Poll of polls

Ap ordfører-vinner i Akershus

Publisert 8. november 2011. Sist endret 8. november 2011.

1) Arbeiderpartiet økte antall ordførere i Akershus fra ni til tretten - av 22 kommuner. Ap's gevinster kom i Nesodden (fra SV), Nittedal og Gjerdrum (begge fra H) og Eidsvoll (fra Sp). At Arbeiderpartiet beholdt både Lørenskog og Skedsmo er trolig bokført av partiets strateger som to av Ap's største seire i kommunevalget.

2) Antall ordførere i Akershus fra Høyre falt fra åtte i forrige periode til syv nå. Foruten tapene i Nittedal og Gjerdrum (begge til Ap), vant Høyre ordføreren i Enebakk (fra Frp).

3) Av antall stemmeberettigede i Akershus K-2011 bor 47,6 pst i kommuner styrt av Høyre og 46,4 pst i kommuner styrt av Ap. Bærum med sine 84.579 stemmeberettigede veier tungt i Høyres regnskap.

4) Både Arbeiderpartiet og Høyre gjorde et relativt sett sterkere valg på Romerike enn landstendensen for partiene, men Ap ble forhandlings-vinneren i det nordre Akershus. Det kan synes som om sentrumspartiene på Romerike har gått i retning Ap i større grad enn hovedtendensen nasjonalt. Vi vet mer om det når vi får summert samtlige ordfører-konstellasjoner i landets 429 kommuner.

5) I kommunevalget i Akershus ble Høyres relative fremgang på 31 pst - mindre enn landstendensen. Dette må, i hvert fall delvis, sees i lys av at relativ vekst for Høyre erfaringsmessig er lavere enn landssnittet i kommuner og fylker hvor partiet stod sterkere enn det nasjonale nivået i referansevalget (her 2007). Arbeiderpartiets relative vekst i Akershus ble ti pst mot syv pst nasjonalt.

Akershus ordførere 2011-15 vs 2007-11

St.ber 2011 Ordf 2011-15 Ordf 2007-11 Endring
Vestby 11112 H H Nei
Ski 21445 H H Nei
Ås 12331 Ap Ap Nei
Frogn 11459 H H Nei
Nesodden 13264 Ap SV Ja
Oppegård 19140 H H Nei
Bærum 84579 H H Nei
Asker 41287 H H Nei
Aurskog-Høland 11429 Ap Ap Nei
Sørum 11621 Ap Ap Nei
Fet 8002 Ap Ap Nei
Rælingen 12235 Ap Ap Nei
Enebakk 7739 H Frp Ja
Lørenskog 26130 Ap Ap Nei
Skedsmo 37200 Ap Ap Nei
Nittedal 15671 Ap H Ja
Gjerdrum 4301 Ap H Ja
Ullensaker 22456 Frp Frp Nei
Nes 14814 Ap Ap Nei
Eidsvoll 16313 Ap Sp Ja
Nannestad 8361 Ap Ap Nei
Hurdal 2096 V V Nei

Antall ordførere 2011-15 2007-11
Ap 13 9
H 7 8
Frp 1 2
V 1 1
Sp 0 1
SV 0 1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering