Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Ingen entydig ordførereffekt

Publisert 11. september 2011. Sist endret 11. september 2011.

Lokale målinger i vårt materiale er bl.a. inndelt etter hvilket parti som har ordføreren i kommunen. På denne bakgrunn har vi egne "poll of polls" for kommuner ledet av Ap, Høyre etc. Vi skulle ideelt sett ha nyansert ytterligere, f.eks. Ap-ledede og H-ledede kommuner med over og under 25.000 innbyggere, nyansert etter om ordføreren tar gjenvalg eller ikke etc. Vi har ikke hatt kapasitet til dette.

Noen observasjoner:

Jonas Gahr Støre
Storting 2017: 27,4 %
S-snitt september: 24,3 %
Kommune 2015: 33,0 %

1) Arbeiderpartiet er i pluss mot 2007 på landsomfattende poll of polls når 199 målte kommuner sees samlet (i dag søndag 30,4 vs valg 2007 på 29,6). Vi har notert målinger i 87 kommuner med ordfører fra Ap. I disse 87 kommunene fikk Ap 38,5 pst av stemmene i 2007. En poll of polls basert på disse kommunene gir 36 pst. Vi har inne målinger som dekker 78 pst av stemmene i Ap-ledede kommuner.

Ap synes derfor å gjøre det relativt sett noe svakere i kommuner der partiet har ordføreren, sammenlignet med landet som helhet. På den annen side må denne typen tabeller leses med varsomhet, bl.a. fordi Ap gjorde det særlig skarpt i 2007 i noen større kommuner hvor partiet har ordføreren. I slike kommuner er det ofte krevende å gjenta et spesielt godt valg (f.eks. Bodø Tromsø, Trondheim, Skien, Lørenskog).

Erna Solberg
Storting 2017: 25,0 %
S-snitt september: 21,7 %
Kommune 2015: 23,2 %

2) Høyre er på lokale målinger i pluss i H-ledede kommuner, men mindre enn sin landstendens. Dette skyldes trolig dels at relativ vekst for Høyre generelt vil være mindre i kommuner hvor partiet stod sterkt fra før, og dels at det er krevende å vokse mye etter særlig gode valg forrige gang (bl.a. Stavanger, Sandefjord).

Arbeiderpartiet har i Høyre-ledede kommuner en noe større relativ vekst enn på lokale målinger sett samlet. Dette kan trolig delvis sees i lys av at Ap i år synes å gjøre det relativt sett skarpere i "sentrale" strøk hvor Høyre normalt står sterkt. Tilsvarende kan Ap se ut til å gjøre det svakere enn sin landstendens i f.eks. Nord-Norge. Denne generelt noe svakere tendens for Ap i bl.a. nord vil også slå inn negativt i en rekke kommuner hvor Ap har ordføreren.

Siv Jensen
Storting 2017: 15,2 %
S-snitt september: 11,3 %
Kommune 2015: 9,5 %

3) Basert på lokale målinger, kan Frp komme til å falle noe mer enn sin landstendens i kommuner hvor partiet har ordføreren. Partiet fikk i Frp-ledede kommuner 34 pst av stemmene i 2007. En poll of polls basert på de 13 Frp-ledede kommunene vi har notert, gir Frp 24 pst. Disse 13 kommunene dekker 89 pst av velgerne i Frp-ledede kommuner. Partiets relative fall i Frp-ledede kommuner blir 29 pst mot 20 pst i alle 199 kommunene vi har inne.

Trygve Slagsvold Vedum
Storting 2017: 10,3 %
S-snitt september: 16,6 %
Kommune 2015: 8,5 %

4) Senterpartiet ser ut til å falle også i Sp-ledede kommuner. Vi har notert målinger i 28 kommuner ledet av Senterpartiet, med samlet 52 pst av stemmene i Sp-ledede kommuner i 2007.

En poll of polls for disse kommunene antyder at Ap kan bli største parti samlet sett i kommuner som f.t. har Sp-ordfører. I 2007 var Sp størst. Dette illustrerer at regjeringskollega Ap kan bli Sp's sterkeste konkurrent både i valget og i forhandlingene om verv og politikk.

Et valg for Sp i nærheten av snittet på de to siste nasjonale kommunevalgmålingene vil være dramatisk for partiets evne til å beholde posisjoner i kommunene (TV2/Gallup 5,4 pst og Aftenposten/Respons 4,7 pst).

5) Materialet vår går i retning av at vi på et overordnet nivå vanskelig kan se entydige ordfører-effekter. Det er mulig at vi ville ha sett mer tydelige effekter hvis vi hadde avgrenset undersøkelsen til ordførere som tar gjenvalg. Går vi inn i enkeltkommuner, synes det klart at vi i mange tilfeller kan se positive effekter for ordførerens parti av at ordføreren søker gjenvalg.

6) Vi har under lagt inn tabeller for Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som kanskje kan gi et materiale for å diskutere eventuelle lokale ordfører-effekter.

Ap-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for Ap i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert Ap måling Ap 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Brønnøy Norfakta / BA 24/8-11 31,8 14,7 17,1 116,3 Nei
Nordreisa Norfakta / FN 8/9-11 38,3 22,2 16,1 72,5 Nei
Vang Norfakta / Valdr 8/9-11 41,0 24,8 16,2 65,3 Ja
Alstahaug Norfakta / HB 2/9-11 27,3 16,8 10,5 62,5 Nei
Søndre Land Sentio / OA 31/8-11 53,3 37,0 16,3 44,1 Nei
Bømlo Norfakta / Sunnhordland 29/8-11 18,7 13,2 5,5 41,7 Nei
Risør Norfakta / AAB 3/9-11 37,2 26,4 10,8 40,9 Ja
Tysfjord Norfakta / Nords 9/9-11 42,1 30,3 11,8 38,9 Nei
Lunner Opinion / Hadeland 7/9-11 42,0 30,6 11,4 37,3 Ja
Ål Sentio / Hallingd 30/8-11 22,9 16,7 6,2 37,1 Ja
Haugesund Norfakta / HA 9/9-11 27,6 20,5 7,1 34,6 Ja
Osen Norfakta / FF 1/9-11 28,4 21,2 7,2 34,0 Ja
Øksnes Norfakta / VOL / ØA 2/9-11 31,5 23,9 7,6 31,8 Ja
Larvik Norfakta / ØP 9/9-11 30,0 22,9 7,1 31,0 Ja
Klæbu Norfakta / KP 31/8-11 36,6 29,0 7,6 26,2 Nei
Stord Respons / BT / Sunnh 31/8-11 30,3 24,1 6,2 25,7 Ja
Fredrikstad Sentio / FB 7/9-11 41,1 32,8 8,3 25,3 Ja
Rælingen InFact / RB 31/8-11 52,6 44,5 8,1 18,2 Nei
Kristiansund Sentio / TK 15/8-11 54,4 46,1 8,3 18,0 Ja
Oppdal Norfakta / OPP 12/8-11 45,0 38,2 6,8 17,8 Nei
Åfjord Norfakta / FF 19/8-11 37,2 31,7 5,5 17,4 Ja
Vestby Sentio / MA 8/9-11 36,4 31,0 5,4 17,4 Ja
Askøy Sentio / Høyre 9/9-11 30,4 26,3 4,1 15,6 Nei
Sørfold Norfakta / Saltenp 27/8-11 63,1 55,6 7,5 13,5 Nei
Vestvågøy Norfakta / LT 8/9-11 24,2 21,4 2,8 13,1 Ja
Ringsaker Sentio / HA 31/8-11 42,8 37,9 4,9 12,9 Ja
Sandnes Norfakta / Sandnesp 30/8-11 23,7 21,1 2,6 12,3 Ja
Stange Sentio / HA 2/9-11 47,8 42,6 5,2 12,2 Ja
Gjerstad Norfakta / AAB 3/9-11 35,2 31,4 3,8 12,1 Ja
Levanger Sentio / T-A 25/8-11 42,8 38,2 4,6 12,0 Nei
Karmøy Norfakta / HA 10/9-11 23,3 20,8 2,5 12,0 Ja
Bjugn Norfakta / FF 26/8-11 41,5 37,2 4,3 11,6 Ja
Nittedal InFact / RB 3/9-11 28,0 25,2 2,8 11,1 Ja
Kragerø Norfakta / Varden 7/9-11 30,4 27,5 2,9 10,5 Ja
Løten Sentio / HA 5/9-11 48,4 44,0 4,4 10,0 Nei
Namsos Sentio / T-A 29/8-11 30,6 27,9 2,7 9,7 Ja
Etne Norfakta / Grannar 22/8-11 30,9 28,3 2,6 9,2 Ja
Gjesdal Norfakta / GD 26/8-11 20,2 18,6 1,6 8,6 Ja
Hitra Norfakta / H-F 9/9-11 39,3 36,2 3,1 8,6 Ja
Røros Norfakta / F-L 8/9-11 48,2 44,5 3,7 8,3 Nei
Oslo Respons / Aftenp. 8/9-11 32,2 29,9 2,3 7,7 Nei
Frøya Norfakta / H-F 6/9-11 32,9 30,6 2,3 7,5 Ja
Nord-Aurdal Norfakta / Valdr 3/9-11 36,7 34,3 2,4 7,0 Nei
Rana InFact / NRK 7/9-11 31,0 29,2 1,8 6,2 Ja
Gol Sentio / Hallingd 27/8-11 29,8 28,3 1,5 5,3 Ja
Bergen Kantar / BA 10/9-11 25,0 23,9 1,1 4,6 Ja
Ålesund InFact / NTB 30/8-11 21,1 20,3 0,8 3,9 Ja
Narvik Respons / Fremov 25/8-11 36,0 34,9 1,1 3,2 Ja
Sømna Norfakta / BA 26/8-11 36,4 35,3 1,1 3,1 Ja
Gjøvik Sentio / OA 24/8-11 42,9 41,6 1,3 3,1 Nei
Malvik Opinion / MB 22/6-11 42,0 41,3 0,7 1,7 Ja
Vestre Toten Sentio / OA 29/8-11 46,8 46,1 0,7 1,5 Nei
Verdal Sentio / T-A 26/8-11 48,7 48,1 0,6 1,2 Nei
Sør-Varanger Respons / Finnm 25/8-11 41,9 41,4 0,5 1,2 Ja
Farsund InFact / FA 22/8-11 23,5 23,3 0,2 0,9 Ja
Ski Sentio / ØB 7/9-11 29,6 29,4 0,2 0,7 Ja
Bamble Kantar / TA / NRK 2/9-11 33,7 33,5 0,2 0,6 Ja
Enebakk Norfakta / EA 25/8-11 23,7 23,7 0,0 0,0 Ja
Vega Norfakta / BA 25/8-11 55,6 55,8 -0,2 -0,4 Ja
Øystre Slidre Norfakta / Valdr 6/9-11 42,0 42,2 -0,2 -0,5 Nei
Lørenskog InFact / RB 8/9-11 40,4 40,9 -0,5 -1,2 Ja
Dønna Norfakta / HB 5/9-11 29,6 30,1 -0,5 -1,7 Ja
Bindal Norfakta / BA 3/9-11 45,1 46,1 -1,0 -2,2 Ja
Eigersund InFact / DT 24/8-11 25,2 25,8 -0,6 -2,3 Ja
Ås Sentio / ØB 7/9-11 30,2 31,0 -0,8 -2,6 Ja
Aurskog-Høland InFact / RB 2/9-11 31,9 33,0 -1,1 -3,3 Ja
Østre Toten Sentio / OA 29/6-11 31,2 32,3 -1,1 -3,4 Ja
Moss Sentio / MA 7/9-11 38,5 40,0 -1,5 -3,8 Ja
Fjell Respons / BT 6/9-11 18,0 18,8 -0,8 -4,3 Ja
Ringerike InFact / NTB 1/9-11 31,7 33,4 -1,7 -5,1 Nei
Melhus Norfakta / TB 3/9-11 34,0 36,1 -2,1 -5,8 Nei
Notodden Norfakta / Varden 6/9-11 24,8 26,4 -1,6 -6,1 Ja
Skedsmo InFact / RB 10/9-11 35,3 37,7 -2,4 -6,4 Nei
Randaberg Norfakta / Bygdebl 9/9-11 31,0 33,5 -2,5 -7,5 Ja
Sarpsborg Sentio / SA / NRK 6/9-11 45,0 48,7 -3,7 -7,6 Ja
Skien Kantar / TA / NRK 9/9-11 35,4 38,5 -3,1 -8,1 Ja
Lillehammer MI / GD 3/9-11 37,3 40,6 -3,3 -8,1 Nei
Birkenes InFact / Lillesandsp 31/5-11 16,7 18,4 -1,7 -9,2 Ja
Hol Sentio / Hallingd 25/8-11 27,1 30,1 -3,0 -10,0 Ja
Nes (Ak.) Norfakta / Raumnes 30/8-11 36,7 40,8 -4,1 -10,0 Ja
Rendalen Norfakta / Østerd 24/6-11 42,7 47,6 -4,9 -10,3 Nei
Porsgrunn Norfakta / Varden 9/9-11 35,2 39,3 -4,1 -10,4 Ja
Nannestad Norfakta / EUB 8/9-11 30,5 34,3 -3,8 -11,1 Ja
Jevnaker Opinion / Hadeland 7/9-11 50,0 56,5 -6,5 -11,5 Nei
Fet InFact / RB 1/9-11 40,0 45,2 -5,2 -11,5 Nei
Stor-Elvdal Norfakta / Østerd 24/6-11 34,8 39,9 -5,1 -12,8 Ja
Hadsel Norfakta / VA 3/9-11 24,6 28,2 -3,6 -12,8 Nei
Trondheim Respons / Adressa 9/9-11 37,8 43,9 -6,1 -13,9 Ja
Søgne Norfakta / Budstikka 31/8-11 18,7 21,9 -3,2 -14,6 Nei
Horten SMI / Gjeng. 27/8-11 31,0 37,0 -6,0 -16,2 Ja
Bodø InFact / AN 10/9-11 31,8 38,0 -6,2 -16,3 Ja
Odda Norfakta / HF 31/8-11 30,2 36,4 -6,2 -17,0 Ja
Voss Norfakta / Hordaland 3/9-11 25,9 31,2 -5,3 -17,0 Ja
Meløy InFact / AN 5/9-11 27,5 33,5 -6,0 -17,9 Ja
Nedre Eiker Sentio / DT 27/6-11 36,6 44,7 -8,1 -18,1 Nei
Sortland Norfakta / SA / vol.no 1/9-11 26,8 32,9 -6,1 -18,5 Ja
Hof Norfakta / Jarlsb 8/9-11 19,1 25,0 -5,9 -23,6 Nei
Arendal Norfakta / Høyre 5/9-11 22,6 31,3 -8,7 -27,8 Ja
Alta InFact / NTB 30/8-11 28,3 39,6 -11,3 -28,5 Ja
Kvænangen Norfakta / FN 31/8-11 21,8 30,6 -8,8 -28,8 Ja
Flora InFact / Frp 4/6-11 25,4 35,8 -10,4 -29,1 Ja
Vågsøy InFact / Frp 3/6-11 13,7 21,8 -8,1 -37,2 Nei
Sveio Norfakta / Vestav. 14/4-11 18,2 30,0 -11,8 -39,3 Nei
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

H-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for H i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert H måling H 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Rissa Norfakta / FF 18/8-11 21,6 8,8 12,8 145,5 Nei
Kvinnherad Norfakta / Kvinnheringen 31/8-11 24,9 10,4 14,5 139,4 Ja
Eidsberg Sentio / SA 7/9-11 29,8 12,7 17,1 134,6 Nei
Halden Sentio / HA 7/9-11 22,2 10,4 11,8 113,5 Ja
Bremanger InFact / Frp 4/6-11 24,7 13,6 11,1 81,6 Nei
Elverum Sentio / Østl. 24/8-11 31,7 17,5 14,2 81,1 Nei
Holmestrand Norfakta / Jarlsb 8/9-11 42,5 25,0 17,5 70,0 Nei
Tønsberg Sentio / TB 1/9-11 34,9 20,6 14,3 69,4 Nei
Tysnes Norfakta / Sunnhordland 25/8-11 24,2 14,5 9,7 66,9 Ja
Lenvik Norfakta / TF 20/8-11 20,8 12,7 8,1 63,8 Ja
Austevoll Norfakta / Marst 18/8-11 31,0 19,6 11,4 58,2 Ja
Fitjar Norfakta / Sunnhordland 2/9-11 33,0 21,0 12,0 57,1 Nei
Hurum Norfakta / RHA 22/8-11 36,6 23,7 12,9 54,4 Nei
Lyngdal InFact / FA 19/8-11 41,0 26,8 14,2 53,0 Ja
Strand Norfakta / Strandb 8/7-11 21,2 14,4 6,8 47,2 Ja
Time Sentio / JBL 2/9-11 25,1 17,5 7,6 43,4 Ja
Drammen Norfakta / Høyre 7/9-11 49,8 35,8 14,0 39,1 Nei
Ørland Norfakta / FF 16/8-11 29,1 22,2 6,9 31,1 Ja
Førde InFact / Frp 10/5-11 23,5 18,0 5,5 30,6 Ja
Stokke Sentio / TB 3/9-11 27,2 21,5 5,7 26,5 Nei
Vågan Norfakta / VA 7/9-11 26,3 20,9 5,4 25,8 Ja
Forsand Norfakta / Strandb 6/7-11 31,3 24,9 6,4 25,7 Nei
Molde Sentio / RB / NRK 7/9-11 34,0 27,2 6,8 25,0 Ja
Røyken Norfakta / RHA 18/8-11 42,5 34,1 8,4 24,6 Nei
Lier Sentio / DT 22/6-11 48,7 39,7 9,0 22,7 Ja
Sund Norfakta / Frp 25/6-11 46,6 38,2 8,4 22,0 Nei
Hobøl Sentio / MA 8/9-11 14,4 12,0 2,4 20,0 Nei
Leksvik Norfakta / FF 30/8-11 13,2 11,1 2,1 18,9 Ja
Sørum InFact / RB 25/8-11 28,3 24,8 3,5 14,1 Nei
Stavanger Kantar / RA 10/9-11 38,3 34,5 3,8 11,0 Nei
Oppegård Sentio / ØB 7/9-11 50,6 45,7 4,9 10,7 Ja
Kristiansand InFact / VG 7/9-11 23,2 21,1 2,1 10,0 Ja
Klepp Sentio / JBL 30/8-11 28,7 26,9 1,8 6,7 Ja
Lillesand InFact / Lillesandsp 31/5-11 46,4 44,2 2,2 5,0 Nei
Askim Sentio / SA 8/9-11 20,0 19,4 0,6 3,1 Nei
Hamarøy Norfakta / Nords 9/9-11 22,9 22,4 0,5 2,2 Ja
Asker SMI / Budstikka 9/9-11 39,6 39,6 0,0 0,0 Ja
Bærum SMI / Budstikka 9/9-11 39,8 40,4 -0,6 -1,5 Ja
Råde Sentio / FB / MA 7/9-11 13,2 13,7 -0,5 -3,6 Ja
Sandefjord SMI / SB 9/9-11 39,9 43,2 -3,3 -7,6 Ja
Andøy Norfakta / AP / VOL 30/8-11 30,4 39,7 -9,3 -23,4 Nei
Roan Norfakta / FF 23/8-11 20,4 34,7 -14,3 -41,2 Ja
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Frp-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for Frp i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert Frp måling Frp 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Ullensaker InFact / RB 9/9-11 40,6 41,4 -0,8 -1,9 Ja
Hvaler Sentio / FB 9/9-11 25,6 27,4 -1,8 -6,6 Ja
Os (Hord.) Respons / BT 16/8-11 40,3 44,8 -4,5 -10,0 Ja
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Sp-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for Sp i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert Sp måling Sp 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Gáivuotna Kåfjord Norfakta / FN 3/9-11 9,4 6,0 3,4 56,7 Ja
Rennesøy Norfakta / Bygdebl 9/9-11 25,3 16,3 9,0 55,2 Ja
Andebu Sentio / TB 10/9-11 14,4 11,6 2,8 24,1 Nei
Stranda Sentio / Sunnm 31/8-11 20,5 17,2 3,3 19,2 Ja
Bø (Telem.) Norfakta / BB 8/9-11 13,8 11,7 2,1 17,9 Nei
Sauda Norfakta / Ryfylke 15/7-11 7,2 6,3 0,9 14,3 Ja
Beiarn Norfakta / Saltenp 30/8-11 17,1 15,0 2,1 14,0 Ja
Kongsberg Sentio / LP 9/9-11 10,1 8,9 1,2 13,5 Ja
Aremark Sentio / HA 9/9-11 26,5 23,6 2,9 12,3 Nei
Eidfjord Norfakta / HF 2/9-11 46,2 45,8 0,4 0,9 Nei
Orkdal Norfakta / Avisa ST 16/4-11 12,6 13,2 -0,6 -4,5 Ja
Hemsedal Sentio / Hallingd 27/8-11 28,1 30,1 -2,0 -6,6 Nei
Drangedal SMI / Drangedalsp. 28/4-11 11,4 12,2 -0,8 -6,6 Ja
Vindafjord Norfakta / Grannar 18/8-11 33,7 36,2 -2,5 -6,9 Ja
Våler (Østf.) Sentio / MA 8/9-11 19,4 21,1 -1,7 -8,1 Ja
Ullensvang Norfakta / HF 2/9-11 39,8 43,6 -3,8 -8,7 Nei
Trysil Norfakta / Østerd 24/6-11 14,0 16,1 -2,1 -13,0 Ja
Saltdal Norfakta / Saltenp 25/8-11 7,2 8,3 -1,1 -13,3 Ja
Frosta Norfakta / Frostingen 25/8-11 20,1 23,2 -3,1 -13,4 Ja
Re (f.o.m. 2002) Sentio / TB 9/9-11 27,6 32,5 -4,9 -15,1 Nei
Åmot Norfakta / Østerd 24/6-11 39,1 46,1 -7,0 -15,2 Ja
Midtre Gauldal Norfakta / TB 3/9-11 17,5 21,7 -4,2 -19,4 Ja
Songdalen Norfakta / Budstikka 31/8-11 19,3 24,3 -5,0 -20,6 Nei
Inderøy Sentio / T-A 8/9-11 29,2 37,8 -8,6 -22,8 Nei
Steinkjer Sentio / T-A 24/8-11 22,2 28,9 -6,7 -23,2 Ja
Steigen Norfakta / Nords 9/9-11 26,1 34,6 -8,5 -24,6 Nei
Eidsvoll Norfakta / EUB 8/9-11 9,1 12,2 -3,1 -25,4 Ja
Meråker Norfakta / Meråkerp 30/9-10 9,4 12,6 -3,2 -25,4 Ja
Hjelmeland Norfakta / Strandb 1/7-11 25,6 35,0 -9,4 -26,9 Ja
Tynset Sentio / Østl. 24/8-11 23,7 36,0 -12,3 -34,2 Nei
Stjørdal Sentio / T-A 27/8-11 15,9 25,0 -9,1 -36,4 Ja
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Johan Giertsen

Del på Facebook