Poll of polls

Solid av TV2

Publisert 4. august 2011. Sist endret 4. august 2011.

Det kan diskuteres om landets mørkeste uke i fredstid var et hensiktsmessig tidspunkt for partimålinger, men av målingene som ble tatt opp i forrige uke var det utvilsomt TNS Gallup for TV2 som ga størst informasjonsverdi.

TV2 sin måling ble tatt opp over fem dager med i underkant av 1.000 spurte, de intervjuede ble spurt om preferanse ved både stortingsvalg og kommunevalg, og TV2 redegjør for bakgrunnstall på sin nettside politisk.no.

Arbeiderpartiet ble notert til knapt 41 pst på spørsmål om stortingsvalg, og over 35 pst på spørsmål om kommunevalg.

TV2 publiserte også svarprosent. På spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalg var det 77,8 pst av de spurte som oppga preferanse - pluss 0,9 pst mot forrige måling. Tilsvarende for spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg var 72 pst - pluss 0,7 pst mot forrige måling. Verken Sunnmørsposten eller Dagbladet oppga svarprosenter for sine målinger opptatt i forrige uke.

TV2 opplyser også at siste barometer fra TNS Gallup før kommunevalget i 2007 hadde en svarprosent på 69,3 - knapt tre prosentpoeng lavere enn målingen opptatt 26-30 juli 2011. Valgdeltakelsen ved kommunevalget 2007 ble 61,2 pst.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene