Poll of polls

Sp kan tape grunnlovsbygden

Publisert 2. juli 2011. Sist endret 2. juli 2011.

Kommunevåpen
Eidsvoll kommune
Folketall: 22 364
Fakta om målingen
InFact for RB.
OEV
Ap20,5nan
H28,9nan
Frp25,8nan
SV5,3nan
Sp8,9nan
KrF3,3nan
V2,3nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 522 (gir vanlige feilmarginer).

Måling Eidsvoll i Akershus - InFact for Romerikes Blad - Senterpartiets ordfører i fare.

1) Målingen i Eidsvoll har for Senterpartiet likheter med Hjelmeland (Norfakta for Strandbuen) som også ble publisert 1. juli. Sp hadde tosifret oppslutning i disse kommunene i 2007, og kan iflg begge målingene ha tapt en fjerdedel av sitt velgergrunnlag for fire år siden.

2) Sp hadde rundt syv pst på snittet av nasjonale kommunevalgmålinger våren og forsommeren 2007. Partiet synes f.t. ikke å være på et slikt nivå.

3) Dette er tredje måling i Eidsvoll. Ap er i juni i minus mot de to foregående. Høyre og Frp er i pluss mot de forrige målingene (Romerikes Blad/Respons sept 2010 og Eidsvoll Ullensaker Blad/Norfakta mai 2011).

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp,Andre) mister flertallet med 13 av 35 mandater i målingen (mot 19 ved valget).
  • Aps nivå på 20,5 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 28,9 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Frps nivå på 25,8 pst ville blitt partiets beste i dets historie.
  • KrFs nivå på 3,3 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

4) InFacts juni-måling gir flertall for Høyre og Frp, men gitt en mulig nedkjøling for disse to partiene samlet er et slikt resultat kanskje ikke sannsynlig.

5) I Akershus er ni kommuner målt med 35 pst av stemmene i 2007. I det sørlige Akershus er så langt bare Vestby målt. Høyre er f.t. over 40 på vår fylkesvise poll of polls for Akershus. Partiets relative vekst vil trolig bli lavere i det sørlige Akershus, og en viss nedkjøling i sluttfasen er ikke usannsynlig.

6) Romerikes Blad fortjener honnør for å ha målt fire kommuner to ganger - Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, Eidsvoll.

Se nærmere Romerikes Blad 1. juli 2011 sidene 1, 8 og 9.

Eidsvoll 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Respons / RB 24/9-10 Norfakta / EUB 7/5-11 InFact / RB 1/7-11
Ap 51,3 51,1 26,2 26,5 20,5
Høyre 18,8 21,2 26,7 26,0 28,9
Frp 0,0 5,6 22,4 22,5 25,8
SV 5,2 4,4 7,1 6,2 5,3
Sp 10,9 8,5 7,1 7,2 8,9
KrF 6,4 5,3 3,6 1,1 3,3
Venstre 4,8 2,6 1,7 3,3 2,3
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,2 1,5 0,8 1,8
Andre 2,7 1,0 3,7 7,0 3,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 67,4 64,3 41,9 40,7 36,5
Frp + H + KrF + V 30,0 34,7 54,4 52,9 60,3
Sp + KrF + V 22,1 16,4 12,4 11,6 14,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner