Poll of polls

Sp bryter med Ap i Verdal

Publisert 26. august 2011. Sist endret 26. august 2011.

Kommunevåpen
Verdal kommune
Folketall: 14 784
Fakta om målingen
Sentio for T-A.
OEV
Ap48,7nan
H11,7nan
Frp11,3nan
SV5,6nan
Sp15,8nan
KrF2,0nan
V2,6nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 400 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Måling Verdal i Nord-Trøndelag - Sentio for Trønder-Avisa.

1) Trønder-Avisas hovedoppslag i dag er at Senterpartiet bryter med Arbeiderpartiet i Verdal. Det rødgrønne samarbeidet i Nord-Trøndelag synes å ha flere utfordringer enn regjeringssamarbeidet nasjonalt.

2) Arbeiderpartiet holder sitt nivå fra 2007 med måling på nesten 49 pst. Dette gir Ap 17 av 35 mandater, som nå.

3) SV har bare et marginalt minus mot 2007, beholder sine to mandater, og vil kunne gi flertall for en eventuell koalisjon Ap+SV.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (Ap,Sp) beholder flertallet med 23 av 35 mandater i målingen (mot 23 ved valget).
  • Høyres nivå på 11,7 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 2,0 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 15,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Venstres nivå på 2,6 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

4) Senterpartiet holder antall mandater fra 2007. Iflg Trønder-Avisas grafikk har Sp falt 7,6 prodsentpoeng. Det må være en trykkfeil. Fallet er 1,6. Sp er stadig nest størst i Verdal, med god margin til Høyre og Frp.

4) Ap har ordføreren, og er favoritt til fire nye år. En eventuell ordfører fra Sp synes f.t. betinget av (i) Ap og evnt SV kjøler ned, og (ii) at Frp, H, KrF, Sp og V samarbeider.

5) Høyre har størst vekst, og øker fra 6,8 pst i 2007 - til dagens måling på 11,7.

Se nærmere Trønder-Avisa 26. august 2011 sidene 8-11.

Verdal 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / T-A 26/8-11
Ap 42,7 48,6 48,7
Høyre 9,9 15,7 11,7
Frp 5,3 2,5 11,3
SV 3,7 4,9 5,6
Sp 18,0 0,0 15,8
KrF 3,9 0,0 2,0
Venstre 8,5 10,2 2,6
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 1,3 0,7 1,8
Andre 6,7 17,5 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 65,7 54,1 71,9
Frp + H + KrF + V 27,6 28,4 27,6
Sp + KrF + V 30,4 10,2 20,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner