Poll of polls

Fordeling forhånd og valgting er utlagt

Publisert 15. september 2011. Sist endret 17. september 2011.

Vi har nå på alle kommune- og fylkessidene lagt ut fordelingen av stemmer avgitt på forhånd og på valgtinget.

Forskjellene i andelen av forhåndsstemmer og stemmer avgitt på valgtinget kan gi opphav til atskillige refleksjoner. For partiene er denne forskjellen i noen grad varierende mellom kommunene og fylkene. Vi vil på et egnet tidspunkt vurdere å komme tilbake til dette.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no