Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

39. måling i Bergen

Publisert 12. september 2011. Sist endret 12. september 2011.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Verian for BA.
OEEV
Ap27,44,8nan
H35,1-4,0nan
Frp14,01,8nan
SV3,40,4nan
Sp1,00,0nan
KrF5,0-0,4nan
V7,3-1,6nan
MDG0,00,0nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Valgkampens siste måling - som så mange ganger før, TNS Gallup for Bergensavisen.

Konkurransen mellom Bergensavisen og Bergens Tidende, kombinert med bergensernes glødende interesse for sin egen by, fører til at Bergen måles intenst.

Dagens måling er nr. 39 (!) i Bergen siden Bergensavisen / TNS Gallup innledet kommunevalgkampen med måling 21. november 2009.

Se tabell om partiene og blokkstillingen i Bergen etter BAs målinger 21. november 2009 - første måling i sluttfasen 13. august 2011 - og siste måling 12. september 2011. Tilsvarende er angitt Bergens Tidendes første måling 29. mars 2010 - BTs første måling i sluttfasen 22. august 2011 - BTs siste måling 11. september 2011.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (KrF,H,Frp) går samlet tilbake med 2,6 pstpoeng mot forrige måling fra samme medium og byrå, til 54.1 pst.
  • Posisjonspartiene 2007 (KrF,H,Frp) beholder flertallet med 37 av 67 mandater i målingen (mot 36 ved valget).
  • Høyres nivå på 35,1 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • SVs nivå på 3,4 pst ville blitt partiets svakeste i dets historie.
  • KrFs nivå på 5,0 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

Vi ser der at (1) summen av byrådspartiene Frp, Høyre, KrF har endret seg lite siden høsten 2009 / vinteren 2010 - (2) summen av regjeringspartiene har kjølt ned 2009-2011, men mer markert hos BA/Gallup enn BT/Respons - (3) endringene innad i blokkene har vært større enn mellom blokkene - (4) blokkendringene i valgkampen har vært forholdsvis marginale, særlig hos BT/Respons - (5) Venstre er en vinner - (6) særlig basert på BT/Respons er spenningen i Bergen først og fremst knyttet til om Bergen får en situasjon som Oslo har hatt i flere perioder - at fire borgerlige partier, også Venstre, må til for å danne et flertall.

Se nærmere om dagens måling, Bergensavisen 12. september 2011.

Regjeringspartiene vs byrådspartiene i Bergen - målinger TNS Gallup for Bergensavisen

Spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg.

21.nov.09 13.aug.11 12.sep.11
Ap 27,1 25,9 27,4
Sp 2,6 1,7 1
SV 8 5,8 3,4
Ap+Sp+SV 37,7 33,4 31,8
Frp 18,1 13,4 14
H 31,2 36,7 35,1
KrF 3,9 5 5
Frp+H+KrF 53,2 55,1 54,1
V 3,9 6,1 7,3
R 4,1 1,9 3,3

Regjeringspartiene vs byrådspartiene i Bergen - målinger Respons for Bergens Tidende

Spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg.

29.mar.2010 22.aug.11 11.sep.11
Ap 29,8 28,9 28,9
Sp 3 1,7 1,7
SV 6,1 5,7 5,1
Ap+Sp+SV 38,9 36,3 35,7
Frp 17,3 13,1 12,7
H 29,8 32,3 32,4
KrF 4,1 6,2 5,4
Frp+H+KrF 51,2 51,6 50,5
V 4,7 6,5 7,2
R 3,5 2,7 3

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
Verian / BA 12/9-11 34 37 32 42 22 24 27 29
Respons / BT 11/9-11 31 35 31 40 23 25 28 30
Verian / BA 11/9-11 36 40 37 46 18 20 24 26
Verian / BA 10/9-11 34 38 36 44 20 22 26 28
Verian / BA 9/9-11 33 37 35 43 20 23 26 29
Verian / BA 8/9-11 33 36 33 41 22 25 27 30
Verian / BA 7/9-11 33 35 31 39 23 27 27 31
InFact / VG 7/9-11 32 36 30 42 21 23 27 29
Verian / BA 6/9-11 35 37 33 41 22 25 26 29
Verian / BA 5/9-11 34 37 34 41 23 25 27 29

Bergen 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Verian / BA 10/9-11 Verian / BA 11/9-11 Respons / BT 11/9-11 Verian / BA 12/9-11
Ap 28,8 28,7 25,0 22,6 28,9 27,4
Høyre 39,0 40,8 38,3 39,1 32,4 35,1
Frp 4,9 7,2 12,2 12,2 12,7 14,0
SV 4,4 5,8 3,1 3,0 5,1 3,4
Sp 1,5 1,5 1,3 1,0 1,7 1,0
KrF 10,5 9,1 5,2 5,4 5,4 5,0
Venstre 6,4 4,2 8,1 8,9 7,2 7,3
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 1,7 1,1 3,4 3,1 3,0 3,3
Andre 2,9 1,6 3,2 3,3 3,6 3,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 36,4 37,1 32,8 29,7 38,7 35,1
Frp + H + KrF + V 60,7 61,3 63,8 65,6 57,7 61,4
Sp + KrF + V 18,3 14,9 14,6 15,3 14,3 13,3

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner