Poll of polls

Oktober: Regjeringen og H+Frp jevnstore

Publisert 31. oktober 2011. Sist endret 1. november 2011.

Ti landsomfattende stortingsvalgmålinger ble publisert i oktober. Disse fordeler seg på ni medier (Dagbladet/Synovate publiserte målinger 3. okt og 29. okt) og åtte byråer (Synovate, InFact, Norstat, Sentio, Respons, Opinion, Norfakta og TNS Gallup).

Nasjonale stortingsvalgmålinger

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt september 34,0 27,1 16,5 4,3 5,2 4,7 5,4 0,0 1,6 1,4
Snitt oktober 33,9 29,3 13,8 4,5 4,6 5,3 4,9 0,0 1,7 1,8
Endring -0,1 2,2 -2,7 0,3 -0,6 0,7 -0,5 0,0 0,1 0,5
Sterkeste 36,4 31,6 15,6 5,4 6,2 6,2 6,1 0,0 3,6 2,8
Svakeste 31,4 25,8 11,1 3,5 3,3 4,6 3,8 0,0 0,8 0,6
Sprik 5,0 5,8 4,5 1,9 2,9 1,6 2,3 0,0 2,8 2,2

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i september og i oktober.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norfakta / Nat. / KK -1,7 5,1 -4,3 -1,2 0,1 1,3 0,6 0,0 0,0 0,1 8/10-2011
Opinion / ANB -2,0 3,1 -3,0 0,4 -1,9 2,0 -0,4 0,0 1,0 0,9 13/10-2011
Norstat / VL -0,6 -0,9 1,6 1,5 -2,3 1,3 -1,5 0,0 0,2 0,8 28/10-2011
Ipsos / Dagbladet -0,4 1,8 0,3 -0,1 1,3 -0,4 0,5 0,0 -1,3 -1,5 29/10-2011
Snitt disse målingene -1,2 2,3 -1,4 0,2 -0,7 1,1 -0,2 0,0 0,0 0,1

Observasjoner i tilknytning til snittet:

1) Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV oppnår samlet 43,0 pst og 77 av 169 stortingsmandater. Basert på summen av disse tre partiene, se nedenfor, vil regjeringspartienes strateger trolig mene at dette er et brukbart utgangspunkt for den lange valgkampen frem mot styrkeprøven i 2013. Usikkerheten er bl.a. knyttet til at SVs avstand til sperregrensen var ubehagelig lav i lokalvalget.

2) Summen av Fremskrittspartiet og Høyre er 43,1 pst og 74 stortingsmandater. Hvis vi ser bort fra august i år, har denne summen vært i langsom nedkjøling gjennom 2011. Dette må sees i lys av at utvekslingsforholdet mellom Frp og Høyre ikke er 1:1. Svekkes Frp, makter Høyre bare å hente deler av fallet.

3) Enkelte medier har tidvis spekulert i muligheten for stortingsflertall for Frp og Høyre. I pollofpolls.no har vi aldri sett det som realistisk, heller ikke i perioder der disse partiene samlet har vært målt rundt 50 pst. Se tabell under om summen av Frp og Høyre i 2011.

4) Høyres snitt på 29,3 pst er partiets sterkeste siden stortingsvalget 2001. Vi har ikke registrert månedssnittene før valget 2001. Skulle noen av våre lesere ha en slik oversikt, vil vi sette pris på å motta kopi av materialet.

5) Sammenlignes snittet i oktober med valget 2009, er Høyre og Venstre de eneste partiene med fremgang.

6) Basert på snittet i oktober, ville både Knut Arild Hareide (KrF Akershus) og Audun Lysbakken (SV Hordaland) tapt sine stortingsmandater. Forutsetningen er at alle partiene har samme relative endring mot 2009 i alle fylker.

Summen H+Frp og Ap+SV+Sp - månedssnitt nasjonale stortingsvalgmålinger 2011

Måned H+Frp Ap+SV+Sp
Januar 50,1 37,9
Februar 49,5 38,2
Mars 49,4 39,2
April 45,9 40,4
Mai 46,5 40,5
Juni 48,1 39,3
Juli 46,7 41,2
August 39,7 48,2
September 43,6 43,5
Oktober 43,1 43

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger