Poll of polls

Sp og Frp ned i Oppland

Publisert 11. juli 2011. Sist endret 11. juli 2011.

Kommunevåpen
Oppland fylke
Folketall: 192 486
Fylkesordfører: Even Aleksander Hagen, Ap

Poll of polls kommunevalget Oppland har f.t. inne seks kommuner som samlet leverte knapt 51 pst av stemmene i fylket i kommunevalget 2007. Denne poll of polls samsvarer bra med fylkestingsmålingene i Oppland. Se tabell nederst.

De største endringene er Høyres vekst og på den annen side fall for Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Sp's minus illustrerer at partiet ennå ikke er i gang med mobiliseringen.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt juni: 6,7 %
Kommune 2023: 8,2 %

Senterpartiet faller relativt sett mer på poll of polls kommunevalget Oppland enn på fylkestingsmålingene i Oppland. En mulig forklaring er - i hvert fall delvis - målingen i Lillehammer, utført av Sentio for Arbeiderpartiet, publisert Gudbrandsdølen Dagningen 25. juni 2011. Sp fikk 6,6 pst i Lillehammer i 2007. Målingen ga 2,5. Til sammenligning fikk Sp 5,9 pst i Markedsinfos måling for Gudbrandsdølen Dagningen publisert 10. september 2010.

Sentios måling i Lillehammer for Ap var kanskje urealistisk lav for Sp. Skulle det være tilfellet, kan Sp være undervurdert på vår poll of polls kommunevalget Oppland.

For Fremskrittspartiet kan det ikke utelukkes at partiets pluss på stortingsvalgmålingene i juli kan tyde på at partiet står noe sterkere i bl.a. Oppland enn målinger i juni kan tyde på.

Oppland 2007 - juni 2011 kommunevalg

K-2007 Poll of polls K-valg 2011
Ap 39,4 38,6
Sp 17,6 12,4
SV 5 5,4
Ap+Sp+SV 62 56,4
Frp 10,4 9,6
H 9,6 19,5
KrF 3,3 2,2
V 4,4 3,4
Frp+H+KrF+V 27,7 34,7

Poll of polls K-valg 2011 = Poll of polls kommunestyrevalget Oppland pr. 11. juli 2007 - basert på seks kommuner som samlet leverte 50,8 pst av stemmene i fylket K-2007.

Oppland 2007 - juni 2011 fylkestingsvalg

F-2007 F-2011 MI/GD F-2011 Sentio/OA
Ap 41,4 39,5 37,9
Sp 15,9 14,1 12,3
SV 5,9 5,6 5,1
Ap+Sp+SV 63,2 59,2 55,3
Frp 14,2 9,9 11,8
H 10 21,1 18,9
KrF 3,8 3 3,1
V 5 4,1 7,3
Frp+H+KrF+V 33 38,1 41,1

F-2011 MI/GD = Fylkestingsmåling Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen, publisert 4. juni 2011.
F-200 Sentio/OA = Fylkestingsmåling Sentio for Oppland Arbeiderblad, publisert 30. juni 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner