Poll of polls

Ap og Høyre leder i fylkestingsvalget

Publisert 15. august 2011. Sist endret 15. august 2011.

Så langt i august er det publisert målinger i syv fylker - Vestfold, Telemark, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Aust-Agder og Oslo. I de to sistnevnte ble det spurt om stemmegivning ved kommunestyrevalg. I de fem førstnevnte ble det spurt om stemmegivning ved fylkestingsvalg.

Beregningen nedenfor er en sammenstilling av de fem fylkene hvor det ble spurt om stemmegivning ved fylkestingsvalg. Oslo er dermed holdt utenfor.

Arbeiderpartiet og Høyre er ikke uventet i teten, og er de eneste partiene med pluss mot 2007.

Fem fylker målt med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg, publisert 13-15 august 2011

Fylke Medium Byrå Publisert
Møre og Romsdal Adressa Respons 15.08.2011
Vestfold TB Sentio 13.08.2011
Telemark TA / NRK Gallup 13.08.2011
Sør-Trøndelag Adressa Respons 13.08.2011
Nord-Trøndelag T-A Sentio 13.08.2011
Nord-Trøndelag Adressa Respons 13.08.2011

I beregningene nedenfor er snittet av de to målingene i Nord-Trøndelag lagt til grunn.
Beregningene her bygger bare på fylker hvor det er spurt om stemmegivning ved fylkestingsvalg.
Oslo, hvor det ble spurt om stemmegivning ved kommunestyrevalg, er derfor holdt utenfor.
Kolonnen under for F-2007 nasjonalt gjelder fylkestingsvalget 2007 eksklusive Oslo.

Poll of polls basert på disse fem fylkene

Parti Stemmer 11 Stemmer 07 Forholdstall F 2007 Poll of polls Endring
Ap 177216 153937 1,15 30,9 35,6 4,7
H 93499 68237 1,37 17,8 24,4 6,6
Frp 70734 84941 0,83 19,2 16 -3,2
Sp 34916 46922 0,76 8,9 6,8 -2,1
KrF 26341 30454 0,86 7,3 6,3 -1
SV 24634 28193 0,87 5,9 5,2 -0,7
V 17721 22032 0,8 5,1 4,1 -1

Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene K-2007 i de aktuelle kommuner.
Stemmer 11 = Stemmer for partiene i år, forutsatt (1) lokale målinger i de aktuelle kommuner svarer til valgresultatet, og (2) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.
Forholdstall= Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med partiets valgresultat i 2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H