Poll of polls

Når avgis forhåndsstemmene?

Publisert 10. august 2011. Sist endret 10. august 2011.

Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter i dag 10. august. Så vidt pollofpolls.no vet, har verken KRD eller SSB nasjonal statistikk over fordelingen av forhåndsstemmene i tid - dvs antall stemmer som avgis hver dag det er anledning til å forhåndsstemme. Dette er en av mange svakheter ved norsk valgstatistikk.

Oslo kommune har på sine nettsider en slik oversikt. Se tabell nedenfor om fordelingen av forhåndsstemmene i Oslo pr. dag i kommunevalget 2007.

Tabellen om fordelingen pr. uke av forhåndsstemmene i Oslo 2007 er utarbeidet av pollofpolls.no på bakgrunn av tallene Oslo kommune har lagt ut.

Statistikken fra Oslo viser at omtrent halvparten av forhåndsstemmene ble levert siste uke før valget.

Forhåndsstemmer Oslo 2007

Dag Dato Innenbys Utenbys Totalt per dag
1 10.08. 634 20 654
2 11.08. 268 6 274
12.08.
3 13.08. 943 55 998
4 14.08. 924 68 992
5 15.08. 723 65 788
6 16.08. 1 100 94 1 194
7 17.08. 969 77 1 046
8 18.08. 464 35 499
19.08.
9 20.08. 1 226 151 1 377
10 21.08. 1 319 140 1 459
11 22.08. 1 140 129 1 269
12 23.08. 1 327 182 1 509
13 24.08. 1 048 129 1 177
14 25.08. 508 49 557
26.08.
15 27.08. 1 682 228 1 910
16 28.09. 1 950 261 2 211
17 29.08. 1 953 272 2 225
18 30.08. 2 027 294 2 321
19 31.08. 2 016 283 2 299
20 01.09. 1 042 93 1 135
02.09.
21 03.09. 3 120 460 3 580
22 04.09. 3 574 637 4 211
23 05.09. 4 514 753 5 267
24 06.09. 5 570 1 140 6 710
25 07.09. 7 631 1 874 9 505
- 08.09. 754 - 754
Totalt 48 426 7 495 55 921

Se nærmere Oslo kommunes nettsider.
Innenbys = Osloborgere som har forhåndsstemt i Oslo, samt osloborgere som har forhåndsstemt i andre kommuner (på ambassader etc.)
Utenbys = Velgere som er manntallsført i en annen kommune, men som har forhåndsstemt i Oslo.

Fordeling pr. uke

Uke Dager Antall Prosentandel
32 10-11 aug 928 1,7
33 13-18 aug 5517 9,9
34 20-25 aug 7348 13,1
35 27 aug-1 sep 12101 21,6
36 3-8 sep 30027 53,7

Stortingsvalget 2009 - hvis forhåndsstemmene var valgresultatet

Ap 34,6 63
Sp 4,7 8
SV 7,4 12
R 1,5 1
Ap+Sp+SV+R 48,2 84
Frp 23,9 43
H 15,7 25
KrF 6 10
V 4,4 7
Frp+H+KrF+V 50 85

Stortingsvalget 2009 - hvis valgtingsstemmene var valgresultatet

Ap 35,6 65
Sp 6,6 12
SV 5,8 10
R 1,3 0
Ap+Sp+SV+R 49,3 87
Frp 22,6 40
H 17,7 31
KrF 5,4 9
V 3,7 2
Frp+H+KrF+V 49,4 82

Mandater beregnet med pollofpolls.no's mandatberegningsprogram

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem