Poll of polls

Avvik mellom kommune- og fylkestingsmålinger for Frp

Publisert 5. august 2010. Sist endret 5. august 2010.

Så langt i 2010 er det for Fremskrittspartiet avvik mellom målinger der velgerne spørres om preferanse ved hhv kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

I fylkestingsmålingene er Frp klart over fylkestingsvalget 2007. Sees kommunemålingene samlet, er Frp's nivå omtrent som ved kommunevalget 2007.

Fremskrittspartiet fylkestingsmålinger 2010

Fylke Avis/byrå Frp F 2007 Frp måling Endring %-poeng Endring %
Oslo Aften/Respons 23. juni 14,3 14,5 0,2 1 Kommunevalgspørsmål
Aust-Agder Fevennen/Respons 3. juni 18,9 24,1 5,2 28
Vest-Agder Fevennen/Respons 3. juni 19,4 24,8 5,4 28
Møre og Romsdal Adressa/Respons 18. juni 20,6 26,6 6 29
Sør-Trøndelag Adressa/Respons 18. juni 14,3 18,1 3,8 27
Nord-Trøndelag Adressa/Respons 18. juni 13,3 14,7 1,4 11
Poll of polls F-valg pr 4 aug 2010 Veiet snitt 18,5 21,7 3,2 17

Fremskrittspartiet kommunestyremålinger 2009/2010

Fylke Avis/Byrå Frp K 2007 Frp måling Endring%-poeng Endring %
Oslo Aften/Respons 17. desember 14,3 15,3 1 7
Oslo Aften/Respons 18. mars 14,3 15,2 0,9 6
Oslo Aften/Respons 23. juni 14,3 14,5 0,2 1
Kristiansand Fevennen/Respons 4. juni 15,6 18,7 3,1 20
Stavanger Ap/Sentio 29. juni 15,5 21,5 6 39
Bergen BA/Gallup 21. november 20,2 18,1 -2,1 -10
Bergen BA/Gallup 20. februar 20,2 17,9 -2,3 -11
Bergen BT/Respons 29. mars 20,2 17,3 -2,9 -14
Bergen BA/Gallup 28. april 20,2 15 -5,2 -26
Bergen BA/Gallup 30, juni 20,2 15,5 -4,7 -23
Trondheim Respons/Adressa 17. juni 14,7 17,6 2,9 20
Steinkjer Trønder-Avisa/Sentio 10. juli 15,3 15,4 0,1 1
Poll of polls K-valg pr 4 aug 2010 Veiet snitt 17,5 17,8 0,3 2 Poll of polls beror på sist publiserte måling i disse kommunene

Mulige forklaringer på avvikene mellom fylkestings- og kommunestyremålingene er for det første at Fremskrittspartiet erfaringsmessig gjør det bedre ved fylkestingsvalg enn ved kommunestyrevalg.

For det andre antyder målingene hittil at Frp gjør det relativt sett svakere i Oslo og Bergen enn ellers. På den annen side har Frp gode målinger i Kristiansand, Stavanger og Trondheim.

Målingene fremover vil antyde om Frp's mulige byproblem er avgrenset til Oslo og Bergen.

For det tredje antyder fylkestingsmålingene - hvor en rekke velgere i landkommuner er representert - at Frp så langt kanskje gjør det relativt sett skarpere utenfor byene, enn i byene sett under ett.

Hvis noen velgere anser spørsmål om fylkestingsvalg som en hybrid mellom kommunevalg og stortingsvalg, kan det for Frp ikke utelukkes at partiet i fylkestingsmålinger kan dra nytte av at Frp tradisjonelt gjør det skarpere i stortingsvalg enn i lokalvalg. Om en eventuell slik effekt også vil være til stede valgdagen 2011, er usikkert.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger