Poll of polls

SV - stabilitet eller fall?

Publisert 19. juli 2011. Sist endret 20. juli 2011.

1) SVs snitt på nasjonale kommunevalgmålinger og SVs nivå etter omregning av lokale målinger med poll of polls' beregningsmåte har fra april i år vist sammenfall. Avviket for periodene (i) april, (ii) mai og (iii) juni-juli er ikke mer enn en promille. Se tabell nedenfor.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt april: 10,0 %
Kommune 2023: 6,9 %

2) SVs største problemer i denne valgkampen er, som så ofte før, (i) Arbeiderpartiet og (ii) hjemmesitterne. Vi sikter her til SVs lekkasje av velgere til Ap samt velgere som i referansevalget stemte SV, men som oppgir til partimålerne at de nå er "ikke sikker" på sitt partivalg.

3) Størrelsen på SVs lekkasje til henholdsvis Ap og "ikke sikker" varierer. Bakgrunnstall pollofpolls.no har hatt tilgang til antyder at dette over tid grovt og upresist samlet sett kan dreie seg om rundt en tredjedel av SV-velgerne i 2007 eller 2009, omtrent likt fordelt på Ap og "ikke sikker".

4) Spørsmålet for SV ved inngangen til valgkampens sluttfase er om partiet makter å stabilisere seg midt på 5-tallet som målingene de siste månedene har antydet - eller om partiet har fallhøyde også fra dette nivået.

5) Poll of polls kommunevalget 2007 noterte SV i august på 8-tallet. Fra 1. september til valgdagen var SV med denne beregningsmåten på 7-tallet. Resultatet ble 6,2.

6) Poll of polls fylkestingsvalget 2007 noterte SV i september på 8-tallet, bortsett fra en dag (7. sep 2007) på 9 blank. Resultatet ble 6,5.

Sosialistisk Venstreparti - lokale kommunevalgmålinger 2011

Inndelingen i tidsperioder beror på målingenes publiseringstidspunkt.

Periode Kommuner Stemmer 11 Stemmer 07 Forholdstall K-2007 Poll of polls / "landstendens"
Jan-mars 7 38641 39714 0,97 6,2 6
April 18 18066 20365 0,89 6,2 5,5
Mai 25 15228 15876 0,96 6,2 5,9
1-22 juni 41 28062 32495 0,86 6,2 5,4
23.juni-15.juli 36 55718 62682 0,89 6,2 5,5

Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene K-2007 i de aktuelle kommuner.
Stemmer 11 = Stemmer for partiene i år, forutsatt (1) lokale målinger i de aktuelle kommuner svarer til valgresultatet, og (2) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.
Forholdstall= Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med partiets valgresultat i 2007.

SVs snitt nasjonale kommunevalgmålinger

Etter publiseringstidspunkt.

April 5,6
Mai 5,8
Juni-juli 5,5

For juni-juli er alle syv nasjonale kommunevalgmålinger publisert i perioden 1. juni - 19. juli tatt med. For medium og byrå, se www.pollofpolls.no kommunestyre tabell "Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalg".

Målte kommuner

Absolutt og relativ endring for Sosialistisk Venstreparti i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg, rangert med relativt sett beste måling øverst. I kommuner som er målt flere ganger er sist publiserte måling lagt til grunn. Se poll of polls kommunevalget uke 28 for oversikt over medium og byrå. SVs nivå innebærer at relativ endring kan bli uforholdsmessig høy selv om endring i prosentpoeng kan være lav.

Kommune Publisert SV måling SV 2007 Endring Relativ endring
Rendalen 24.06.2011 13,8 7,9 5,9 74,7
Horten 19.03.2011 7,8 4,9 2,9 59,2
Stjørdal 11.06.2011 7 4,6 2,4 52,2
Moss 20.06.2011 8,8 5,8 3,0 51,7
Hadsel 25.09.2010 6,1 4,3 1,8 41,9
Gran 28.06.2011 5,1 3,6 1,5 41,7
Stor-Elvdal 24.06.2011 4,8 3,5 1,3 37,1
Sauda 15.07.2011 6,6 5 1,6 32,0
Vågsøy 03.06.2011 4,3 3,3 1,0 30,3
Ullensaker 28.06.2011 3,6 2,8 0,8 28,6
Meråker 30.09.2010 9,7 7,7 2,0 26,0
Nedre Eiker 27.06.2011 5,4 4,4 1,0 22,7
Stokke 01.06.2011 5,3 4,4 0,9 20,5
Odda 08.09.2010 2,5 2,1 0,4 19,0
Våler (Østf,) 22.06.2011 4,6 3,9 0,7 17,9
Strand 08.07.2011 6,2 5,3 0,9 17,0
Nittedal 15.04.2011 5,6 4,8 0,8 16,7
Lillehammer 25.06.2011 9,4 8,1 1,3 16,0
Drangedal 28.04.2011 10,2 8,8 1,4 15,9
Tromsø 14.07.2011 8,4 7,3 1,1 15,1
Os (Hord,) 04.06.2011 3,9 3,4 0,5 14,7
Trondheim 24.06.2011 9,4 8,2 1,2 14,6
Tynset 15.06.2011 18,8 16,4 2,4 14,6
Sandnes 28.06.2011 4,8 4,2 0,6 14,3
Sortland 23.09.2010 8,2 7,2 1,0 13,9
Nord-Aurdal 05.07.2011 4,3 3,8 0,5 13,2
Andøy 21.09.2010 4,4 3,9 0,5 12,8
Re (f,o,m, 2002) 01.06.2011 4,4 3,9 0,5 12,8
Fauske 19.05.2011 7,1 6,4 0,7 10,9
Gjøvik 22.06.2011 6,1 5,5 0,6 10,9
Hitra 03.05.2011 7,5 6,8 0,7 10,3
Skien 20.06.2011 7,9 7,3 0,6 8,2
Lier 22.06.2011 5,3 4,9 0,4 8,2
Oppdal 17.09.2010 6,1 5,7 0,4 7,0
Røyken 16.06.2011 4,7 4,5 0,2 4,4
Løten 25.05.2011 7,6 7,3 0,3 4,1
Kristiansand 16.04.2011 4,2 4,1 0,1 2,4
Eigersund 01.06.2011 2,1 2,1 0,0 0,0
Kvinnherad 23.09.2010 3,7 3,7 0,0 0,0
Vestvågøy 15.09.2010 6 6 0,0 0,0
Rygge 23.06.2011 6,2 6,2 0,0 0,0
Frøya 29.04.2011 6,8 6,8 0,0 0,0
Vestby 21.06.2011 6,1 6,2 -0,1 -1,6
Fitjar 10.09.2010 5,2 5,3 -0,1 -1,9
Ullensvang 10.09.2010 8,4 8,6 -0,2 -2,3
Orkdal 16.04.2011 4 4,1 -0,1 -2,4
Hjelmeland 01.07.2011 3,5 3,6 -0,1 -2,8
Bø (Nordl,) 22.09.2010 5,5 5,9 -0,4 -6,8
Bremanger 04.06.2011 5,5 5,9 -0,4 -6,8
Ringerike 20.06.2011 5,5 5,9 -0,4 -6,8
Førde 10.05.2011 9,7 10,6 -0,9 -8,5
Stavanger 27.06.2011 5,1 5,6 -0,5 -8,9
Stord 27.06.2011 6,6 7,3 -0,7 -9,6
Melhus 09.04.2011 4,6 5,1 -0,5 -9,8
Lørenskog 29.06.2011 4,6 5,1 -0,5 -9,8
Oslo 28.06.2011 9,5 10,6 -1,1 -10,4
Bø (Telem,) 30.09.2010 8,6 9,6 -1,0 -10,4
Malvik 22.06.2011 6 6,7 -0,7 -10,4
Porsgrunn 25.06.2011 4,6 5,2 -0,6 -11,5
Hurum 09.06.2011 5,3 6 -0,7 -11,7
Voss 30.04.2011 7,1 8,1 -1,0 -12,3
Karmøy 15.06.2011 2,6 3 -0,4 -13,3
Halden 29.06.2011 6,3 7,3 -1,0 -13,7
Ørland 10.06.2011 3,1 3,6 -0,5 -13,9
Haugesund 14.06.2011 3,7 4,3 -0,6 -14,0
Lillesand 31.05.2011 5,9 6,9 -1,0 -14,5
Trysil 24.06.2011 9,7 11,5 -1,8 -15,7
Saltdal 21.05.2011 7,7 9,2 -1,5 -16,3
Sveio 14.04.2011 2 2,4 -0,4 -16,7
Hamar 21.05.2011 4,8 5,8 -1,0 -17,2
Eidsvoll 01.07.2011 5,3 6,5 -1,2 -18,5
Sørfold 24.05.2011 8,3 10,2 -1,9 -18,6
Holmestrand 16.06.2011 5,2 6,5 -1,3 -20,0
Fjell 23.06.2011 2 2,5 -0,5 -20,0
Hof 18.06.2011 7,2 9,1 -1,9 -20,9
Tønsberg 24.06.2011 6,1 7,8 -1,7 -21,8
Flora 04.06.2011 6,1 7,8 -1,7 -21,8
Alta 20.06.2011 7,7 10,1 -2,4 -23,8
Larvik 18.06.2011 2,5 3,3 -0,8 -24,2
Moskenes 15.09.2010 5 6,6 -1,6 -24,2
Nes (Ak,) 16.06.2011 3,7 4,9 -1,2 -24,5
Stange 24.05.2011 4 5,3 -1,3 -24,5
Rissa 27.05.2011 4,2 5,6 -1,4 -25,0
Klæbu 23.09.2010 10,5 14,1 -3,6 -25,5
Tjøme 31.05.2011 2,6 3,5 -0,9 -25,7
Ringsaker 23.05.2011 4,6 6,3 -1,7 -27,0
Sarpsborg 30.04.2011 2,3 3,2 -0,9 -28,1
Søndre Land 02.07.2011 7 9,9 -2,9 -29,3
Ålesund 21.06.2011 3,6 5,2 -1,6 -30,8
Sandefjord 27.06.2011 4,5 6,6 -2,1 -31,8
Askøy 13.07.2011 4,9 7,2 -2,3 -31,9
Eid 05.04.2011 3,4 5 -1,6 -32,0
Skedsmo 25.06.2011 3,6 5,3 -1,7 -32,1
Gjesdal 13.03.2011 2,7 4 -1,3 -32,5
Midtre Gauldal 09.04.2011 1,4 2,1 -0,7 -33,3
Østre Toten 29.06.2011 2,4 3,6 -1,2 -33,3
Fredrikstad 18.06.2011 3 4,6 -1,6 -34,8
Dønna 22.06.2011 6,8 10,5 -3,7 -35,2
Bodø 19.02.2011 4 6,2 -2,2 -35,5
Drammen 22.06.2011 3,4 5,3 -1,9 -35,8
Oppegård 05.07.2011 3,9 6,2 -2,3 -37,1
Åfjord 31.05.2011 2,2 3,5 -1,3 -37,1
Birkenes 31.05.2011 2,8 4,7 -1,9 -40,4
Leksvik 03.06.2011 2,5 4,2 -1,7 -40,5
Nannestad 10.05.2011 2,3 3,9 -1,6 -41,0
Elverum 11.06.2011 3,7 6,4 -2,7 -42,2
Bergen 25.06.2011 4,1 7,1 -3,0 -42,3
Alstahaug 17.06.2011 2,3 4,1 -1,8 -43,9
Åmot 24.06.2011 3,6 8,2 -4,6 -56,1
Osen 09.06.2011 6 14,9 -8,9 -59,7
Rana 20.06.2011 7,8 20,8 -13,0 -62,5
Molde 22.12.2010 3,2 9,1 -5,9 -64,8
Hurdal 09.05.2011 1,1 8,8 -7,7 -87,5
Bjugn 14.06.2011 0 4,9 -4,9 -100,0

Målte fylker

Absolutt og relativ endring for Sosialistisk Venstreparti i målinger med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg, rangert med relativt sett beste måling øverst. I fylker som er målt flere ganger er sist publiserte måling lagt til grunn. Se poll of polls fylkestingsvalget uke 28 for oversikt over medium og byrå. SVs nivå innebærer at relativ endring kan bli uforholdsmessig høy selv om endring i prosentpoeng kan være lav.

Fylke Publisert SV måling SV 2007 Endring Relativ endring
Sogn og Fjordane 04.06.2011 7,1 5,6 1,5 26,8
Buskerud 30.06.2011 4,9 5 -0,1 -2,0
Aust-Agder 15.04.2011 4,7 5,4 -0,7 -13,0
Oppland 30.06.2011 5,1 5,9 -0,8 -13,6
Rogaland 25.06.2011 3,5 4,3 -0,8 -18,6
Telemark 17.03.2011 5,2 6,4 -1,2 -18,8
Sør-Trøndelag 25.06.2011 5,9 7,3 -1,4 -19,2
Vest-Agder 15.04.2011 3,2 4,1 -0,9 -22,0
Hordaland 24.03.2011 4,7 6,1 -1,4 -23,0
Møre og Romsdal 27.06.2011 2,9 4,4 -1,5 -34,1
Nord-Trøndelag 25.06.2011 5,3 8,1 -2,8 -34,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV