Poll of polls

Valgresultater på pollofpolls.no

Publisert 11. september 2011. Sist endret 11. september 2011.

Valgnatten vil pollofpolls.no legge ut løpende oppdaterte valgresultater etterhvert som stemmene blir rapportert inn fra kommunene. Oppdaterte tall vil fremkomme sammen med vårt øvrige stoff om fylker, kommuner og partier.

På forsiden vil søylediagrammet fortløpende vise prosentfordelingen mellom partiene basert på opptalte stemmer i kommunestyrevalget, i tillegg til søylene for K-2007 og siste poll of polls kommunestyrevalget 2011.

På kommune- og fylkesforsidene vil vi gjengi nasjonale oversikter for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Sidene vil ha lenker til kommune- og fylkesoversikter. Disse oversiktene vil vise 1) partienes oppslutning i alle kommuner med mulighet for å sortere på det enkelte parti, og 2) rødgrønt/borgerlig flertall i 2007 og talte stemmer 2011 samt hvorvidt flertallskonstellasjonen fra forrige valg ligger an til fortsatt flertall.

Vår side for hver enkelt kommune og fylke vil ha en tabell over opptalte stemmer øverst. Det vil være mulig å studere detaljene i mandatberegningen, og de ulike partienes marginer for å vinne eller tape mandat med utgangspunkt i opptalte stemmer (ikke prognose).

På partiprofilene for de ulike partiene vil vi ta inn tabeller som viser partiets oppslutning, endring og relative endring i kommuner og fylker. Det vil være mulig å sortere tabellene etter eget ønske.

Vi vil også legge ut en tabell over de siste hundre oppdaterte resultatene.

Tiden har ikke tillatt omfattende testing verken av måten data gjengis på, eller hvordan de overføres til våre systemer. Vi må derfor ta visse forbehold og henvise til blant andre www.valgresultat.no som en av flere mer pålitelige kilder til resultater valgnatten.

Skulle det oppstå alvorlige feil på pollofpolls.no i gjengivelse eller overføring av valgresultater, vil disse tabellene bli tatt bort fra nettsidene våre.

Et speil av pollofpolls.no vil valgnatten være tilgjengelig på adressen nettsky.pollofpolls.no. Skulle sidene gå sakte, forsøk den alternative adressen.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no