Poll of polls

Tynt fra Dagbladet og Synovate

Publisert 31. juli 2011. Sist endret 31. juli 2011.

Dagbladet / Synovate publiserte partimåling 31. juli 2011. Avisen opplyste ikke hvilket spørsmål som ble stilt til de intervjuede, men pollofpolls.no antar at dette er en landsomfattende stortingsvalgmåling.

Fakta om målingen
Ipsos for Dagbladet.
OEEV
Ap41,712,115,4
H23,7-4,83,3
Frp16,0-3,54,4
SV4,5-0,8-3,1
Sp3,8-0,9-9,7
KrF4,4-1,40,6
V3,8-0,2-0,8
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 500 (gir vanlige feilmarginer).

Sammenlignet med forrige måling fra Dagbladet/Synovate, er Arbeiderpartiet eneste parti med fremgang. Sammenlignet med stortingsvalget 2009, har Høyre størst fremgang med pluss 6,5 pst – etterfulgt av Arbeiderpartiet med pluss 6,3 pst. Noen merknader i lys av målingen og Dagbladets presentasjon av denne:

1) Målingen har iflg Dagbladet 500 spurte. Synovate har normalt et utvalg på rundt 1.000 på byråets nasjonale målinger. Dagbladet opplyser ikke hvorfor avisen og Synovate fant det tilstrekkelig med et utvalg på bare 500.

pollofpolls.no har vi f.t. registrert 419 nasjonale stortingsvalgmålinger. Så vidt vi kan se, er det av disse Synovates måling publisert 2. mai 2010 som har det laveste antall spurte med 899. Målingen til Dagbladet / Synovate publisert 31. juli med 500 spurte har derfor markert færre spurte enn det normale til byråer som måler nasjonalt.

2) Målingen er tatt opp fredag 29. juli og lørdag 30. juli. Dagbladet redegjør ikke for om måletidspunktet – dels ferie, dels helg – har skapt særlige utfordringer og hvis ja, om og hvordan Synovate har tatt hensyn til dette.

Synovates landsomfattende målinger tas normalt opp over minst tre dager. Dagbladet har ikke opplyst årsaken til at denne målingen er tatt opp over to dager.

3) Dagbladet har som nevnt ikke opplyst hvilket spørsmål som er stilt til respondentene.

4) Oppslutningen om Rødt og "Andre" er ikke opplyst.

5) Dagbladet har ikke opplyst svarprosenten (”valgdeltakelsen”) blant målingens 500 spurte. Til tross for at Synovate trolig har angitt en svarprosent i materialet Dagbladet har mottatt, etterlates leserne i uvitenhet.

6) Synovates direktør sier til Dagbladet at en nasjonal måling med 500 spurte har ”betydelige feilmarginer”: Utover dette etterlates leserne i uvitenhet om størrelsen på feilmarginene ved denne undersøkelsen.

7) Dagbladet gir noen få antydninger om bakgrunnstall, bl.a. at Ap har ”høy partilojalitet”, men leserne får ingen presis informasjon. Situasjonen for andre partier enn Ap berøres knapt.

Reportasjene til Sunnmørsposten (måling 29. juli) og Dagbladet (31. juli) gir samlet sparsomt med informasjon om bakgrunnstall. Basert på dekningen i disse avisene, synes Arbeiderpartiet preget av (i) høyere lojalitet mot 2009 enn tidligere i år, (ii) høyere mobilisering av velgere som ikke stemte i 2009 enn tidligere i år, men (iii) at overgangene til Ap fra andre partier ikke har øket vesentlig.

Høyres synes (i) å ha beholdt sin høye lojalitet, (ii) overgangene fra Ap til Høyre er gått ned, (iii) overgangene til Høyre fra andre partier enn Ap – særlig Frp – synes i hovedsak uendret.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt april: 19,5 %
Kommune 2023: 21,6 %

8) Dagbladet har normalt et oversiktlig og pedagogisk tabelloppsett for sine partimålinger. Avisen brukte ikke dette oppsettet i tilknytning til denne målingen.

Dagbladets vanlige oppsett inneholder bl.a. mandatberegning. Hvis denne målingen var et valgresultat, ville regjeringspartiene fått 86 av 169 stortingsmandater – det samme som i denne perioden. Hvis fylkesfordelingen i 2013 blir som professor Bernt Aardal antyder, ville målingen gitt regjeringspartiene 85 mandater.

Senterpartiet ble av Synovate målt under sperregrensen (3,8 pst), og ville med fylkesfordelingen i 2009 fått ett mandat (Sogn og Fjordane). Med Aardals antatte fordeling i 2013, ville Senterpartiet falt ut av Stortinget gitt denne målingen.

Vi har lagt til grunn mandatberegningsprogrammet til pollofpolls.no, som forutsetter samme relative endring i alle fylker.

9) Målingen er tatt opp henholdsvis syv og åtte dager etter den største katastrofen som har rammet Norge i etterkrigstiden. Partimålinger som opptas i denne ekstraordinære situasjonen stiller særlig store krav til både byråene og mediene som presenterer målingene – når det gjelder grundighet og analysenivå. Det er et åpent spørsmål om Dagbladet og Synovate med denne målingen har levd opp til en slik standard.

Se nærmere Dagbladet 31. juli 2011 sidene 16-17.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene