Poll of polls

Mandatendringer 2013

Publisert 30. juli 2010. Sist endret 30. juli 2010.

Fordelingen av de 150 distriktsmandatene på Stortinget vil bli justert før valget i 2013. Professor Bernt Aardal har i lys av fremskrevne befolkningstall pr. 2011 anslått hvilke sannsynlige endringer som vil bli foretatt. Prof. Aardal antar at disse fylkene vil få flere distriktsmandater:

Akershus+1
Hordaland+1
Oslo+2
Rogaland+1

Motstykket til at disse fire fylkene får ytterligere fem distriktsmandater, er iflg prof. Aardal at disse fem fylkene vil få færre mandater:

Hedmark-1
Nordland-1
Nord-Trøndelag-1
Sogn og Fjordane-1
Troms-1

I tilknytning til mandatberegningen til pollofpolls.no har vi lagt inn muligheter for å beregne Stortingets sammensetning i henhold til (1) mandatfordelingen slik den var ved stortingsvalget 2009, og (2) en kolonne for "mandater Aardal" der nevnte sannsynlige endringer er lagt til grunn. Landsmålinger eller andre mulige nasjonale valgutfall kan der legges inn. Mandatberegningsprogrammet forutsetter at partienes endringer i fylkene relativt sett er den samme over hele landet.

Johan Giertsen

Del på Facebook