Poll of polls

Drama - dag for dag

Publisert 30. august 2011. Sist endret 30. august 2011.

TV2 / TNS Gallup har i august publisert fire landsomfattende kommunevalgmålinger.

Målingen publisert mandag 29. august er den første av disse fire der de rødgrønne regjeringspartiene samlet er i minus mot K-2007. Forskjellen er riktignok marginal, måling 43,6 vs 43,8 for disse tre partiene i K-2007.

Summen for Frp, Høyre, KrF og Venstre har i tre av disse fire målingene vært høyere enn 2007-nivået.

TV2 skal ha honnør for å følge kommunevalget tett, også fordi kanalen har poengtert og informativt stoff på www.politisk.no.

Målingene fra TV2 / TNS Gallup i august har i hovedsak vært konsistente - i den forstand at endringene stort sett har vært gradvise, og uten brå og uforklarlige justeringer.

Landsomfattende kommunevalgmålinger TNS Gallup for TV2

K 2007 26-30 juli 8-12 aug 15-19 aug 22-26 aug
Ap 29,6 35,4 33,8 32,8 31
Sp 8 6,2 4,9 6,7 7,2
SV 6,2 6 6,8 4,7 5,4
Ap+Sp+SV 43,8 47,6 45,5 44,2 43,6
Frp 17,5 13,6 12,7 12,5 12,4
H 19,3 23,3 24,9 25,7 25,6
KrF 6,4 4,7 6 5,6 6
V 5,9 5,9 6,2 6,5 5,6
Frp+H+KrF+V 49,1 47,5 49,8 50,3 49,6
R 1,9 2,2 2,4 2,3 2,5

Tidspunktene angir intervjuperioden.

Landsmålingen fra TV2 / TNS Gallup mandag 29. august er noenlunde i vater med vår nasjonale poll of polls. Hvis dette betyr at poll of polls er i nærheten av landsnivåene ultimo august, vil denne beregningsmåten og endringer når nye lokale målinger innarbeides, erfaringsmessig antyde hvilke partier som har valgvinden med eller mot seg i innspurten.

Dette dramaet i kampen om velgernes gunst - dag for dag - fremkommer av tabellen "Siste 30 dager" nederst på vår hjemmeside.

Vi minner om forsinkelsen ved poll of polls som bygger på lokale målinger. "Stemmene" som ligger til grunn for poll of polls skiftes gradvis ut over flere uker, ettersom stadig flere kommuner blir målt på nytt. I en nasjonal meningsmåling blir alle "stemmene" skiftet ut når det tas opp en ny måling. Det fører til at endringer fanges opp raskt. Dette blir særlig tydelig ved dramatiske hendelser som fører til store velgervandringer på kort tid.

Eksempelvis kan nevnes at poll of polls kommunevalget 2011 pr. tirsdag 30. august er beregnet på grunnlag av 155 målinger i 152 kommuner. Mer enn 55.211 respondenter er spurt i målingene, og samlet dekker kommunene som f.t. er målt 72,3 pst av stemmene i 2007. Om lag 70 pst av disse er målt på nytt i august. De største kommunene måles oftest, slik at effekten her ble fanget opp først. Særlig en del mindre kommuner er fortsatt ikke målt på nytt i august.

Poll of polls må blant annet av denne grunn leses med varsomhet. Nasjonale målinger vil være ferskere, mens poll of polls bygger på et bredere grunnlagsmateriale og fanger opp endringer saktere.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger