Poll of polls

Uendret "valgdeltakelse" hos Norfakta

Publisert 7. august 2011. Sist endret 7. august 2011.

Nationen og Klassekampen publiserte 6. august 2011 landsomfattende stortingsvalgmåling utført av Norfakta. Begge aviser skal ha honnør for solid presentasjon med bl.a. en rekke bakgrunnstall, svarprosent mv.

Når det gjelder svarprosenten ("valgdeltakelsen"), deler Norfakta inn i (i) vet ikke og (ii) vil ikke stemme / vil ikke svare.

I målingen publisert 6. august svarte 21 pst vet ikke. Andelen vil ikke stemme / vil ikke svare var 5 pst. Sum 26 pst.

Den forrige stortingsvalgmålingen fra Nationen / Klassekampen / Norfakta ble publisert 9. juli 2011. Andelen vet ikke var 17 pst. Andelen vil ikke stemme / vil ikke svare var 7 pst. Sum 24 pst.

Når Norfaktas svarprosent sammenholdes med svarprosenten på stortings- og kommunevalgmålingene til TV2 / TNS Gallup publisert 1. august, kan det hevdes at de intervjuedes "valgdeltakelse" ikke har øket etter katastrofen 22. juli. På den annen side - det er gått kort tid etter tragedien, og vi har få målinger å støtte oss til. Svarprosenten vil være noe av det mest interessante å følge med på i kommende målinger.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger