Poll of polls

Høyeste deltakelse siden 1983?

Publisert 11. september 2011. Sist endret 11. september 2011.

TV2 / TNS Gallup har denne uken registrert en økende svarprosent på kanalens daglige kommunevalgmålinger.

Tirsdag og onsdag var svarprosenten rundt 73. Fra torsdag til lørdag har den steget til nesten 77, se tabell. Spørsmålet blir om den økende svarprosenten også impliserer en økende deltakelse i valget.

I 2007 hadde TV2/TNS Gallup svarprosent på 69,3 på sin siste måling. Deltakelsen ble 61,2. Dette gir et forholdstall på 0,88.

Hvis forholdstallet mellom svarprosenten på TV2s siste måling og deltakelsen blir den samme i år, vil knapt 68 pst av velgerne bruke stemmeretten i dette valget. Bruk av denne typen forholdstall er imidlertid høyst usikker.

Skulle deltakelsen bli rundt 68, vil det være den høyeste deltakelsen i kommunevalg siden 1987 med 69,1.

Skulle deltakelsen bli høyere enn 69, må vi tilbake til 1983 for å for å finne et kommunevalg med deltakelse over 70 (70,2).

Svarprosent landsomfattende kommunevalgmålinger TNS Gallup for TV2

Intervjuperiode Svarprosent
26-30 juli 72
8-12 aug 71,3
15-19 aug 73,5
22-26 aug 70,6
26-31 aug 72,5
30 aug - 2 sep 74,2
31 aug - 5 sep 75,1
1-6 sep 73,3
2-7 sep 73,3
5-8 sep 74,9
6-9 sep 76,7
7-10 sep 76,9

Johan Giertsen

Del på Facebook