Poll of polls

Etterkrigsrekord i endringer i valget 2011

Publisert 3. oktober 2011. Sist endret 3. oktober 2011.

Så vidt vi kan se, satte kommunevalget 2011 etterkrigsrekord i endringer. Vi har lagt til grunn sum avvik for partiene nasjonalt i prosentpoeng og promille mellom et kommunevalg og foregående kommunevalg, opp eller ned.

Sum endringer for partiene, inkludert "andre", mellom kommunevalgene 2011 og 2007 er over 24. Se tabell.

Nærmest kommunevalget i år kommer kommunevalgene i 1991 og 1979 med sum endringer hhv over 23 og knapt 21.

Snittet når det gjelder sum avvik for partiene fra et kommunevalg til det foregående, er nesten 15 - basert på 17 kommunevalg i etterkrigstiden.

Avvik mellom kommunevalg

Ap H Frp SV Sp KrF V R Andre Sum
2011-07 2,1 8,7 6,1 2,1 1,3 0,8 0,4 0,4 2,4 24,3
2007-03 2,1 1,2 1,1 6,2 0,1 0 2,1 0,3 0,5 13,6
2003-99 1,2 3,3 4,3 4,6 0,4 2,9 0,6 0,4 0,3 18
1999-95 1,9 1,2 1,6 1,8 3,2 1,1 0,5 0,5 0,4 12,2
1995-91 0,5 1,4 4 5,5 0,1 0,4 1,2 0 0,8 13,9
1991-87 5,8 1,7 3,9 6 4,5 0 0,2 0,3 0,9 23,3
1987-83 3 2,6 5,1 0,4 0,4 0,7 0,6 0,1 1,6 14,5
1983-79 3 3,3 3,4 1 1 1,3 0,7 0,4 1,5 15,6
1979-75 2,1 7,4 1,1 1,4 2,2 1,6 1,5 0,3 3 20,6
1975-71 3,7 3,9 0,8 1,5 0,8 2,8 4,8 0,4 0,1 18,8
1971-67 2,1 1,4 0 1,2 2,2 1,6 1,3 0 2,1 11,9
1967-63 2 0,5 0 2,4 1,1 0,3 1,5 0 2,7 10,5
1963-59 2,1 1,2 0 2,8 0,4 0,7 0,6 0 5,3 13,1
1959-55 0,3 1,9 0 0 0,9 0,1 0,4 0 3,6 7,2
1955-51 1 1,4 0 0 0,9 0,1 0,9 0 2,6 6,9
1951-47 4,2 1,4 0 0 0,7 0,1 0 0 6 12,4
1947-45 1,6 4,2 0 0 1,4 0,5 1,4 0 5,1 14,2

Avvik regnet som endringer for partiene nasjonalt i prosent og promille, opp eller ned.

Johan Giertsen

Del på Facebook