Poll of polls

Ottervik holder Trondheim

Publisert 25. august 2011. Sist endret 25. august 2011.

Kommunevåpen
Trondheim kommune
Folketall: 180 048
Ordfører: Rita Ottervik, Ap
Fakta om målingen
InFact for VG.
OEV
Ap40,6-0,9
H20,10,1
Frp13,06,6
SV6,30,1
Sp2,90,2
KrF2,8-0,4
V5,2-0,3
MDG0,0-7,7
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Måling Trondheim - InFact for Verdens Gang.

1) Arbeiderpartiet er kjølt ned i forhold til tallene fra Sentio/Klassekampen og Respons/Adresseavisen tidligere i august, men målingene peker stadig i retning av at ordfører Ottervik kan vinne sitt tredje valg.

På den annen side svekkes Ap+Sp+SV gradvis. Summen av disse tre hadde hos Sentio 37 mandater (av 67), Respons 35 - og i dag InFact med 33 som er et mindretall, og som gjør disse tre partiene avhengig av Miljøpartiet De Grønne eller Rødt. Skulle nedkjølingen av summen av Ap+Sp+SV fortsette, kan trønderhovedstaden bli mer spennende enn VGs oppslag i dag tyder på.

Antall mandater i Trondheim bystyre går nå fra 85 til 67. Valget i 2007 ville ha gitt Ap+Sp+SV i alt 38 mandater gitt et bystyre på 67. Nedkjølingen til dagens måling fra VG / InFact på 33 mandater er merkbar. Trondheim er ikke avgjort.

2) Venstre kan notere et pent pluss mot de foregående målingene i august.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (R,SV,Ap,Sp) mister flertallet med 36 av 85 mandater i målingen (mot 49 ved valget).
  • KrFs nivå på 2,8 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

3) VG / InFact har - prisverdig - spesifisert Miljøpartiet De Grønne, som måles til 2,4 pst mot 2 pst i 2007.

4) Øvrige i gruppen "andre" har iflg målingen 2,3 pst og to mandater, men det opplyses ikke hvilket eller hvilke partier som tildeles disse mandatene.

Av en avis med VGs ressurser må leserne kunne forvente at alle partier som tildeles mandat(er) blir spesifisert. Det er overraskende at VG som oppdragsgiver ikke krever dette av sitt byrå.

Se nærmere Verdens Gang 25. august 2011 sidene 8-9.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2015 34 36 38 24 2
InFact / VG 25/8-11 33 37 40 27 4
Respons / Adressa 13/8-11 35 36 37 31 1
Sentio / KK 13/8-11 37 37 37 30 0
Respons / Adressa 24/6-11 30 31 32 35 1
Respons / Adressa 19/3-11 31 32 34 33 1
Sentio / Byav. 8/3-11 31 33 36 31 2
Respons / Adressa 10/9-10 30 30 32 35 0
Respons / Adressa 17/6-10 30 32 33 34 2

Trondheim 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 K 2015 F 2015 S 2017 Respons / Adressa 24/6-11 Respons / Adressa 13/8-11 Sentio / KK 13/8-11 InFact / VG 25/8-11
Posisjon (R+SV+Ap+Sp+V+KrF+MDG+A) 65,1 61,6 73,6 72,9 67,7 57,6 63,1 63,2 66,8
Ap 39,3 38,0 41,5 41,4 33,1 32,2 42,8 45,8 40,6
Høyre 33,2 34,9 20,0 20,6 22,1 28,6 24,5 22,9 20,1
Frp 1,7 3,5 6,4 6,5 10,2 13,8 12,4 13,9 13,0
SV 6,0 8,0 6,2 6,4 9,9 9,4 6,6 5,9 6,3
Sp 4,1 3,2 2,7 3,1 5,3 3,3 2,5 2,6 2,9
KrF 6,3 5,3 3,2 3,2 2,4 2,5 3,0 2,6 2,8
Venstre 4,9 4,5 5,5 5,2 5,1 5,3 3,9 3,5 5,2
MDG 0,0 0,0 7,7 7,5 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 1,9 1,5 2,5 2,4 3,9 2,0 1,9 1,0 4,3
Andre 2,7 1,2 4,3 3,9 2,9 2,9 2,4 1,8 4,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,3 50,6 60,6 60,7 57,3 46,9 53,8 55,3 54,1
Frp + H + KrF + V 46,0 48,2 35,1 35,4 39,8 50,2 43,8 42,9 41,1
Sp + KrF + V 15,3 12,9 11,4 11,4 12,8 11,1 9,4 8,7 10,9

Trondheim leverte ved kommunevalget 2015 87 221 stemmer, tilsvarende 59,7 pst. av stemmene i Sør-Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner