Poll of polls

"The Mother of all Polls"

Publisert 2. juli 2010. Sist endret 2. juli 2010.

Professor Frank Aarebrot betegner velgerpanelet fra Aftenposten/Respons som "The Mother of all Polls", fordi dette "kan sammenlignes med den forskning som valgforskerne driver med".

Panelet består av 2500 spurte, og "måler faktisk velgeratferd fra et tidspunkt til et annet gjennom å følge nøyaktig de samme personer over en lengre tidsperiode", se oppslag og Håvard Narums kommentar i Aftenposten 1. juli 2010.

Panelet viser at Høyre fra høsten 2009 til mai/juni 2010 har mottatt netto 123.000 velgere fra Frp, netto 103.000 fra Arbeiderpartiet, og netto 141.000 som var hjemmesittere ved stortingsvalget.

Hjemmesittere i 2009 som nå svarer Høyre ifølge velgerpanelet kan erfaringsmessig vise seg å bli den mest troløse gruppen når vi kommer til valgene i 2011 og 2013. På den annen side viser panelet at Høyre stadig har vekstmuligheter ved at partiet er størst blant velgernes annetvalg med 21% mot Ap og Frp på hhv 14% og 9%.

Aftenposten kunne kanskje lagt noe større vekt på at personer som forhåndsrekrutteres til denne typen panel, bevisst eller ubevisst, kan komme til å følge mer med på politikk enn om man ikke hadde vært i panelet. Dette kan skape en avstand til et tilfeldig utvalg av velgerne. Det kan tilsi varsomhet med tolkingen av tallene, i hvert fall når det gjelder de absolutte nivåene. Men retningen i panelet er utvilsom, og bekreftes av et stort antall målinger etter stortingsvalget i fjor.

Det er all grunn til å berømme Aftenposten for å bruke midler på denne typen undersøkelse. Saken er et eksempel på kvalitetsjournalistikk. Aftenposten/Respons bidrar her til å øke kunnskapsnivået om velgernes vandringer.

Johan Giertsen

Del på Facebook