Poll of polls

"Ras" for Ap - ?

Publisert 21. august 2011. Sist endret 21. august 2011.

Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap31,6-3,210,0
H24,51,9-1,4
Frp17,51,86,2
SV4,7-0,3-2,2
Sp5,8-0,2-2,4
KrF5,1-0,31,1
V5,50,40,5
MDG0,00,0-4,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2047 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende kommunevalgmåling - InFact for Verdens Gang.

1) Arbeiderpartiet ble målt til 31,6 pst mot 34,8 hos samme avis og byrå i forrige uke. VG betegner fallet som et "ras". Valgnatten skal alle tall sammenlignes med 2007. Det er mulig og kanskje sannsynlig at Ap får et valg sterkere enn partiets 29,6 for fire år siden. Hvis målinger som antyder Ap i pluss mot 2007 angivelig er et "ras", hvilken karakteristikk skal VG da bruke hvis vi skulle få større velgerbevegelser de siste tre ukene av valgkampen?

2) Fra mandag 15. august til lørdag 20. august ble det såvidt vi kan se publisert målinger i 19 kommuner. Sees disse kommunene samlet, er Ap's pluss mot 2007 på 17 pst. En eventuell slik nasjonal vekst gir rundt 34,5. Merk på den annen side at disse lokale målingene i hovedsak er opptatt før VGs landsmåling som hadde intervjuer 16. og 18. august.

3) VG gir leserne ingen bakgrunnstall. Spenningen knytter seg bl.a. til Ap's lojalitet, Ap's bytteforhold med Høyre, og Ap's evne til å mobilisere velgere som ikke stemte ved forrige valg. VG har slik informasjon i materialet mottatt fra InFact, men leserne holdes i uvitenhet.

Fakta om nivåene
  • Frps nivå på 17,5 pst ville blitt partiets beste i dets historie.
  • KrFs nivå på 5,1 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

4) Fremskrittspartiet ble målt til 17,5 - det samme som partiet oppnådde i 2007. Lokale målinger kan ikke bekrefte et slikt nivå. Ser vi på de 19 kommunene som nevnt, er Frp's fall mot 2007 på 27 pst hvis InFacts Oslo-måling for Høyre tas med (publisert 20. aug). Nasjonalt antyder et slikt fall rundt 13 pst for Frp.

5) Legges i stedet Respons' Oslo-måling for Aften til grunn (publisert 16. aug), blir fallet for Frp i disse 19 kommunene samlet på 14 pst - som antyder rundt 15 pst i nasjonalt nivå for Frp. Holdes Oslo utenfor, slik at beregningen bygger på 18 kommuner, blir fallet 23 pst - som nasjonalt går i retning av 13,5. Merk også her at de lokale målingene i hovedsak er opptatt før VGs landsmåling.

6) Det er ikke lett å finne samsvar mellom InFacts nasjonale måling med Frp på 17,5 pst opptatt 16. og 18. august - og på den annen side byråets måling for Høyre med Frp i Oslo på 9,6 pst, opptatt 17. august. Skulle Frp i hovedstaden være så lav, skal det mye til for å holde 2007-nivået nasjonalt.

Se nærmere Verdens Gang 20. august 2011 side 8.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene