Poll of polls

Kommer Lysbakken på Stortinget i 2013?

Publisert 22. oktober 2011. Sist endret 22. oktober 2011.

Statsråd Audun Lysbakken er favoritt til å overta som leder i Sosialistisk Venstreparti etter Kristin Halvorsen. Lysbakken representerte Hordaland på Stortinget 2001-2005 som nr. 2 fra SV, og var første varamedlem for Ågot Valle når SV i perioden 2005-2009 hadde en representant fra Hordaland. Han ble i 2009 SVs førstekandidat fra Hordaland, og ble valgt.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt juli: 9,5 %
Kommune 2023: 6,9 %

Risikerer Lysbakken som sannsynlig leder for SV fra 2012 å miste sitt stortingsmandat i 2013?

Fylkestingsvalget ville gitt SV utjevningsmandatet i Hordaland. Snittet av de nasjonale stortingsvalgmålingene fra juni til september gir også SV utjevningsmandatet i Hordaland, forutsatt samme relative endring siden 2009 for alle partiene i alle fylkene. Snittet så langt i oktober gir SV verken distrikts- eller utjevningsmandat i Hordaland.

Hordaland har f.t. 14 distriktsmandater. En økning til 15 i 2013 er mulig, gitt sannsynlige endringer i fordelingen av distriktsmandatene. Både fylkestingsvalget og snittet av stortingsmålingene de siste månedene antyder at SV er i nærheten av grensen til distriktsmandat. Skulle Hordaland få 15 distriktsmandater, vil Lysbakkens vei til fire nye år på Stortinget bli kortere.

Situasjonen er annerledes for Lysbakkens motkandidat Heikki Holmås, som f.t. er SVs representant nr. 2 fra Oslo. Kristin Halvorsen har opplyst at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget. Hvis Holmås blir førstekandidat fra Oslo, kan han se frem til et forholdsvis sikkert gjenvalg til landets nasjonalforsamling. Paradokset kan bli at Lysbakken vinner lederkampen og taper stortingsmandatet, og at Holmås taper ledervervet, men beholder stortingsmandatet.

Spørsmålet er så om SV, for å sikre sin partileder plass på Stortinget, vil vurdere å nominere Lysbakken i Oslo. Skulle det skje, får kampen Lysbakken vs Holmås en ekstra dimensjon.

Skulle Lysbakken fortsatt satse på Hordaland som sin plattform for Stortinget, er det ingen dristig spådom at SVs kommende partileder kommer til å bruke atskillig tid i 2012 og 2013 på å overbevise velgerne i SVs sterkeste kretser i Lysbakkens hjemby Bergen - som er de sentrale bystrøk, Møhlenpris (med bl.a. universitetet), Nordnes, Rådhuset og Ny Krohnborg. Dette var de fire kretsene hvor SV fikk over 7 pst i kommunevalget i Bergen. SV fikk 4,4 pst i kommunevalget i Bergen 2011, mot 6,8 pst i 2007.

Lysbakkens mulige problemer med gjenvalg til Stortinget har sin parallell i en annen partileder med røtter i Hordaland - Knut Arild Hareide. Både fylkestingsvalget og snittet av landsmålingene viser at KrF må løfte seg for å vinne et distriktsmandat i Akershus. Hareide har f.t. utjevningsmandatet i Akershus, og ville beholdt det iht fylkestingsvalget.

Både etter fylkestingsvalget og snittet av landsmålingene har Hareide et stykke frem til distriktsmandat i Akershus. Gitt partienes nivåer i dag, kan ingen utelukke at partilederne i både SV og KrF valgnatten 2013 faller ut av Stortinget.

Gjenvelges Audun Lysbakken til Stortinget i 2013?

SV nasjonalt SV Hordaland Mandat Mandatnummer
Stortingsvalget 2009 6,2 5,5 1 13
Fylkestingsvalget 2011 4,3 4 0+1 16
Juni 11 5,2 4,6 0+1 15
Juli 11 5,5 4,8 0+1 15
August 11 5,3 4,7 0+1 15
September 11 4,2 3,8 0+1 18
Oktober 11 4,5 4,1 0 17

Kolonnen "SV nasjonalt" angir SVs nasjonale nivå.
Kolonnen "SV Hordaland" angir SVs nivå i Hordaland – for nasjonale stortingsvalgmålinger nedbrutt, forutsatt samme relative endring for alle partier i alle fylker siden stv 2009.
Kolonnen "Mandat" angir om SV ville fått mandat i Hordaland. "0+1" angir utjevningsmandat.
Mandatnummer: Nummer i rekkefølgen for SVs mandat Hordaland.
Hordaland f.t. 14 distriktsmandater, kanskje 15 fra 2013.
"Juni 2011", "Juli 2011" med flere viser til snittet av nasjonale stortingsvalgmålinger, nedbrutt som nevnt.
For "Oktober 2011" er inntatt snittet av nasjonale stortingsvalgmålinger publisert til og med 22. oktober.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner