Poll of polls

Sp's svakeste siden 1945?

Publisert 9. september 2011. Sist endret 9. september 2011.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap34,31,012,7
H27,10,21,2
Frp11,3-0,80,0
SV3,6-0,4-3,3
Sp5,2-0,6-3,0
KrF6,20,12,2
V5,7-0,20,7
MDG0,00,0-4,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2011 (gir vanlige feilmarginer).

Landsmåling fredag TV2 med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg: TNS Gallup måler Frp til 11,3 - Sp 5,2 - SV 3,6.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt mai: 6,0 %
Kommune 2023: 8,2 %

Slik Senterpartiets velgere er fordelt, vil et fall på 35 pst - fra 8 til 5,2 - gi tosifrete fall i et stort antall kommuner.

Hvis TV2s måling treffer valgnatten, vil Senterpartiet få sitt svakeste resultat i kommunevalg siden 1945.

Lokale målinger kan (ennå) ikke bekrefte disse nivåene. Ser vi på de rundt 75 kommunene hvor det er publisert målinger fra mandag til fredag denne uken, og bruker vår beregning "poll of polls", blir nivåene: Frp mellom 13 og 14 - Sp mellom 6 og 7 - SV mellom 4 og 5.

Lokale målinger kan heller ikke bekrefte TV2s nivåer fredag for Ap og Høyre på 34,3 og 27,1. Lokale målinger publisert denne uken kan antyde 30-31 for Ap og Høyre 25 pluss - gitt beregningsmåten som nevnt.

TNS Gallup målte fredag Venstre til 5,7. Lokale målinger denne uken antyder 6 pluss.

Hvis TV2 / TNS Gallup har funnet retningen i sluttfasen, ser vi en stadig sterkere konsentrasjon om landets to største partier.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp