Poll of polls

Ingen entydig ordførereffekt

Publisert 11. september 2011. Sist endret 11. september 2011.

Lokale målinger i vårt materiale er bl.a. inndelt etter hvilket parti som har ordføreren i kommunen. På denne bakgrunn har vi egne "poll of polls" for kommuner ledet av Ap, Høyre etc. Vi skulle ideelt sett ha nyansert ytterligere, f.eks. Ap-ledede og H-ledede kommuner med over og under 25.000 innbyggere, nyansert etter om ordføreren tar gjenvalg eller ikke etc. Vi har ikke hatt kapasitet til dette.

Noen observasjoner:

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,9 %
Kommune 2023: 21,6 %

1) Arbeiderpartiet er i pluss mot 2007 på landsomfattende poll of polls når 199 målte kommuner sees samlet (i dag søndag 30,4 vs valg 2007 på 29,6). Vi har notert målinger i 87 kommuner med ordfører fra Ap. I disse 87 kommunene fikk Ap 38,5 pst av stemmene i 2007. En poll of polls basert på disse kommunene gir 36 pst. Vi har inne målinger som dekker 78 pst av stemmene i Ap-ledede kommuner.

Ap synes derfor å gjøre det relativt sett noe svakere i kommuner der partiet har ordføreren, sammenlignet med landet som helhet. På den annen side må denne typen tabeller leses med varsomhet, bl.a. fordi Ap gjorde det særlig skarpt i 2007 i noen større kommuner hvor partiet har ordføreren. I slike kommuner er det ofte krevende å gjenta et spesielt godt valg (f.eks. Bodø Tromsø, Trondheim, Skien, Lørenskog).

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt mai: 25,7 %
Kommune 2023: 25,9 %

2) Høyre er på lokale målinger i pluss i H-ledede kommuner, men mindre enn sin landstendens. Dette skyldes trolig dels at relativ vekst for Høyre generelt vil være mindre i kommuner hvor partiet stod sterkt fra før, og dels at det er krevende å vokse mye etter særlig gode valg forrige gang (bl.a. Stavanger, Sandefjord).

Arbeiderpartiet har i Høyre-ledede kommuner en noe større relativ vekst enn på lokale målinger sett samlet. Dette kan trolig delvis sees i lys av at Ap i år synes å gjøre det relativt sett skarpere i "sentrale" strøk hvor Høyre normalt står sterkt. Tilsvarende kan Ap se ut til å gjøre det svakere enn sin landstendens i f.eks. Nord-Norge. Denne generelt noe svakere tendens for Ap i bl.a. nord vil også slå inn negativt i en rekke kommuner hvor Ap har ordføreren.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt mai: 16,8 %
Kommune 2023: 11,3 %

3) Basert på lokale målinger, kan Frp komme til å falle noe mer enn sin landstendens i kommuner hvor partiet har ordføreren. Partiet fikk i Frp-ledede kommuner 34 pst av stemmene i 2007. En poll of polls basert på de 13 Frp-ledede kommunene vi har notert, gir Frp 24 pst. Disse 13 kommunene dekker 89 pst av velgerne i Frp-ledede kommuner. Partiets relative fall i Frp-ledede kommuner blir 29 pst mot 20 pst i alle 199 kommunene vi har inne.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt mai: 6,2 %
Kommune 2023: 8,2 %

4) Senterpartiet ser ut til å falle også i Sp-ledede kommuner. Vi har notert målinger i 28 kommuner ledet av Senterpartiet, med samlet 52 pst av stemmene i Sp-ledede kommuner i 2007.

En poll of polls for disse kommunene antyder at Ap kan bli største parti samlet sett i kommuner som f.t. har Sp-ordfører. I 2007 var Sp størst. Dette illustrerer at regjeringskollega Ap kan bli Sp's sterkeste konkurrent både i valget og i forhandlingene om verv og politikk.

Et valg for Sp i nærheten av snittet på de to siste nasjonale kommunevalgmålingene vil være dramatisk for partiets evne til å beholde posisjoner i kommunene (TV2/Gallup 5,4 pst og Aftenposten/Respons 4,7 pst).

5) Materialet vår går i retning av at vi på et overordnet nivå vanskelig kan se entydige ordfører-effekter. Det er mulig at vi ville ha sett mer tydelige effekter hvis vi hadde avgrenset undersøkelsen til ordførere som tar gjenvalg. Går vi inn i enkeltkommuner, synes det klart at vi i mange tilfeller kan se positive effekter for ordførerens parti av at ordføreren søker gjenvalg.

6) Vi har under lagt inn tabeller for Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som kanskje kan gi et materiale for å diskutere eventuelle lokale ordfører-effekter.

Ap-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for Ap i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert Ap måling Ap 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Haugesund Norfakta / HA 9/9-11 27,6 20,5 7,1 34,6 Nei
Kristiansund Sentio / TK 15/8-11 54,4 46,1 8,3 18,0 Nei
Klepp Sentio / JBL 30/8-11 15,0 13,2 1,8 13,6 Nei
Vestvågøy Norfakta / LT 8/9-11 24,2 21,4 2,8 13,1 Nei
Karmøy Norfakta / HA 10/9-11 23,3 20,8 2,5 12,0 Nei
Gjesdal Norfakta / GD 26/8-11 20,2 18,6 1,6 8,6 Nei
Stavanger Verian / RA 10/9-11 23,6 21,8 1,8 8,3 Nei
Oslo Respons / Aftenp. 8/9-11 32,2 29,9 2,3 7,7 Nei
Rana InFact / NRK 7/9-11 31,0 29,2 1,8 6,2 Nei
Vega Norfakta / BA 25/8-11 55,6 55,8 -0,2 -0,4 Nei
Bindal Norfakta / BA 3/9-11 45,1 46,1 -1,0 -2,2 Nei
Eigersund InFact / DT 24/8-11 25,2 25,8 -0,6 -2,3 Nei
Bodø InFact / AN 10/9-11 31,8 38,0 -6,2 -16,3 Nei
Meløy InFact / AN 5/9-11 27,5 33,5 -6,0 -17,9 Nei
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

H-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for H i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert H måling H 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Strand Norfakta / Strandb 8/7-11 21,2 14,4 6,8 47,2 Nei
Time Sentio / JBL 2/9-11 25,1 17,5 7,6 43,4 Nei
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Frp-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for Frp i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert Frp måling Frp 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Sp-ledede kommuner

Absolutt og relativ endring for Sp i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Kommune Måling Publisert Sp måling Sp 2007 Endring Relativ endring Gjenvalg
Stranda Sentio / Sunnm 31/8-11 20,5 17,2 3,3 19,2 Nei
Sauda Norfakta / Ryfylke 15/7-11 7,2 6,3 0,9 14,3 Nei
Beiarn Norfakta / Saltenp 30/8-11 17,1 15,0 2,1 14,0 Nei
Andøy Norfakta / AP / VOL 30/8-11 12,7 12,3 0,4 3,3 Nei
Randaberg Norfakta / Bygdebl 9/9-11 7,7 7,7 0,0 0,0 Nei
Vindafjord Norfakta / Grannar 18/8-11 33,7 36,2 -2,5 -6,9 Nei
Øksnes Norfakta / VOL / ØA 2/9-11 8,5 9,5 -1,0 -10,5 Nei
Saltdal Norfakta / Saltenp 25/8-11 7,2 8,3 -1,1 -13,3 Nei
Alstahaug Norfakta / HB 2/9-11 12,7 15,7 -3,0 -19,1 Nei
Inderøy Sentio / T-A 8/9-11 29,2 37,8 -8,6 -22,8 Nei
Dønna Norfakta / HB 5/9-11 10,3 13,4 -3,1 -23,1 Nei
Hjelmeland Norfakta / Strandb 1/7-11 25,6 35,0 -9,4 -26,9 Nei
Hadsel Norfakta / VA 3/9-11 6,9 9,6 -2,7 -28,1 Nei
Sortland Norfakta / SA / vol.no 1/9-11 6,8 9,5 -2,7 -28,4 Nei
Vågan Norfakta / VA 7/9-11 5,8 8,2 -2,4 -29,3 Nei
Sørfold Norfakta / Saltenp 27/8-11 11,2 16,4 -5,2 -31,7 Nei
Brønnøy Norfakta / BA 24/8-11 24,2 43,3 -19,1 -44,1 Nei
Fauske InFact / AN 3/9-11 2,4 4,4 -2,0 -45,5 Nei
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Johan Giertsen

Del på Facebook