Poll of polls

Venstre vokser

Publisert 7. september 2011. Sist endret 8. september 2011.

Vi skrev på denne plass i går at Venstres sterke landsmålinger ikke syntes å ha dekning i tilsvarende vekst på lokale målinger.

Onsdag 7. september noterte pollofpolls.no målinger i 21 kommuner. Hvis disse 21 kommunene angir en landstendens for Venstre, er partiet opp 17 prosent mot 2007 - som gir 6,9 pst nasjonalt. For Bergen har vi lagt til grunn snittet av Bergensavisen/TNS Gallup og VG/InFact, begge publisert i dag.

Tirsdag 6. september noterte vi målinger i ni kommuner. Hvis disse ni kommunene angir en landstendens, er Venstre opp 11 prosent - som i et valg vil svare til 6,5 pst.

Trine Skei Grande
Storting 2021: 4,6 %
S-snitt mai: 5,7 %
Kommune 2023: 5,0 %

Dette kan kanskje peke på at lokale målinger er i ferd med å antyde vekst for Venstre.

NRK/Norstat og VG/InFact publiserte onsdag landsmålinger for Arbeiderpartiet på hhv 28,5 og 29,6. Lokale målinger går på den annen side i retning av Ap (klart) over 30. Et problem når det gjelder vår beregningsmåte for Ap er at partiet gjør det relativt sett svakest i mindre kommuner. Slike kommuner er underrepresentert mht målinger.

Vi minner om en reservasjon som blir viktigere desto nærmere valgdagen vi kommer - at landsomfattende målinger oftest har ferskere opptakstidspunkter enn lokale målinger.

Etter at Sentios måling i Ski for Østlandets Blad ble publisert i dag, er alle kommuner som leverte over 10.000 stemmer i 2007 målt. Av disse er Bodø eldst (19. februar). Vi har i dag inne 186 kommuner som samlet leverte 79 pst av stemmene i 2007.

Denne valgkampen har satt norsk rekord i antall lokale målinger. Lokalaviser landet rundt skal ha honnør for å ha brukt ressurser på målinger - og, ikke minst, med til dels imponerende nivå på dekningen når det gjelder analytisk evne og poengtert fremstilling. Vi tror at lokalavisenes satsing på målinger har bidratt til å øke dramaturgien og dermed interessen for valget.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V