødt), Åmli (fra Sp) og Bykle (fra H) - tapene i Arendal (til H) og Vegårshei (til KrF).

7) Fremskrittspartiet falt i kommunevalget i Aust-Agder fra 16,6 pst i 2007 til 12,2 pst i 2011. Partiets relative fall i fylket var på 27 pst, mot 35 pst nasjonalt. Frp vant ingen ordførere i Aust-Agder, og hadde heller ingen ordførere i forrige periode.

Aust-Agder ordførere 2011-15 vs 2007-11

St.ber 2011 Ordf 2011-15 Ordf 2007-11 Endring
Risør 5475 Ap R Ja
Grimstad 16224 V V Nei
Arendal 32959 H Ap Ja
Gjerstad 1917 Sp H Ja
Vegårshei 1434 KrF Ap Ja
Tvedestrand 4712 Tverrpol liste Tverrpol liste Nei
Froland 3878 Sp Sp Nei
Lillesand 7456 H H Nei
Birkenes 3515 H KrF Ja
Åmli 1397 Ap Sp Ja
Iveland 971 Sp Sp Nei
Evje og Hornnes 2627 KrF KrF Nei
Bygland 974 Sp Sp Nei
Valle 986 Sp H Ja
Bykle 742 Ap H Ja

I kommuner hvor det var ordførerskifte i perioden 2007-11, er lagt til grunn periodens siste ordfører.

Antall ordførere 2011-15 2007-11
Sp 5 4
H 3 4
Ap 3 2
KrF 2 2
V 1 1
R 0 1
Andre 1 1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering