Poll of polls

Sprikende landsmålinger

Publisert 10. september 2011. Sist endret 10. september 2011.

Fire landsomfattende målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg er publisert 9-10 september. Dette er Aftenposten / Respons - TV2 / TNS Gallup - Dagbladet / Synovate - Verdens Gang / InFact.

1) Vi ser også i dag en todeling blant byråene. Gallup og Respons måler Ap høyere enn de øvrige. Motposten er at disse byråene har Frp lavere.

2) Lokale målinger kan ikke bekrefte Gallups nivå for Arbeiderpartiet på 34 pst, jf målingen fredag kveld.

3) Lokale målinger kan heller ikke bekrefte Høyres snitt på landsmåliingene på rundt 27 pst. Hvis Høyre er i vekst i innspurten - jf bl.a. målingene i Stavanger, Karmøy, Tromsø lørdag og fylkestingsmålingene lørdag - er en eventuell slik vekst bare i begrenset grad fanget opp på vår nasjonale poll of polls, pga opptakstidspunktene for målingene i de 199 kommunene som vi lørdag formiddag har inne.

4) SVs snitt på de fire landsmålingene publisert 9-10 september er 3,9 pst. Lokale målinger publisert uke 36 går derimot i retning av mellom 4 og 5 for partiet.

5) Lokale målinger kan ikke bekrefte Frp så lavt som 11-12, jf Gallup og Synovate. De mange kommunemålingene i uke 36 peker mot 13-14 for Frp.

6) Endelig kan lokale målinger ikke bekrefte de mest dramatiske katastrofevarslene for Senterpartiet. Målingene publisert i uke 36 peker mot 6-7 for kommunalmimisterens parti.

Vi minner på nytt om feilkildene ved vår beregningsmåte, og at alle vurderinger på bakgrunn av lokale målinger må ta i betraktning at landsmålingene i hovedsak har ferskere opptakstidspunkter.

Landsomfattende kommunevalgmålinger publisert 9-10 september 2011

K 2007 Aftp TV2 Dagbladet VG Snitt Snitt 2-3 sep Poll of polls 10. sep
Ap 29,6 32,1 34,3 29,7 29,5 31,4 31,2 30,7
Sp 8 5,6 5,2 6,7 6,1 5,9 6,2 6,4
SV 6,2 3,7 3,6 4,2 4,1 3,9 4,5 4,6
Ap+Sp+SV 43,8 41,4 43,1 40,6 39,7 41,2 41,9 41,7
Frp 17,5 16,3 11,3 12,2 16,3 14 14 14,1
H 19,3 25,9 27,1 28,2 25,8 26,8 26,7 25,4
KrF 6,4 5,9 6,2 5,8 5,4 5,8 6 5,9
V 5,9 5,5 5,7 7,6 6,2 6,3 6,4 6,1
Frp+H+KrF+V 49,1 53,6 50,3 53,8 53,7 52,9 53,1 51,5

Aftp: Aftenposten / Respons 9. sep 2011. Opptatt 5-7 sep TV2: TV2 / TNS Gallup 9. sep 2011. Opptatt 6-9 sep Dagbladet: Dagbladet / Synovate 10. sept 2011. Opptatt 6-8 sep VG: VG / InFact 10. sep 2011. Opptatt 8 sep Snitt 2-3 sep: Snitt landsomfattende kommunevalgmålinger publisert 2-3 sep 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger