Poll of polls

Frp sliter med å holde 2007

Publisert 18. juli 2011. Sist endret 20. juli 2011.

1) Fremskrittspartiet har på lokale kommunevalgmålinger i år slitt med å holde sitt nivå fra 2007.

2) Se tabell nedenfor som antyder Frp's utvikling på lokale målinger. Fallet fra nivået første kvartal (ca 17 pst) til april og mai (ca 15 pst) kan sees som en reaksjon på "Birkedal-saken". På den annen side har Frp på lokale målinger ikke klart å heve seg etter at saken forsvant fra førstesidene. En kanskje mer nærliggende forklaring er derfor at Frp har vært i jevn nedkjøling, og at denne saken har hatt begrenset betydning.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt desember: 12,9 %
Kommune 2023: 11,3 %

3) Frp har stort sett hatt et noe høyere nivå på snittet av nasjonale kommunevalgmålinger enn på lokale målinger omregnet etter poll of polls' beregningsmåte. Årsaken kan i hvert fall delvis være at partiet kanskje står relativt sterkere i kommuner som ikke er målt.

4) Også i 2007 hadde Frp gjennomgående et noe høyere nivå på snittet av nasjonale målinger enn på poll of polls. Frp hadde i august og september 2007 i hovedsak et snitt over 20 pst på nasjonale kommunevalgmålinger. Poll of polls 2007 noterte Frp på 19-tallet fra 3. august til 4. september. Fra 5. til 10. september hadde Frp rundt 18,5 på poll of polls. Resultatet ble 17,5.

5) Vi hadde ingen nasjonale fylkestingsmålinger i 2007. Frp noterte rundt 22 pst på poll of polls fylkestingsvalget i valgkampen. Etter målingene avslutningshelgen falt partiet til under 21 pst i henhold til denne beregningsmåten. Resultatet ble 18,5 pst.

6) Frp har også i 2011 en høyere notering på poll of polls fylkestingsvalget (f.t. 18,6) enn på poll of polls kommunevalget (f.t. 15,6) - en forskjell på tre prosentpoeng. Det er neppe sannsynlig at forskjellen nasjonalt på Frp's kommunevalg vs fylkestingsvalg blir så stor valgnatten.

7) Hvis Frp skal forsvare sine 17,5 pst fra 2007, bør partiet gjøre det skarpere i Bergen og Oslo - begge byer hvor Frp har byrådsmakt. Bergen og Oslo leverte nesten 18 pst av stemmene nasjonalt i 2007. Frp's snitt på de to siste målingene i Bergen er 13,2 mot 20,2 i 2007 (BA/Gallup og BT/Respons). Siste måling i Oslo gir Frp 11 pst mot 14,3 i 2007 (Aften/Respons).

Fremskrittspartiet sliter med å holde nivåene fra 2007

Inndelingen i tidsperioder beror på målingenes publiseringstidspunkt.

Periode Kommuner Stemmer 07 Stemmer 11 Forholdstall K-2007 Poll of polls / "landstendens"
Jan-mars 7 68391 66228 0,97 17,5 17
April 18 72122 63252 0,88 17,5 15,4
Mai 25 48838 42709 0,87 17,5 15,3
1-22 juni 41 113844 93992 0,83 17,5 14,5
23.juni-15.juli 36 145385 120235 0,83 17,5 14,5

Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene K-2007 i de aktuelle kommuner.
Stemmer 11 = Stemmer for partiene i år, forutsatt (1) lokale målinger i de aktuelle kommuner svarer til valgresultatet, og (2) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.
Forholdstall= Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med partiets valgresultat i 2007.

Målte kommuner

Absolutt og relativ endring for Fremskrittspartiet i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg, rangert med relativt sett beste måling øverst. I kommuner som er målt flere ganger er sist publiserte måling lagt til grunn. Se poll of polls kommunevalget uke 28 for oversikt over medium og byrå.

Kommune Publisert Frp måling Frp 2007 Endring Relativ endring
Tynset 15.06.2011 7,1 2,2 4,9 222,7 %
Moskenes 15.09.2010 21 8,1 12,9 159,3 %
Fitjar 10.09.2010 16,2 7 9,2 131,4 %
Stor-Elvdal 24.06.2011 10,9 5,1 5,8 113,7 %
Kvinnherad 23.09.2010 27,8 14,5 13,3 91,7 %
Eid 05.04.2011 12 7,1 4,9 69,0 %
Bjugn 14.06.2011 17,9 10,6 7,3 68,9 %
Vågsøy 03.06.2011 23,9 14,2 9,7 68,3 %
Andøy 21.09.2010 16,6 10,5 6,1 58,1 %
Odda 08.09.2010 11,2 7,1 4,1 57,7 %
Ørland 10.06.2011 21,3 13,8 7,5 54,3 %
Øksnes 24.09.2010 26,7 18,3 8,4 45,9 %
Meråker 30.09.2010 10 7 3 42,9 %
Hadsel 25.09.2010 24,2 17 7,2 42,4 %
Midtre Gauldal 09.04.2011 13,2 9,3 3,9 41,9 %
Bremanger 04.06.2011 12,3 8,8 3,5 39,8 %
Løten 25.05.2011 15,4 11,3 4,1 36,3 %
Alstahaug 17.06.2011 20,9 15,6 5,3 34,0 %
Hamar 21.05.2011 8,8 6,8 2 29,4 %
Frøya 29.04.2011 28,1 21,8 6,3 28,9 %
Rissa 27.05.2011 9,6 7,5 2,1 28,0 %
Klæbu 23.09.2010 26,8 21 5,8 27,6 %
Førde 10.05.2011 11,1 8,7 2,4 27,6 %
Eidsvoll 01.07.2011 25,8 20,3 5,5 27,1 %
Sortland 23.09.2010 24,6 19,6 5 25,5 %
Kristiansand 16.04.2011 19,4 15,6 3,8 24,4 %
Bø (Nordl,) 22.09.2010 13,8 11,1 2,7 24,3 %
Sveio 14.04.2011 25,3 20,4 4,9 24,0 %
Åmot 24.06.2011 12,9 10,5 2,4 22,9 %
Lillesand 31.05.2011 15,9 13 2,9 22,3 %
Vestvågøy 15.09.2010 18,9 15,5 3,4 21,9 %
Bodø 19.02.2011 29,5 24,4 5,1 20,9 %
Leksvik 03.06.2011 17,5 14,7 2,8 19,0 %
Etne 09.05.2011 17,9 15,2 2,7 17,8 %
Holmestrand 16.06.2011 12,9 11 1,9 17,3 %
Oppdal 17.09.2010 12,2 10,6 1,6 15,1 %
Eigersund 01.06.2011 19,4 16,9 2,5 14,8 %
Vindafjord 12.05.2011 15 13,2 1,8 13,6 %
Osen 09.06.2011 16,1 14,2 1,9 13,4 %
Trysil 24.06.2011 14,6 12,9 1,7 13,2 %
Voss 30.04.2011 13,9 12,3 1,6 13,0 %
Larvik 18.06.2011 24,8 22 2,8 12,7 %
Bø (Telem,) 30.09.2010 16,9 15 1,9 12,7 %
Halden 29.06.2011 17,9 15,9 2 12,6 %
Hurdal 09.05.2011 22,5 20,4 2,1 10,3 %
Nord-Aurdal 05.07.2011 25,9 23,5 2,4 10,2 %
Nes (Ak,) 16.06.2011 27,1 24,6 2,5 10,2 %
Ringerike 20.06.2011 22,7 20,8 1,9 9,1 %
Stavanger 27.06.2011 16,5 15,5 1 6,5 %
Ålesund 21.06.2011 27,7 26,8 0,9 3,4 %
Sund 25.06.2011 18,7 18,2 0,5 2,7 %
Nannestad 10.05.2011 26,1 25,5 0,6 2,4 %
Alta 20.06.2011 23,5 23,1 0,4 1,7 %
Ullensaker 28.06.2011 41,9 41,4 0,5 1,2 %
Haugesund 14.06.2011 13,8 13,8 0 0,0 %
Molde 22.12.2010 17,4 17,4 0 0,0 %
Bømlo 28.06.2011 22,3 22,4 -0,1 -0,4 %
Gjøvik 22.06.2011 13,7 13,8 -0,1 -0,7 %
Karmøy 15.06.2011 35,5 35,9 -0,4 -1,1 %
Gjesdal 13.03.2011 23,6 23,9 -0,3 -1,3 %
Hjelmeland 01.07.2011 7,6 7,7 -0,1 -1,3 %
Birkenes 31.05.2011 12 12,2 -0,2 -1,6 %
Orkdal 16.04.2011 11 11,2 -0,2 -1,8 %
Sørfold 24.05.2011 9,1 9,4 -0,3 -3,2 %
Sauda 15.07.2011 9,6 10 -0,4 -4,0 %
Stange 24.05.2011 11,8 12,3 -0,5 -4,1 %
Hurum 09.06.2011 16,1 17 -0,9 -5,3 %
Våler (Østf,) 22.06.2011 25,1 26,6 -1,5 -5,6 %
Melhus 09.04.2011 14,9 15,8 -0,9 -5,7 %
Dønna 22.06.2011 21,2 22,5 -1,3 -5,8 %
Røyken 16.06.2011 16,9 18 -1,1 -6,1 %
Trondheim 24.06.2011 13,8 14,7 -0,9 -6,1 %
Rygge 23.06.2011 29,1 31 -1,9 -6,1 %
Drangedal 28.04.2011 10,2 11 -0,8 -7,3 %
Forsand 06.07.2011 8,1 8,8 -0,7 -8,0 %
Strand 08.07.2011 17,2 18,7 -1,5 -8,0 %
Åfjord 31.05.2011 7,8 8,5 -0,7 -8,2 %
Lørenskog 29.06.2011 18,5 20,3 -1,8 -8,9 %
Fauske 19.05.2011 17,5 19,4 -1,9 -9,8 %
Oppegård 05.07.2011 11,6 12,9 -1,3 -10,1 %
Skien 20.06.2011 22,5 25,1 -2,6 -10,4 %
Moss 20.06.2011 16,8 19,2 -2,4 -12,5 %
Sandefjord 27.06.2011 16,7 19,3 -2,6 -13,5 %
Tromsø 14.07.2011 18 20,9 -2,9 -13,9 %
Stjørdal 11.06.2011 12 14 -2 -14,3 %
Sarpsborg 30.04.2011 16,7 19,5 -2,8 -14,4 %
Rana 20.06.2011 16,1 18,8 -2,7 -14,4 %
Tjøme 31.05.2011 19,6 22,9 -3,3 -14,4 %
Elverum 11.06.2011 15,3 18 -2,7 -15,0 %
Flora 04.06.2011 11,7 13,9 -2,2 -15,8 %
Fjell 23.06.2011 28 33,3 -5,3 -15,9 %
Ringsaker 23.05.2011 8,4 10 -1,6 -16,0 %
Sandnes 28.06.2011 22,2 26,5 -4,3 -16,2 %
Saltdal 21.05.2011 21 25,2 -4,2 -16,7 %
Nittedal 15.04.2011 20,7 25 -4,3 -17,2 %
Re (f,o,m, 2002) 01.06.2011 17 20,8 -3,8 -18,3 %
Os (Hord,) 04.06.2011 36,4 44,8 -8,4 -18,8 %
Lillehammer 25.06.2011 9,6 11,9 -2,3 -19,3 %
Vestby 21.06.2011 14,1 17,6 -3,5 -19,9 %
Gran 28.06.2011 8,7 10,9 -2,2 -20,2 %
Skedsmo 25.06.2011 17,3 22,1 -4,8 -21,7 %
Stokke 01.06.2011 14,5 18,7 -4,2 -22,5 %
Oslo 28.06.2011 11 14,3 -3,3 -23,1 %
Drammen 22.06.2011 13,3 17,6 -4,3 -24,4 %
Østre Toten 29.06.2011 9,4 12,8 -3,4 -26,6 %
Nedre Eiker 27.06.2011 17,4 23,7 -6,3 -26,6 %
Bergen 25.06.2011 14,8 20,2 -5,4 -26,7 %
Stord 27.06.2011 12,2 16,8 -4,6 -27,4 %
Porsgrunn 25.06.2011 19 27,4 -8,4 -30,7 %
Lier 22.06.2011 9,8 14,4 -4,6 -31,9 %
Hitra 03.05.2011 21,3 31,3 -10 -31,9 %
Fredrikstad 18.06.2011 20,6 31,1 -10,5 -33,8 %
Askøy 13.07.2011 20,7 31,6 -10,9 -34,5 %
Nøtterøy 31.05.2011 15 23,1 -8,1 -35,1 %
Horten 19.03.2011 12 19,1 -7,1 -37,2 %
Malvik 22.06.2011 10 16,8 -6,8 -40,5 %
Tønsberg 24.06.2011 16,2 28,9 -12,7 -43,9 %

Målte fylker

Absolutt og relativ endring for Fremskrittspartiet i målinger med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg, rangert med relativt sett beste måling øverst. I fylker som er målt flere ganger er sist publiserte måling lagt til grunn. Se poll of polls fylkestingsvalget uke 28 for oversikt over medium og byrå. For Oslo, se tabellen for målte kommuner.

Kommune Publisert Frp måling Frp 2007 Endring Relativ endring
Møre og Romsdal 27.06.2011 27,7 20,6 7,1 34,5 %
Vest-Agder 15.04.2011 24,8 19,4 5,4 27,8 %
Nord-Trøndelag 25.06.2011 16 13,3 2,7 20,3 %
Aust-Agder 15.04.2011 21,7 18,9 2,8 14,8 %
Rogaland 25.06.2011 23 20,7 2,3 11,1 %
Sør-Trøndelag 25.06.2011 15,1 14,3 0,8 5,6 %
Sogn og Fjordane 04.06.2011 9,1 9,5 -0,4 -4,2 %
Telemark 17.03.2011 20,7 21,9 -1,2 -5,5 %
Buskerud 30.06.2011 17,2 18,5 -1,3 -7,0 %
Hordaland 24.03.2011 20,5 23 -2,5 -10,9 %
Oppland 30.06.2011 11,8 14,2 -2,4 -16,9 %

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp