Poll of polls

Stabile landsmålinger

Publisert 4. september 2011. Sist endret 4. september 2011.

Fire landsomfattende målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg ble publisert 2-3 september, se tabell.

Målingene er stabile - i den forstand at endringene stort sett er innenfor feilmarginene. Målingene har små variasjoner med hensyn til blokkstillingen - forskjellene er i hovedsak innad i blokkene, særlig mellom Fremskrittspartiet og Høyre.

Observasjoner:

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt juli: 21,1 %
Kommune 2023: 21,6 %

1) Arbeiderpartiet er stadig en sannsynlig vinner, sett i lys av forventningene første halvår. Ap kan komme til å gjøre sitt beste kommunevalg siden 1987, og må i så fall overgå 1991 (30,1) og 1995 (30,6).

2) Hvis kjernen i venstresiden defineres som Ap og SV, kan 2011 bli det svakeste kommunevalget noensinne for summen av disse to partiene. Ap og SV fikk samlet 35,8 i 2007. Snittet av de fire nevnte målingene gir 35,7. Ap og SV fikk samlet 39,9 i 2003 og 36,5 i 1999, og var før det over 40 pst. Svekkelsen av Ap og SV samlet - pga svake målinger for SV - ser vi igjen i flere kommuner der SVs problemer kan medføre at borgerlig side kan vinne.

3) Lokale målinger bekrefter landsmålingene for Ap. Basert på lokale målinger har Ap relativt sett sterkere fremgang mot 2007 i større enn i mindre kommuner. Se nærmere våre tabeller for poll of polls for kommuner med henholdsvis over og under 25.000 innbyggere.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt juli: 24,9 %
Kommune 2023: 25,9 %

4) Høyre er favoritt til å bli valgets klare vinner, både relativt og absolutt. Landsmålingene publisert 2-3 september gir snitt på nesten 27 pst. Basert på lokale målinger, er det f.t. vanskelig å se et så høyt nivå. Høyre gjør det skarpt - med til dels tosifret fremgang - i mange mindre kommuner. Stemmeoverskuddet mot 2007 i større kommuner er på den annen side mer ujevnt.

5) Oslo og Akershus betyr mye for Høyres nasjonale resultat. TV2 har på bakgrunn av TNS Gallups landsmålinger beregnet at "intervjuene som er gjort i Oslo og Akershus viser at Høyre er klart største parti i de to fylkene samlet".

6) Basert på lokale målinger og vår beregning "poll of polls", kan Arbeiderpartiet være foran Høyre i Oslo og Akershus. Sist publiserte målinger i Oslo (VG/InFact 2. september) samt Asker og Bærum (Budstikka/SMI 24. august) er forholdsvis ordinære for Høyre. Hvis TNS Gallup har truffet, må Høyres nivå i disse kommunene være høyere enn nevnte målinger.

7) Fremskrittspartiet har snitt på 14 pst på de fire nevnte landsmålingene. Lokale målinger publisert uke 35 antyder rundt 13,5. Bergens Tidende pekte 3. september s. 14 på en særlig risikofaktor når det gjelder Frp. Avisen skriver at bakgrunnstall "viser at Frp står i fare for å gjøre et enda dårligere valg [enn Respons' måling for BT] viser. Partiet er nemlig kraftig veiet opp, fordi det er vanskelig å finne respondenter som svarer at de stemte Frp i forrige valg".

8) Risikoen Bergens Tidende peker når det gjelder "oppveiing" av Frp på illustreres bl.a. ved Respons' bakgrunnstall for Aftenpostens landsmåling 2. september som avisen har lagt ut på sine nettsider. Fremskrittspartiet hadde der 67 respondenter, bare en mer enn Venstres 66. Se nærmere Respons' overgangsmatrise som Aftenposten har publisert. Aftenposten skal ha honnør for den åpenhet avisen viser ved å legge ut bakgrunnstall. Dette er et eksempel til etterfølgelse for andre medier.

9) Venstre kan etter landsmålingene bli valgets tredje vinner. Lokale målinger antyder at Venstre gjør det skarpest i mindre kommuner. Partiet er etter våre noteringer i pluss mot 2007 i kommuner under 25.000 innbyggere. I større kommuner antyder lokale målinger hittil samlet sett minus mot 2007, men merk at landsmålingene stort sett har ferskere opptakstidspunkter enn lokale målinger.

10) Det er vanskelig å bli klok på Senterpartiet. Det kunne for en uke siden synes som om Sp var på vei mot 7 pst, og at mobiliseringen var i gang. Målingene uke 35 har skapt større usikkerhet.

Landsomfattende kommunevalgmålinger publisert 2. og 3. september 2011

K 2007 Aftp TV2 Nat/KK Dagbladet Snitt
Ap 29,6 31,6 31,3 31 31 31,2
Sp 8 5,9 5,9 6,6 6,2 6,2
SV 6,2 5,2 4,5 3,9 4,4 4,5
Ap+Sp+SV 43,8 42,7 41,7 41,5 41,6 41,9
Frp 17,5 14,5 12,8 13,4 15,3 14
H 19,3 25,8 27,3 28,6 25,1 26,7
KrF 6,4 5,5 6 5,6 7 6
V 5,9 6,9 6,9 5,6 6,1 6,4
Frp+H+KrF+V 49,1 52,7 53 53,2 53,5 53,1

Aftp: Aftenposten / Respons 2. september 2011. Opptatt 29-31 aug
TV2: TV2 / TNS Gallup 2. september 2011. Opptatt 30. aug - 2. sept
Nat/KK: Nationen / Klassekampen / Norfakta 3. september 2011. Opptatt 30-31 aug
Dagbladet: Dagbladet / Synovate 3. september 2011. Opptatt 30. aug - 1. sept

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger