Poll of polls

Valget fordelt på SSBs kommunegrupper

Publisert 15. september 2011. Sist endret 15. september 2011.

Vi har nå lagt ut partienes resultater innenfor SSBs kommunegrupper, med absolutt og relativ endring innenfor gruppene. Tabellen er utlagt under partiprofilen for hvert enkelt parti.

SSBs beskrivelse av inndelingen i kommuneklasser fremgår på ssb.no.

Observasjoner:

1) Arbeiderpartiet hadde størst fremgang både absolutt og relativt i gruppen "sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner". Eneste gruppe hvor partiet gikk tilbake var "blandede landbruks- og industrikommuner".

2) Høyre hadde størst relativ vekst i "industrikommuner", og størst absolutt vekst i "sentrale tjenesteytingskommuner".

3) Fremskrittspartiet hadde størst relativt fall i "sentrale tjenesteytingskommuner". Når det gjelder absolutte endringer, hadde Frp et marginalt større fall i "sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner".

4) Senterpartiet hadde størst absolutt fall i "primærnæringskommuner". Relativt var fallet størst i "mindre sentrale tjenesteytingskommuner".

5) Venstre hadde klart størst relativ vekst i "mindre sentrale tjenesteytingskommuner". Svakest for Venstre var "industrikommuner", med minus både absolutt og relativt.

6) Kristelig Folkeparti hadde minst fall både absolutt og relativt i "industrikommuner".

7) Sosialistisk Venstreparti hadde størst absolutt fall (knapt tre pst) i både "mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner", "sentrale tjenesteytingskommuner" og "mindre sentrale tjenesteytingskommuner". SV gjorde det relativt sett klart best i "primærnæringskommuner". Hvis partiets landstendens hadde svart til SVs resultat i sistnevnte kommunegruppe, ville partiet fått 5,7 pst nasjonalt.

8) For Rødt er grunnlaget tynnere pga et lavere antall lister. Partiet var i pluss i "mindre sentrale tjenesteytingskommuner", men i minus i de øvrige gruppene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no