Poll of polls

Hordaland: H +12, Ap -10

Publisert 13. august 2010. Sist endret 16. august 2010.

Høyre får 32 og Arbeiderpartiet 20,7 på Respons' stortingsvalgmåling for Hordaland for Bergens Tidende og NRK Hordaland. Målingen er opptatt etter regjeringens "snuoperasjon" i kraftlinjesaken. For Høyre er dette +12 mot valget 2009 (20,2). For Ap svarer målingen til -10 mot 2009 (30,5).

Hordaland 2009 - 2010

Rubrikkene BA svarer til stortingsvalgmålingene for Bergen fra Bergensavisen/TNS Gallup omregnet til fylkestendens, forutsatt samme relative endring i hele fylket mot valget 2009 som i Bergen. Rubrikken "landsmålinger august" svarer til snittet av de fire første landsmålingene i august, brutt ned på Hordaland. Dette er VG/InFact, Nationen/Klassekampen/Norfakta, TV2/Gallup, DN/Sentio.

Parti Stortingsvalget 2009 BA 21 nov BA 20 feb BA 30 apr BA 2 juli Landsmålinger august BT/NRK/Respons 13 aug
A 30,5 29,4 28,4 29,6 22,8 23,8 20,7
H 20,2 22,5 25,3 23,5 32,7 30,1 32
Frp 22,8 24,5 23,1 20,1 20,9 23,7 21
SV 5,5 6,9 5,5 5,2 4,8 4,6 5,3
Sp 5,5 5,3 3,4 3,8 4 4,3 3,9
KrF 7,1 4,4 4,4 5,8 6,3 6,5 7,4
V 4,6 4,2 5,4 5,1 4,3 5,9 7
R 2,5 1,4 1,8 3,6 1,9 3,2 1,5

Bergensavisens stortingsmålinger for Bergen kan tyde på at det vesentligste av Høyres vekst og Arbeiderpartiets fall siden valget 2009 var inntrådt allerede ultimo juni, jfr BA sin måling publisert 2. juli. Dette kan tilsi varsomhet med å legge stor vekt på sommerens omfattende pressedekning av kraftlinjesaken i Hardanger som hovedforklaring på endringene for Ap og H.

Når det gjelder stortingsmålingen fra BT og NRK 13 august, publiserte bt.no også tall fra Respons' materiale blant de spurte i Bergen. Gitt 601 spurte i Hordaland, har det trolig vært 300-350 spurte i Bergen. Høyre fikk der 39, Arbeiderpartiet 18. Skulle disse nivåene treffe, er Høyres fremgang i Bergen vesentlig sterkere enn landsmålingene antyder, og partiets vekst siden valget 2009 er relativt sett sterkere i Bergen enn i Hordaland utenfor Bergen. Gitt dette nivået, er Ap's fall i Bergen relativt større enn fallet i Hordaland utenfor Bergen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner