Poll of polls

Høy valgdeltakelse?

Publisert 30. august 2011. Sist endret 30. august 2011.

Hvis svarprosenten på de landsomfattende kommunevalgmålingene fra TV2 / TNS Gallup i august antyder noe om mobiliseringen i dette valget, er det så langt vanskelig å se at deltakelsen vil bli vesentlig høyere enn i 2007. Se tabell under.

På den annen side er det mulig at svarprosenten i år i mindre grad enn tidligere kan antyde en mulig valgdeltakelse.

Svarprosenten på TV2s måling opptatt 22-26 august 2011 var 70,6.

Svarprosenten på TV2s siste måling før kommunevalget 2007 var 69,3.

Valgdeltakelsen K-2007 var 61,2.

Svarprosent landsomfattende kommunevalgmålinger TNS Gallup for TV2

Intervjuperiode Svarprosent
26-30 juli 72
8-12 aug 71,3
15-19 aug 73,5
22-26 aug 70,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger