Poll of polls

Norfakta: Borgerlig uten KrF

Publisert 9. oktober 2011. Sist endret 9. oktober 2011.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap31,4-1,75,1
H30,65,110,2
Frp14,7-4,33,1
SV3,5-1,2-4,1
Sp4,80,1-8,7
KrF6,11,32,3
V5,80,61,2
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmåling - Norfakta for Nationen og Klassekampen, opptatt 4-5 oktober.

1) SV ble målt til 3,5 pst. Selv om SV settes til 4 pst, og de øvrige forblir uendret, gir målingen flertall for Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

2) Nationen skal ha honnør for å gi leserne bakgrunnstall, bl.a. at Høyres lojalitet mot 2009 ble målt til ekstreme 90. SVs lojalitet er iflg Nationen 37 pst.

3) pollofpolls.no anmoder Nationen og Klassekampen om å følge tettere forholdet mellom Fremskrittspartiets råtall (prosentandel av de intervjuede som har et partistandpunkt) og på den annen side det veiete nivået som publiseres som målingen. Frp's råtall var i valgkampen tidvis særlig lavt, men med sterk oppveiing på flere målinger. I ettertid kan det synes som om lave råtall var et forvarsel om Frp's svake valg. Skulle Frp fortsatt ha svake råtall, må formodninger om blokkstillingen på Stortinget bl.a. sees i lys av mulig usikkerhet om Frp's nivå.

4) Iflg Klassekampen ville 14 pst av Ap's 2009-velgere ha stemt Høyre ved et stortingsvalg primo oktober.

Se nærmere Nationen 8. oktober 2011 sidene 4-5 og Klassekampen samme dag sidene 6-7.

Norfakta for Nationen og Klassekampen 8. okt 2011

S 2009 Norf okt 11 Mnd 09 Mnd Norf SV 4 pst
Ap 35,4 31,4 64 56 55
Sp 6,2 4,8 11 9 8
SV 6,2 3,5 11 1 7
R 1,3 1,3 0 0 0
Frp 22,9 14,7 41 27 27
H 17,2 30,6 30 55 53
KrF 5,5 6,1 10 11 10
V 3,9 5,8 2 10 9
Ap+Sp+SV 47,8 39,7 86 66 70
Ap+Sp+SV+KrF 53,3 45,8 96 77 80

Norf okt 11: Norfakta for Nationen og Klassekampen 8. okt 2011, landsomfattende stortingsvalgmåling.
Mnd Norf: Mandater iht Norfaktas måling okt 2011.
SV 4 pst: Mandater iht Norfaktas måling okt 2011 hvis SV hadde hatt måling 4 pst, de øvrige uendret.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF