Poll of polls

Høyre favoritt på Askøy

Publisert 13. juli 2011. Sist endret 14. juli 2011.

Kommunevåpen
Askøy kommune
Folketall: 27 123
Fakta om målingen
Norfakta for Frp.
OEV
Ap24,9nan
H34,2nan
Frp20,7nan
SV4,9nan
Sp0,0nan
KrF5,2nan
V5,6nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Måling Askøy, Hordalands nest største kommune - Norfakta for Fremskrittspartiet - gjengitt i Askøyværingen 13. juli 2011.

1) Fremskrittspartiet har ordføreren etter et valg på 30 pst i 2007. Partiet falt til 23 på InFacts måling for Askøyværingen november i fjor, og faller ytterligere i juni - måles til knapt 21.

2) Målingen er opptatt 6-16 juni. Frp's snitt på de fire første nasjonale stortingsvalgmålingene i juli er 21,1 (18,9 snitt juni). Frp's snitt på de to første nasjonale kommunevalgmålingene i juli er 16 (16,4 i juni). Det er derfor f.t. usikkert om Frp's nivå på spørsmål om kommunevalg primo juli er høyere enn det var i juni. Det kan likevel ikke utelukkes at Frp på en måling i Askøy i juli ville ha scoret høyere enn Norfaktas svake juni-notering.

3) En poll of polls basert på de åtte først publiserte kommunevalgmålingene i juli antyder for Frp rundt 16 nasjonalt. Askøy veier særlig tungt i denne beregningen. Målingenes oppdragsgivere er Frp (Askøy - Norfakta), Strandbuen (Strand, Hjelmeland, Forsand - Norfakta), Høyre (Oppegård - Sentio), Oppland Arbeiderblad (Nord-Aurdal og Søndre Land - Sentio), Romerikes Blad (Eidsvoll - InFact). Intervjutidspunktene for disse målingene er ulike. Den ferskeste mht intervjuer er Oppegård (28. juni - 2. juli). Frp er også på denne målingen i minus mot 2007. På den annen side gjorde Frp det skarpt på Eidsvoll, intervjuer 20-21 juni, med pluss mot både K-2007 og de to foregående målingene (Respons for Romerikes Blad sep 2010 og Norfakta for Eidsvoll Ullensaker Blad mai 2011).

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (H,Frp) beholder flertallet med 19 av 35 mandater i målingen (mot 18 ved valget).
  • Høyres nivå på 34,2 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 5,2 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

4) Høyre fikk 20 pst i 2007, ble målt til nesten 29 i november hos InFact/Askøyværingen, og vokser videre i juni - til måling på 34 pst. Partiets sterkeste kommunevalg i Askøy er, såvidt vi vet, 1979 med 27,4. Høyre må finne seg i være favoritt til å overta ordførervervet på Askøy. Høyre måles særlig høyt i randsonen til storbyene, jf bl.a. Skedsmo, Lørenskog, Askøy og Fjell.

5) Arbeiderpartiets november-måling på Askøy var solid med 30 mot 26 i K-2007. Norfakta måler partiet til nesten 25 pst i juni. Ap's fall mot 2007 på Askøy er marginalt lavere enn partiets landstendens. Askøy-målingen i november var for Ap i pluss mot 2007, i juni er partiet i minus. Vi har stadig færre målinger i vårt materiale med Ap i pluss mot 2007.

6) SV faller mot 2007. Vår poll of polls for Hordaland har f.t. inne 15 kommuner som samlet leverte nesten 84 pst av stemmene i fylket i 2007. SVs fall på Askøy er i samsvar med fylkestendensen. Poll of polls for Hordaland SV viser 13. juli 3,7 pst mot 5,5 pst i K-2007. Et relativt sett tilsvarende fall nasjonalt gir SV 4 pst i landet som helhet. I poll of polls for Hordaland inngår bl.a. målingen til Bergensavisen / TNS Gallup 25. juni med SV på 4,1 pst (7,1 i Bergen i 2007). Bergens Tidende / Respons publiserte 20. juni måling med SV på 6 pst. På bakgrunn av at SV kan ha vært undervurdert i Bergensavisens måling, kan det ikke utelukkes at partiets nivå i Hordaland er høyere enn vår poll of polls f.t. antyder.

7) Senterpartiet fikk 109 stemmer på Askøy i K-2007, og stiller ikke liste i år.

8) Bortsett fra Askøy Høyre, er partiene i pluss mot 2007 Demokratene, Venstre og Rødt. Demokratene måles til 2,8 pst, og vil med et slikt valg beholde sin plass i Askøy kommunestyre.

Se nærmere Askøyværingen 13. juli 2011 sidene 8-9.

Askøy 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / AV 9/11-10 Norfakta / Frp 13/7-11
Ap 26,4 30,9 30,3 24,9
Høyre 27,4 31,6 28,6 34,2
Frp 0,0 6,2 23,4 20,7
SV 4,0 4,1 5,2 4,9
Sp 2,6 1,3 0,7 0,0
KrF 12,1 11,8 5,4 5,2
Venstre 19,3 12,5 3,7 5,6
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,7 0,7 1,6
Andre 8,2 0,8 2,0 2,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 32,9 37,0 36,9 31,4
Frp + H + KrF + V 58,9 62,2 61,1 65,7
Sp + KrF + V 34,0 25,7 9,8 10,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner