Poll of polls

Poll of polls vs TV2 landsmåling

Publisert 15. juli 2010. Sist endret 17. juli 2010.

Poll of polls kommunevalget 2011 bygger f.t. på målinger i seks kommuner - Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Steinkjer. Tre byråer er representert - Respons (Aften, Adresseavisen, Fædrelandsvennen), TNS Gallup (Bergensavisen) og Sentio (for Ap, publisert Stvgr Aftenblad og Trønder-Avisa).

På den annen side er disse kommunene neppe representative for landet som helhet. Poll of polls må derfor, som alltid, leses med varsomhet. Overvekten av storbyer innebærer at poll of polls pr. nå trolig har størst feilkilde for Senterpartiet.

Tross feilkildene ved poll of polls, er det små forskjeller mellom poll of polls og den nasjonale kommunevalgmålingen fra TV2/TNS Gallup publisert 5. juli 2010:

TV2/TNS GallupPoll of polls
A25,928
H27,125
Frp2017,8
SV5,85,2
Sp6,18,1
KrF4,55
V4,95
R1,11,6

Grunnlaget for poll of polls er (1) målingene i de seks nevnte kommunene svarer til et antatt valgresultatet i disse kommunene; (2) målingene omregnes til stemmetall, forutsatt at antall godkjente stemmer i disse kommunene svarer til antall godkjente stemmer i kommunevalget 2007; og (3) summen av de seks lokale målingene omregnes til landstendens, forutsatt at tendensen i de øvrige kommunene relativt sett svarer til kommunene som f.t. er målt. På bakgrunn av målingene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Steinkjer blir utregningen slik:

20072010KvotientPoll of polls
A29,127,40,9428
H24,6321,3025
Frp15,816,11,0217,8
SV8,67,20,845,2
Sp2,12,11,028,1
KrF5,24,10,785
V7,26,20,865
R3,54,20,841,6

Kolonnen for 2007 svarer til partienes nivåer i disse seks kommunene samlet i 2007. Kolonnen for 2010 svarer til partienes nivåer i disse seks kommunene samlet hvis målingene svarer til et antatt valgresultat. Kvotienten er nivå 2010 dividert med nivå 2007. Kvotienten multipliseres med partienes nasjonale resultat i 2007, og dermed fremkommer poll of polls.

Arbeiderpartiets kvotient på avrundet 0,94 svarer til et stemmefall mot 2007 på ca. 6%. Høyres kvotient på avrundet 1,30 svarer til en stemmevekst mot 2007 på ca. 30%.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger