Poll of polls

Uke-snitt på pollofpolls.no

Publisert 15. august 2011. Sist endret 15. august 2011.

Vi har hittil inndelt nasjonale kommunevalgmålinger månedsvis. På hver kommuneside har vi inntil i dag lagt ut nedbryting basert på månedssnitt.

Valgkampen er nå i full gang. Vi har derfor gått over til uke-snitt når det gjelder nasjonale kommunevalgmålinger, se forsiden med tabell og graf.

Nedbryting av nasjonale kommunevalgmålinger på kommunene og på bydeler i Oslo blir nå også basert på uke-snittet.

Beregningen av uke-snitt bygger som ellers på våre nettsider på målingenes publiseringsdag, ikke på intervjutidspunktet,

Skulle noen fremdeles ha interesse for månedssnittet, er dette lagt inn på kommune-forsiden. Beregning av sum mandater nasjonalt for partiene basert på månedssnittet, og nedbryting på hver kommune basert på månedssnittet, kan skje ved å klikke inn på det enkelte månedssnittet og velge mandatberegning under tabellen.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no