Poll of polls

Hvem blir ordførere?

Publisert 11. oktober 2011. Sist endret 11. oktober 2011.

Nyvalgte kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg i Oslo skal i ukene fremover konstitueres.

pollofpolls.no håper at vi innen primo november har en fullstendig oversikt over ordførere, byrådsledere, fylkesordførere, fylkesrådsledere og ledere i bydelsutvalgene i Oslo.

Vi har begrenset kapasitet til selvstendig å skaffe oss disse opplysningene. Vi setter derfor stor pris på om våre lesere kan sende oss informasjon etter at kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg er konstituert.

Vi anmoder om (i) navn og parti-tilhørighet på ordførere, byrådsledere, fylkesordførere, fylkesrådsledere og ledere i bydelsutvalgene i Oslo, og (ii) hvilket eller hvilke partier som står bak valget av de nevnte, uavhengig av om samarbeidet mellom to eller flere partier er politisk eller valgteknisk. Av kapasitetshensyn anmoder vi, hvis mulig, om å få alle nevnte opplysninger om den enkelte kommune tilsendt samtidig.

Opplysningene sendes til lars.oy@stortinget.no.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no