Poll of polls

Ap i nedkjøling?

Publisert 15. juli 2011. Sist endret 15. juli 2011.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,8 %
Kommune 2023: 21,6 %

Tabellene nedenfor bygger på 102 lokale målinger med kommunevalgspørsmål.

Målingene i mai - 25 kommuner - antydet Ap på rundt 29.

Omtrent det samme - rundt 29 - var tilfellet med målinger i 41 kommuner publisert fra 1. juni til 22. juni.

Ap's nivå synes deretter å ha vært lavere, samlet sett rundt 27 basert på lokale målinger publisert 23. juni - 15. juli.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt mai: 25,4 %
Kommune 2023: 25,9 %

For perioden fra 23. juni til 15. juli (36 kommuner) bidrar Oslo tungt med sitt pluss for Ap. Holdes Oslo utenfor i denne perioden, antyder de øvrige 35 målte kommunene Ap på rundt 25,5. Til sammenligning målte VG / InFact primo juli Arbeiderpartiet til 24,9 pst på nasjonal kommunevalgmåling publisert 12. juli.

Lokale målinger for Høyre antyder rundt 28 pst i hele perioden, se tabellen nederst.

Holdes Oslo utenfor i målingene publisert 23. juni - 15. juli, antyder de øvrige 35 lokale målingene i denne perioden Høyre sterkere enn partiets kommunevalg i 1979 på 29,2.

Vi minner igjen om at alle beregninger på våre nettsider - også de som her er gjengitt - utelukkende baserer seg på våre stramme forutsetninger. Vi pretenderer f.eks. aldri å antyde mulige utfall valgnatten.

Arbeiderpartiet i nedkjøling 60 dager før valget?

Periode Kommuner Stemmer 07 Stemmer 11 Forholdstall K-2007 Poll of polls / "landstendens"
Mai 25 71735 69722 0,97 29,6 28,8
1-22 juni 41 147301 145743 0,99 29,6 29,3
23.juni-15.juli 36 243395 223197 0,92 29,6 27,2

Høyre

Periode Kommuner Stemmer 07 Stemmer 11 Forholdstall K-2007 Poll of polls / "landstendens"
Mai 25 50983 73301 1,44 19,3 27,7
1-22 juni 41 121704 176792 1,45 19,3 28
23.juni-15.juli 36 184763 268777 1,45 19,3 28,1

Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene K-2007 i de aktuelle kommuner.
Stemmer 11 = Stemmer for partiene i år, forutsatt (1) lokale målinger i de aktuelle kommuner svarer til valgresultatet, og (2) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.
Forholdstall= Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med partiets valgresultat i 2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap