Poll of polls

Senterpartiet faller mest på fylkestingsmålingene

Publisert 5. august 2010. Sist endret 5. august 2010.

Så langt i 2010 er det publisert målinger i fem fylker med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg. I tillegg kommer kommunevalgmålingene i Oslo.

Disse målingene dekker 32% av stemmene ved fylkestingsvalget i 2007. Sees disse målingene samlet, er det Senterpartiet som har størst fall mot 2007 målt i prosentpoeng:

Fylke Avis/byrå Sp 2007 Sp måling Endring %-poeng Endring %
Oslo Aften/Respons 23. juni 0,8 1,3 0,5 63
Aust-Agder Fevennen/Respons 3. juni 7,5 4,2 -3,3 -44
Vest-Agder Fevennen/Respons 3. juni 5,4 3,6 -1,8 -33
Møre og Romsdal Adressa/Respons 18. juni 11,6 7,8 -3,8 -33
Sør-Trøndelag Adressa/Respons 18. juni 8,9 6,8 -2,1 -24
Nord-Trøndelag Adressa/Respons 18. juni 21,9 16 -5,9 -27
Poll of polls F-valg 4 aug 2010 Veiet snitt 7,8 5,9 -1,9 -24

Disse målingene - og poll of polls fylkestingsvalg for Senterpartiet - må av minst to grunner leses med varsomhet. For det første gjør Senterpartiet ofte bedre valg enn målinger. For det andre kan det ikke utelukkes at målinger med spørsmål om fylkestingsvalg av noen velgere kan bli oppfattet som en hybrid mellom kommunevalg og stortingsvalg. Dette kan bidra til at preferansen ved stortingsvalg får større innflytelse i disse målingene enn betydningen stortingsvalgpreferansen vil ha på valgdagen i et lokalvalg. Dette kan kanskje ramme Senterpartiet sterkere enn de fleste andre partier på fylkestingsmålingene, fordi Sp erfaringsmessig gjør det bedre i lokalvalg enn i stortingsvalg.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger