Poll of polls

Lokalavisene - valgkampens vinnere

Publisert 12. september 2011. Sist endret 12. september 2011.

Fra 1. januar 2010 og til og med i dag 12. september 2011 har pollofpolls.no notert 78 målinger i fylker med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg, og 531 målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg. I sluttfasen - fra 1. august - er antallet 42 fylkestingsmålinger og 294 kommunevalgmålinger. Valgkampen 2010-2011 har utvilsomt satt norgesrekord i målinger.

Kommunevalgmålingene er i all hovedsak opptatt i enkeltkommuner, et mindre antall er nasjonale målinger. Vi har registrert målinger i 199 kommuner.

Lokalavisene og i noen tilfeller lokale etermedier har vært oppdragsgivere for de fleste målingene. Vi er imponert over hvordan lokalavisene har utnyttet dette materialet til å skape dramaturgi og interesse for valget.

Kvaliteten på lokalavisenes analyse av målinger har i mange tilfeller vært slik at såkalt "nasjonale" medier kan lære atskillig av mindre aviser. Evnen til poengtert og lesverdig dekning av bakgrunnstall med bl.a. kreative og originale tabeller og grafikk har i noen tilfeller vært overbevisende.

Vi kan bl.a. på denne bakgrunn ikke slutte oss til påstander om at valgkampen har vært "kjedelig". Tvert om, et studium av lokalaviser i en lokalvalgkamp er en udelt glede - dels fordi vi på denne måten lærer så mye om det flotte landet vårt, dels fordi lokalavisene har dekket valgkampen med engasjement og temperatur.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene