0;136;0c pollofpolls.no - Ingen entydig ordførereffekt

Poll of polls

Ingen entydig ordførereffekt

Publisert 11. september 2011. Sist endret 11. september 2011.

Lokale målinger i vårt materiale er bl.a. inndelt etter hvilket parti som har ordføreren i kommunen. På denne bakgrunn har vi egne "poll of polls" for kommuner ledet av Ap, Høyre etc. Vi skulle ideelt sett ha nyansert ytterligere, f.eks. Ap-ledede og H-ledede kommuner med over og under 25.000 innbyggere, nyansert etter om ordføreren tar gjenvalg eller ikke etc. Vi har ikke hatt kapasitet til dette.

Noen observasjoner:

Jonas Gahr Støre
Storting 2017: 27,4 %
S-snitt april: 25,8 %
Kommune 2015: 33,0 %

1) Arbeiderpartiet er i pluss mot 2007 på landsomfattende poll of polls når 199 målte kommuner sees samlet (i dag søndag 30,4 vs valg 2007 på 29,6). Vi har notert målinger i 87 kommuner med ordfører fra Ap. I disse 87 kommunene fikk Ap 38,5 pst av stemmene i 2007. En poll of polls basert på disse kommunene gir 36 pst. Vi har inne målinger som dekker 78 pst av stemmene i Ap-ledede kommuner.

Ap synes derfor å gjøre det relativt sett noe svakere i kommuner der partiet har ordføreren, sammenlignet med landet som helhet. På den annen side må denne typen tabeller leses med varsomhet, bl.a. fordi Ap gjorde det særlig skarpt i 2007 i noen større kommuner hvor partiet har ordføreren. I slike kommuner er det ofte krevende å gjenta et spesielt godt valg (f.eks. Bodø Tromsø, Trondheim, Skien, Lørenskog).

Erna Solberg
Storting 2017: 25,0 %
S-snitt april: 22,3 %
Kommune 2015: 23,2 %

2) Høyre er på lokale målinger i pluss i H-ledede kommuner, men mindre enn sin landstendens. Dette skyldes trolig dels at relativ vekst for Høyre generelt vil være mindre i kommuner hvor partiet stod sterkt fra før, og dels at det er krevende å vokse mye etter særlig gode valg forrige gang (bl.a. Stavanger, Sandefjord).

Arbeiderpartiet har i Høyre-ledede kommuner en noe større relativ vekst enn på lokale målinger sett samlet. Dette kan trolig delvis sees i lys av at Ap i år synes å gjøre det relativt sett skarpere i "sentrale" strøk hvor Høyre normalt står sterkt. Tilsvarende kan Ap se ut til å gjøre det svakere enn sin landstendens i f.eks. Nord-Norge. Denne generelt noe svakere tendens for Ap i bl.a. nord vil også slå inn negativt i en rekke kommuner hvor Ap har ordføreren.

Siv Jensen
Storting 2017: 15,2 %
S-snitt april: 10,7 %
Kommune 2015: 9,5 %

3) Basert på lokale målinger, kan Frp komme til å falle noe mer enn sin landstendens i kommuner hvor partiet har ordføreren. Partiet fikk i Frp-ledede kommuner 34 pst av stemmene i 2007. En poll of polls basert på de 13 Frp-ledede kommunene vi har notert, gir Frp 24 pst. Disse 13 kommunene dekker 89 pst av velgerne i Frp-ledede kommuner. Partiets relative fall i Frp-ledede kommuner blir 29 pst mot 20 pst i alle 199 kommunene vi har inne.

Trygve Slagsvold Vedum
Storting 2017: 10,3 %
S-snitt april: 16,1 %
Kommune 2015: 8,5 %

4) Senterpartiet ser ut til å falle også i Sp-ledede kommuner. Vi har notert målinger i 28 kommuner ledet av Senterpartiet, med samlet 52 pst av stemmene i Sp-ledede kommuner i 2007.

En poll of polls for disse kommunene antyder at Ap kan bli største parti samlet sett i kommuner som f.t. har Sp-ordfører. I 2007 var Sp størst. Dette illustrerer at regjeringskollega Ap kan bli Sp's sterkeste konkurrent både i valget og i forhandlingene om verv og politikk.

Et valg for Sp i nærheten av snittet på de to siste nasjonale kommunevalgmålingene vil være dramatisk for partiets evne til å beholde posisjoner i kommunene (TV2/Gallup 5,4 pst og Aftenposten/Respons 4,7 pst).

5) Materialet vår går i retning av at vi på et overordnet nivå vanskelig kan se entydige ordfører-effekter. Det er mulig at vi ville ha sett mer tydelige effekter hvis vi hadde avgrenset undersøkelsen til ordførere som tar gjenvalg. Går vi inn i enkeltkommuner, synes det klart at vi i mange tilfeller kan se positive effekter for ordførerens parti av at ordføreren søker gjenvalg.

6) Vi har under lagt inn tabeller for Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som kanskje kan gi et materiale for å diskutere eventuelle lokale ordfører-effekter.

Ap-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for Ap i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert Ap måling Ap 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Brønnøy Norfakta / BA 24/8-11 31,8 14,7 17,1 116,3 Nei
Nordreisa Norfakta / FN 8/9-11 38,3 22,2 16,1 72,5 Nei
Vang Norfakta / Valdr 8/9-11 41,0 24,8 16,2 65,3 Ja
Alstahaug Norfakta / HB 2/9-11 27,3 16,8 10,5 62,5 Nei
Søndre Land Sentio / OA 31/8-11 53,3 37,0 16,3 44,1 Nei
Bømlo Norfakta / Sunnhordland 29/8-11 18,7 13,2 5,5 41,7 Nei
Risør Norfakta / AAB 3/9-11 37,2 26,4 10,8 40,9 Nei
Tysfjord Norfakta / Nords 9/9-11 42,1 30,3 11,8 38,9 Nei
Lunner Opinion / Hadeland 7/9-11 42,0 30,6 11,4 37,3 Ja
Ål Sentio / Hallingd 30/8-11 22,9 16,7 6,2 37,1 Ja
Haugesund Norfakta / HA 9/9-11 27,6 20,5 7,1 34,6 Nei
Osen Norfakta / FF 1/9-11 28,4 21,2 7,2 34,0 Nei
Øksnes Norfakta / VOL / ØA 2/9-11 31,5 23,9 7,6 31,8 Nei
Larvik Norfakta / ØP 9/9-11 30,0 22,9 7,1 31,0 Ja
Klæbu Norfakta / KP 31/8-11 36,6 29,0 7,6 26,2 Nei
Stord Respons / BT / Sunnh 31/8-11 30,3 24,1 6,2 25,7 Nei
Fredrikstad Sentio / FB 7/9-11 41,1 32,8 8,3 25,3 Ja
Rælingen InFact / RB 31/8-11 52,6 44,5 8,1 18,2 Nei
Kristiansund Sentio / TK 15/8-11 54,4 46,1 8,3 18,0 Nei
Oppdal Norfakta / OPP 12/8-11 45,0 38,2 6,8 17,8 Nei
Vestby Sentio / MA 8/9-11 36,4 31,0 5,4 17,4 Ja
Åfjord Norfakta / FF 19/8-11 37,2 31,7 5,5 17,4 Ja
Askøy Sentio / Høyre 9/9-11 30,4 26,3 4,1 15,6 Nei
Sørfold Norfakta / Saltenp 27/8-11 63,1 55,6 7,5 13,5 Ja
Vestvågøy Norfakta / LT 8/9-11 24,2 21,4 2,8 13,1 Nei
Ringsaker Sentio / HA 31/8-11 42,8 37,9 4,9 12,9 Ja
Sandnes Norfakta / Sandnesp 30/8-11 23,7 21,1 2,6 12,3 Nei
Stange Sentio / HA 2/9-11 47,8 42,6 5,2 12,2 Ja
Gjerstad Norfakta / AAB 3/9-11 35,2 31,4 3,8 12,1 Nei
Levanger Sentio / T-A 25/8-11 42,8 38,2 4,6 12,0 Ja
Bjugn Norfakta / FF 26/8-11 41,5 37,2 4,3 11,6 Nei
Nittedal InFact / RB 3/9-11 28,0 25,2 2,8 11,1 Ja
Kragerø Norfakta / Varden 7/9-11 30,4 27,5 2,9 10,5 Nei
Løten Sentio / HA 5/9-11 48,4 44,0 4,4 10,0 Nei
Namsos Sentio / T-A 29/8-11 30,6 27,9 2,7 9,7 Nei
Etne Norfakta / Grannar 22/8-11 30,9 28,3 2,6 9,2 Nei
Hitra Norfakta / H-F 9/9-11 39,3 36,2 3,1 8,6 Ja
Gjesdal Norfakta / GD 26/8-11 20,2 18,6 1,6 8,6 Nei
Røros Norfakta / F-L 8/9-11 48,2 44,5 3,7 8,3 Ja
Oslo Respons / Aftenp. 8/9-11 32,2 29,9 2,3 7,7 Nei
Frøya Norfakta / H-F 6/9-11 32,9 30,6 2,3 7,5 Nei
Songdalen Norfakta / Budstikka 31/8-11 25,7 24,0 1,7 7,1 Nei
Nord-Aurdal Norfakta / Valdr 3/9-11 36,7 34,3 2,4 7,0 Nei
Rana InFact / NRK 7/9-11 31,0 29,2 1,8 6,2 Nei
Gol Sentio / Hallingd 27/8-11 29,8 28,3 1,5 5,3 Ja
Bergen TNS / BA 10/9-11 25,0 23,9 1,1 4,6 Nei
Ålesund InFact / NTB 30/8-11 21,1 20,3 0,8 3,9 Nei
Narvik Respons / Fremov 25/8-11 36,0 34,9 1,1 3,2 Nei
Sømna Norfakta / BA 26/8-11 36,4 35,3 1,1 3,1 Nei
Gjøvik Sentio / OA 24/8-11 42,9 41,6 1,3 3,1 Nei
Malvik Opinion / MB 22/6-11 42,0 41,3 0,7 1,7 Nei
Vestre Toten Sentio / OA 29/8-11 46,8 46,1 0,7 1,5 Nei
Sør-Varanger Respons / Finnm 25/8-11 41,9 41,4 0,5 1,2 Nei
Verdal Sentio / T-A 26/8-11 48,7 48,1 0,6 1,2 Ja
Farsund InFact / FA 22/8-11 23,5 23,3 0,2 0,9 Nei
Ski Sentio / ØB 7/9-11 29,6 29,4 0,2 0,7 Ja
Bamble TNS / TA / NRK 2/9-11 33,7 33,5 0,2 0,6 Ja
Enebakk Norfakta / EA 25/8-11 23,7 23,7 0,0 0,0 Ja
Vega Norfakta / BA 25/8-11 55,6 55,8 -0,2 -0,4 Ja
Øystre Slidre Norfakta / Valdr 6/9-11 42,0 42,2 -0,2 -0,5 Nei
Lørenskog InFact / RB 8/9-11 40,4 40,9 -0,5 -1,2 Ja
Dønna Norfakta / HB 5/9-11 29,6 30,1 -0,5 -1,7 Nei
Bindal Norfakta / BA 3/9-11 45,1 46,1 -1,0 -2,2 Nei
Eigersund InFact / DT 24/8-11 25,2 25,8 -0,6 -2,3 Nei
Ås Sentio / ØB 7/9-11 30,2 31,0 -0,8 -2,6 Ja
Aurskog-Høland InFact / RB 2/9-11 31,9 33,0 -1,1 -3,3 Ja
Østre Toten Sentio / OA 29/6-11 31,2 32,3 -1,1 -3,4 Ja
Moss Sentio / MA 7/9-11 38,5 40,0 -1,5 -3,8 Ja
Fjell Respons / BT 6/9-11 18,0 18,8 -0,8 -4,3 Nei
Ringerike InFact / NTB 1/9-11 31,7 33,4 -1,7 -5,1 Nei
Melhus Norfakta / TB 3/9-11 34,0 36,1 -2,1 -5,8 Nei
Notodden Norfakta / Varden 6/9-11 24,8 26,4 -1,6 -6,1 Ja
Skedsmo InFact / RB 10/9-11 35,3 37,7 -2,4 -6,4 Nei
Randaberg Norfakta / Bygdebl 9/9-11 31,0 33,5 -2,5 -7,5 Nei
Sarpsborg Sentio / SA / NRK 6/9-11 45,0 48,7 -3,7 -7,6 Ja
Skien TNS / TA / NRK 9/9-11 35,4 38,5 -3,1 -8,1 Ja
Lillehammer MI / GD 3/9-11 37,3 40,6 -3,3 -8,1 Nei
Birkenes InFact / Lillesandsp 31/5-11 16,7 18,4 -1,7 -9,2 Nei
Hol Sentio / Hallingd 25/8-11 27,1 30,1 -3,0 -10,0 Ja
Nes (Ak.) Norfakta / Raumnes 30/8-11 36,7 40,8 -4,1 -10,0 Ja
Rendalen Norfakta / Østerd 24/6-11 42,7 47,6 -4,9 -10,3 Nei
Porsgrunn Norfakta / Varden 9/9-11 35,2 39,3 -4,1 -10,4 Ja
Nannestad Norfakta / EUB 8/9-11 30,5 34,3 -3,8 -11,1 Ja
Jevnaker Opinion / Hadeland 7/9-11 50,0 56,5 -6,5 -11,5 Nei
Fet InFact / RB 1/9-11 40,0 45,2 -5,2 -11,5 Nei
Hadsel Norfakta / VA 3/9-11 24,6 28,2 -3,6 -12,8 Nei
Stor-Elvdal Norfakta / Østerd 24/6-11 34,8 39,9 -5,1 -12,8 Ja
Trondheim Respons / Adressa 9/9-11 37,8 43,9 -6,1 -13,9 Ja
Søgne Norfakta / Budstikka 31/8-11 18,7 21,9 -3,2 -14,6 Nei
Horten SMI / Gjeng. 27/8-11 31,0 37,0 -6,0 -16,2 Ja
Bodø InFact / AN 10/9-11 31,8 38,0 -6,2 -16,3 Nei
Odda Norfakta / HF 31/8-11 30,2 36,4 -6,2 -17,0 Nei
Voss Norfakta / Hordaland 3/9-11 25,9 31,2 -5,3 -17,0 Nei
Meløy InFact / AN 5/9-11 27,5 33,5 -6,0 -17,9 Nei
Nedre Eiker Sentio / DT 27/6-11 36,6 44,7 -8,1 -18,1 Nei
Sortland Norfakta / SA / vol.no 1/9-11 26,8 32,9 -6,1 -18,5 Nei
Hof Norfakta / Jarlsb 8/9-11 19,1 25,0 -5,9 -23,6 Nei
Arendal Norfakta / Høyre 5/9-11 22,6 31,3 -8,7 -27,8 Nei
Alta InFact / NTB 30/8-11 28,3 39,6 -11,3 -28,5 Nei
Kvænangen Norfakta / FN 31/8-11 21,8 30,6 -8,8 -28,8 Nei
Flora InFact / Frp 4/6-11 25,4 35,8 -10,4 -29,1 Nei
Vågsøy InFact / Frp 3/6-11 13,7 21,8 -8,1 -37,2 Nei
Sveio Norfakta / Vestav. 14/4-11 18,2 30,0 -11,8 -39,3 Nei
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

H-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for H i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert H måling H 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Rissa Norfakta / FF 18/8-11 21,6 8,8 12,8 145,5 Nei
Kvinnherad Norfakta / Kvinnheringen 31/8-11 24,9 10,4 14,5 139,4 Nei
Eidsberg Sentio / SA 7/9-11 29,8 12,7 17,1 134,6 Nei
Halden Sentio / HA 7/9-11 22,2 10,4 11,8 113,5 Ja
Bremanger InFact / Frp 4/6-11 24,7 13,6 11,1 81,6 Nei
Elverum Sentio / Østl. 24/8-11 31,7 17,5 14,2 81,1 Nei
Holmestrand Norfakta / Jarlsb 8/9-11 42,5 25,0 17,5 70,0 Nei
Tønsberg Sentio / TB 1/9-11 34,9 20,6 14,3 69,4 Nei
Tysnes Norfakta / Sunnhordland 25/8-11 24,2 14,5 9,7 66,9 Nei
Lenvik Norfakta / TF 20/8-11 20,8 12,7 8,1 63,8 Nei
Austevoll Norfakta / Marst 18/8-11 31,0 19,6 11,4 58,2 Nei
Fitjar Norfakta / Sunnhordland 2/9-11 33,0 21,0 12,0 57,1 Nei
Hurum Norfakta / RHA 22/8-11 36,6 23,7 12,9 54,4 Nei
Lyngdal InFact / FA 19/8-11 41,0 26,8 14,2 53,0 Nei
Strand Norfakta / Strandb 8/7-11 21,2 14,4 6,8 47,2 Nei
Time Sentio / JBL 2/9-11 25,1 17,5 7,6 43,4 Nei
Drammen Norfakta / Høyre 7/9-11 49,8 35,8 14,0 39,1 Nei
Ørland Norfakta / FF 16/8-11 29,1 22,2 6,9 31,1 Nei
Førde InFact / Frp 10/5-11 23,5 18,0 5,5 30,6 Nei
Stokke Sentio / TB 3/9-11 27,2 21,5 5,7 26,5 Nei
Vågan Norfakta / VA 7/9-11 26,3 20,9 5,4 25,8 Nei
Forsand Norfakta / Strandb 6/7-11 31,3 24,9 6,4 25,7 Nei
Molde Sentio / RB / NRK 7/9-11 34,0 27,2 6,8 25,0 Nei
Røyken Norfakta / RHA 18/8-11 42,5 34,1 8,4 24,6 Nei
Lier Sentio / DT 22/6-11 48,7 39,7 9,0 22,7 Ja
Sund Norfakta / Frp 25/6-11 46,6 38,2 8,4 22,0 Nei
Hobøl Sentio / MA 8/9-11 14,4 12,0 2,4 20,0 Nei
Leksvik Norfakta / FF 30/8-11 13,2 11,1 2,1 18,9 Nei
Sørum InFact / RB 25/8-11 28,3 24,8 3,5 14,1 Nei
Stavanger TNS / RA 10/9-11 38,3 34,5 3,8 11,0 Nei
Oppegård Sentio / ØB 7/9-11 50,6 45,7 4,9 10,7 Ja
Kristiansand InFact / VG 7/9-11 23,2 21,1 2,1 10,0 Nei
Klepp Sentio / JBL 30/8-11 28,7 26,9 1,8 6,7 Nei
Lillesand InFact / Lillesandsp 31/5-11 46,4 44,2 2,2 5,0 Ja
Askim Sentio / SA 8/9-11 20,0 19,4 0,6 3,1 Nei
Hamarøy Norfakta / Nords 9/9-11 22,9 22,4 0,5 2,2 Nei
Asker SMI / Budstikka 9/9-11 39,6 39,6 0,0 0,0 Ja
Bærum SMI / Budstikka 9/9-11 39,8 40,4 -0,6 -1,5 Ja
Råde Sentio / FB / MA 7/9-11 13,2 13,7 -0,5 -3,6 Ja
Sandefjord SMI / SB 9/9-11 39,9 43,2 -3,3 -7,6 Ja
Andøy Norfakta / AP / VOL 30/8-11 30,4 39,7 -9,3 -23,4 Ja
Roan Norfakta / FF 23/8-11 20,4 34,7 -14,3 -41,2 Nei
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Frp-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for Frp i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert Frp måling Frp 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Ullensaker InFact / RB 9/9-11 40,6 41,4 -0,8 -1,9 Ja
Hvaler Sentio / FB 9/9-11 25,6 27,4 -1,8 -6,6 Ja
Os (Hord.) Respons / BT 16/8-11 40,3 44,8 -4,5 -10,0 Ja
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Sp-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for Sp i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert Sp måling Sp 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Gáivuotna Kåfjord Norfakta / FN 3/9-11 9,4 6,0 3,4 56,7 Nei
Rennesøy Norfakta / Bygdebl 9/9-11 25,3 16,3 9,0 55,2 Nei
Andebu Sentio / TB 10/9-11 14,4 11,6 2,8 24,1 Nei
Stranda Sentio / Sunnm 31/8-11 20,5 17,2 3,3 19,2 Nei
Sauda Norfakta / Ryfylke 15/7-11 7,2 6,3 0,9 14,3 Nei
Beiarn Norfakta / Saltenp 30/8-11 17,1 15,0 2,1 14,0 Nei
Kongsberg Sentio / LP 9/9-11 10,1 8,9 1,2 13,5 Ja
Aremark Sentio / HA 9/9-11 26,5 23,6 2,9 12,3 Nei
Eidfjord Norfakta / HF 2/9-11 46,2 45,8 0,4 0,9 Ja
Orkdal Norfakta / Avisa ST 16/4-11 12,6 13,2 -0,6 -4,5 Nei
Hemsedal Sentio / Hallingd 27/8-11 28,1 30,1 -2,0 -6,6 Nei
Drangedal SMI / Drangedalsp. 28/4-11 11,4 12,2 -0,8 -6,6 Nei
Vindafjord Norfakta / Grannar 18/8-11 33,7 36,2 -2,5 -6,9 Nei
Våler (Østf.) Sentio / MA 8/9-11 19,4 21,1 -1,7 -8,1 Ja
Ullensvang Norfakta / HF 2/9-11 39,8 43,6 -3,8 -8,7 Ja
Trysil Norfakta / Østerd 24/6-11 14,0 16,1 -2,1 -13,0 Ja
Saltdal Norfakta / Saltenp 25/8-11 7,2 8,3 -1,1 -13,3 Nei
Frosta Norfakta / Frostingen 25/8-11 20,1 23,2 -3,1 -13,4 Nei
Re (f.o.m. 2002) Sentio / TB 9/9-11 27,6 32,5 -4,9 -15,1 Nei
Åmot Norfakta / Østerd 24/6-11 39,1 46,1 -7,0 -15,2 Ja
Midtre Gauldal Norfakta / TB 3/9-11 17,5 21,7 -4,2 -19,4 Nei
Inderøy Sentio / T-A 8/9-11 29,2 37,8 -8,6 -22,8 Nei
Steinkjer Sentio / T-A 24/8-11 22,2 28,9 -6,7 -23,2 Ja
Steigen Norfakta / Nords 9/9-11 26,1 34,6 -8,5 -24,6 Ja
Eidsvoll Norfakta / EUB 8/9-11 9,1 12,2 -3,1 -25,4 Ja
Meråker Norfakta / Meråkerp 30/9-10 9,4 12,6 -3,2 -25,4 Nei
Hjelmeland Norfakta / Strandb 1/7-11 25,6 35,0 -9,4 -26,9 Nei
Tynset Sentio / Østl. 24/8-11 23,7 36,0 -12,3 -34,2 Nei
Stjørdal Sentio / T-A 27/8-11 15,9 25,0 -9,1 -36,4 Nei
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Johan Giertsen

Del på Facebook