Poll of polls

Fylkestingene - lyspunkt for SV

Publisert 10. september 2011. Sist endret 10. september 2011.

1) Syv målinger med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg er publisert i dag - Telemark, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark. Referanse til medium og byrå er angitt nederst.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt juni: 24,1 %
Kommune 2023: 25,9 %

2) Arbeiderpartiet måles i disse syv fylkene samlet marginalt over sitt resultat for fire år siden. Ap gjør det normalt bedre på spørsmål om fylkestingsvalg enn kommunevalg. Målingene i disse syv fylkene kan derfor ikke bekrefte landsmålingen (kommunevalg) fra TV2 / TNS Gallup fredag 9. sep med Ap på 34 pst.

3) Høyres nivå, slik tabellen fremkommer under, reflekterer at fylkene som er publisert i dag er blant de relativt sett sterkeste for Høyre. Partiets fremgang i de øvrige tolv fylkene er forholdsvis mindre.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt juni: 9,9 %
Kommune 2023: 6,9 %

4) Fremskrittspartiet gjør det generelt bedre på spørsmål om fylkestingsvalg. Nivåene i tabellen under reflekterer bl.a. også at partiet så langt har gjort det relativt skarpere i nord enn i sør.

5) SVs nivå når disse syv målingene med spørsmål om fylkestingsvalg sees samlet, er bedre enn katastrofevarslene enkelte "nasjonale" medier har sendt ut når det gjelder kunnskapsministerens parti.

6) Det kan i sluttfasen synes å være enkelte forskjeller mellom byråene. Merk at målingene som ligger til grunn for denne beregningen er utført av TNS Gallup (Telemark) og Respons (de seks øvrige).

7) Kolonnen "2011" under er et nasjonalt resultat i fylkestingsvalget hvis - og bare hvis - tendensen i de syv fylkene som er publisert i dag svarer til tendensen nasjonalt i alle 19 fylker. Kolonnen "poll of polls" svarer til nasjonal poll of polls fylkestingsvalget lørdag 10. september. Denne bygger på målinger i 18 fylker - alle bortsett fra Akershus. Merk at opptaktstidspunktene for disse 18 målingene varierer noe.

Syv fylkestingsmålinger publisert 10. sep 2011

Telemark, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Stemmer 11 Stemmer 07 Forh.tall F-2007 2011 Poll of polls fylkestingsvalget 10. sep 2011
Ap 197865 193552 1,02 30,8 31,5 32,7
H 115671 68282 1,69 18,8 31,8 25,9
Frp 89310 100432 0,89 18,5 16,5 15,8
SV 32845 38150 0,86 6,5 5,6 5,3
KrF 26800 33315 0,8 6,7 5,4 5,9
Sp 40779 59938 0,68 7,8 5,3 5,5
V 21132 24799 0,85 5,6 4,8 5,2

Stemmer 11 = Stemmer for partiene i år i de aktuelle fylker, forutsatt (1) fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i F-2007, (2) målingene publisert 10. sep svarer til valgresultatet i disse fylkene.
Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene i disse fylkene i F-2007.
Forholdstall = Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med partiets valgresultat i 2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV