Poll of polls

Sving mv. er lagt ut

Publisert 19. september 2011. Sist endret 19. september 2011.

Vi har som meddelt 15. september lagt ut partienes resultater innenfor SSBs kommunegrupper.

Vi har nå gjort kommunegruppene klikkbare. Partienes resultater i alle kommunene i kommunegruppen vil derved fremgå.

Går man f.eks. inn på Arbeiderpartiets partiprofil på pollofpolls.no, finner frem "Kommunestyrevalget 2011 fordelt på SSBs kommunegrupper", og klikker på "primærnæringskommuner", fremkommer alle 81 kommuner vi har notert innen denne kommunegruppen.

Innenfor hver kommunegruppe har vi lagt inn tre alternativer for strukturering av stoffet - (1) partioppslutning, (2) konstellasjoner, (3) sving.

Under "konstellasjoner" er anmerket om kommunen hadde rødgrønt eller borgerlig flertall i henholdsvis K-2007 og etter årets valg. Vi har også anmerket om posisjonspartiene etter valget i 2007 beholdt sitt flertall. Når det gjelder "posisjonspartier", legger vi til grunn partiet eller partiene som stod bak valget av ordfører i 2007. Når vi senere denne høsten skal legge inn posisjonspartiene 2011, vil samme kriterium bli lagt til grunn.

Under "sving" er anmerket oppslutning for henholdsvis rødgrønn og borgerlig blokk, og endringen i blokkens oppslutning. Vi definerer blokkene som sum av Ap+Sp+SV+Rødt og sum av Frp+H+KrF+V. Sving er her beregnet som endring i differansen mellom rødgrønn og borgerlig blokk. Dermed går den like mye i hhv pluss og minus for rødgrønne og borgerlige. Sving beregnes nå også på sidene for fylkesoversikt og kommuneoversikt for valget 2011.

Vi er selvsagt kjent med at samarbeidsmønstrene i kommunene ofte går på tvers av den rikspolitiske skillelinjen rødgrønn vs borgerlig. Vi har tross dette ansett det hensiktsmessig å legge ut blokkstillingen basert på denne inndelingen, dels fordi dette er et skille som legges til grunn for konstitueringen i mange kommuner, dels fordi vurderinger av valgutfallet i hvert fall i noen grad knyttes til endringer i blokkstillingen.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no